Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 330)

Tái Sanh – Chương 4.d

Chỉ mới sau mười hai giờ trưa, mọi nút trên điện thoại của tôi đều sáng cùng một lúc. Ðiều nầy cũng chẳng gì lạ. Nó xảy ra quá thường trong suốt vụ Watergate dai dẳng nầy. Khi nào có một lời tố cáo mới về tôi, phóng viên chụp ngay lấy điện thoại gọi tôi để lấy lời phát biểu hay cảm tưởng, một việc làm bình thường của báo chí. Holly cho hay: “Nhật báo Chicago Tribune, Post, New York Times, Thông Tấn Xã AP đề ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 10:10-24

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 10:10-24 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn cảm thấy thế nào khi được cử đi quảng cáo?  Bạn cần được trang bị gì cho công việc này?  Nếu gặp người từ chối hoặc phản đối, bạn nói gì với người đó? Câu Hỏi Thảo Luận Khi đi truyền giáo, các môn đồ có thể đối diện với trường hợp nào (10:10-11)? Thành ngữ “phủi bụi khỏi chân” có ý nghĩa gì? Trước khi rời nơi bị chống đối, các môn đồ cần phải lưu lại sứ đ ...

Read more

And Can It Be

Tựa đề: And Can It Be - Điều Này Thật Sao? Lời: Charles Wesley (1738) Nhạc: Thomas Campbell (1825) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý bài số 216 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 815 [divide style="2"] [one_half] And Can It Be 1. And can it be that I should gain An int'rest in the Savior's blood? Died He for me, who caused His pain? For me, who Him to death pursued? Amazing love! how can it be Th ...

Read more

Giáo Sư Tuyệt Vời

Ngài cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh  (Lu-ca 24:27) Hai môn đồ trên đường đi về Em-ma-út đã thực hiện một chuyến hành trình lợi ích nhất trong cuộc đời của họ. Người bạn đồng hành và là giáo sư cho họ là vị thầy giỏi nhất trong số các nhà giáo, nhà chú giải Kinh Thánh hàng đầu trong hàng ngàn nhà chú giải Kinh Thánh, là Ðấng mà mọi kho tàng về khôn ngoan và tri thức đều ...

Read more

Tái Sanh – Chương 4.c

Mỗi sáng ngay sau tám giờ, những nhân vật quyền lực quan trọng trong chính phủ họp nhau lại quanh chiếc bàn bằng gỗ quý trong căn phòng lịch sử mang tên Roosevelt, đối diện thẳng với văn phòng Tổng Thống ở bên kia hành lang. Trong hơn ba năm, tôi luôn có mặt trong những buổi họp nầy để nghe Kissinger tường trình về những bất an trên thế giới cần lưu ý, thảo luận về những vấn đề nội bộ khẩn cấp với John Ehrl ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 10:1-9

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 10:1-9 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu phải thực hiện một chuyến đi xa, hành lý bạn dự định mang theo là gì?  Điều gì khiến bạn lo lắng hoặc quan tâm tại nơi mới đến? Câu Hỏi Thảo Luận Trong khúc Kinh Thánh này, Chúa sai bao nhiêu môn đồ ra đi (10:1)?  So với ký thuật trong 9:1, số lượng người được sai đi tăng gấp bao nhiêu lần? Vì sao Chúa sai nhiều người đi như vậy (10:2)?  Tại sao Chúa sai họ ...

Read more

Thánh Ca: Guide Me O Thou Great Redeemer

Tựa đề:   Cầu Xin Chúa Hướng Dẫn Con Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch Lời:  William Williams Pantycelyn (1717-1791) Nhạc: John Hughes (1873–1932) Tựa đề Anh ngữ: Guide Me O Thou Great Redeemer Lời Anh: Peter Will­iams Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Bài số 155 [divide style="2"] [one_half] Guide Me, O Thou Great Jehovah1. Guide me, O Thou great Jehovah,Pilgrim through this barren la ...

Read more

Tái Sanh – Chương 4.b

Tháng chín đến nhưng tôi vẫn chưa bị tuyên án bởi Ủy Ban của Merrill như tôi tiên đoán. Lúc đầu, các bạn đồng nghiệp của tôi và tôi kết luận rằng Ủy Ban nầy dọa tuyên án chỉ là một kế khiến tôi không thể điều trần trước Ủy Ban Ðiều Tra Ervin và từ đó làm nhục được tôi. Hay có thể đây là sự biện hộ hùng hồn của Dave Shapiro và Jim St. Clair (luật sư mới của Colson) trong những lần gặp Cox và những viên phụ t ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 9:57-62 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thường dùng lý do nào để từ chối làm một công việc gì đó? Lý do đó có đủ sức thuyết phục không? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ đang đi đâu (9:53)?  Người muốn theo Chúa đã gặp Ngài trong hoàn cảnh nào?  Người này hứa gì với Chúa (9:57)?  Chúa muốn người hứa theo Ngài hiểu điều gì (9:58)? Chúa mời một người khác theo Ngài, người ấy đã đưa r ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top