Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 328)

Chương Trình Thánh Nhạc Oslo Gospel Choir: This Is the Day (Phần 2)

Chương Trình Thánh Nhạc: This Is the Day (Phần 2) Trình bày: Oslo Gospel Choir Địa điểm: Montreux, Thụy Sĩ (2008) ...

Read more

Chương Trình Thánh Nhạc Oslo Gospel Choir: This Is the Day (Phần 1)

Chương Trình Thánh Nhạc: This Is the Day (Phần 1) Trình bày: Oslo Gospel Choir Địa điểm: Montreux, Thụy Sĩ (2008) ...

Read more

Tái Sinh – Chương 6.a

Chương 6: Colson Vào Tù Tiếng động của những chuyên viên thâu hình ráp nối dụng cụ trên đường sỏi trước sân nhà đánh thức tôi dậy. Hôm nay 8/7/1974, ngày cuối cùng cùa Patty và tôi sống với nhau trước khi vào tù ít nhất là một năm. Tôi dụi mắt còn ngái ngủ, thò đầu ra cửa sổ la lớn: “Tới hai giờ chiều tôi mới đi. Ðến chiều mấy anh hãy trở lại. Tôi không tránh mấy anh đâu. Tin tôi đi”. Một chuyên viên với kh ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Lu-ca 11:29-32

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 11:29-32 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu phải vẽ tranh quảng cáo để giới thiệu một sản phẩm, bạn sẽ vẽ như thế nào để thu hút?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Thế hệ hiện tại tìm kiếm điều gì (11:16, 29)? Thế hệ hiện nay giống thế hệ của Chúa điểm nào? Tại sao Chúa buồn về thế hệ hiện tại? Dấu lạ của Giô-na là gì?  Có những điểm nào tương đồng trong chức vụ của Chúa và của Giô-na (11:30)?  Có những ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Yêu Nhân Thế – Video 4

Tựa đề: Ring the Bells of Heaven Giựt Mọi Chuông Trời Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-32 Lời: William Orcutt Cushing (1823-1902) Nhạc: George Frederick Root (1820-1895) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 213 [divide style="2"] [one_half] Ring the Bells of Heaven 1. Ring the bells of Heaven! There is joy today, For a soul, returning from the wild! See, the Father meets him out upon the way, Welcoming His we ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Điều Răn Thứ Năm

Tựa đề: Điều Răn Thứ Năm Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Mười Ðiều Răn (Phục 5:1-33) 1. Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, 2. “Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức khỏi nhà nô lệ: 3. Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác. 4. Ngươi chớ làm hình tượng cho mình để thờ, bất kể hình tượng của vật gì trên trờ ...

Read more

Tái Sanh – Chương 5.d

Ngay sau 9 giờ sáng ngày 21/6/1974, Patty và tôi đến Phòng Tòa số 6. Không khí chờ đợi bao trùm cả căn phòng. Báo chí hiện diện cũng đông đảo như những bạn hữu, người ủng hộ tinh thần và nhân viên từ công ty luật sư của chúng tôi. Bục dành cho luật sư biện hộ hầu như trống hoàn toàn bởi hôm nay sẽ không có biện hộ gì. Dave Shapiro sẽ đại diện tôi có lời chống án vào giờ thứ mười một. Một vài nhân viên từ vă ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 11:14-28

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 11:14-28 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có bao giờ bị ganh tị hay bị xuyên tạc không?   Bạn đã phản ứng như thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Đoàn dân có những phản ứng nào trước phép lạ hiển nhiên của Chúa (11:14-16)?  Tại sao có người yêu cầu cần dấu hiệu đến từ trời (11:16)? Động cơ nào khiến một số người xuyên tạc quyền năng của Chúa? Người nào thường thích nghe và dễ chấp nhận những lời vu khống ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Điều Răn Thứ Tư

Tựa đề: Điều Răn Thứ Tư Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Mười Ðiều Răn (Phục 5:1-33) 1. Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, 2. “Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức khỏi nhà nô lệ: 3. Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác. 4. Ngươi chớ làm hình tượng cho mình để thờ, bất kể hình tượng của vật gì trên trời ...

Read more

Hãy Thầm Nguyện – Whisper A Prayer

Tựa đề: Whisper A Prayer Hãy Thầm Nguyện Lời Anh: Khuyết Danh Lời Việt: Mục sư Nguyễn Văn Vạn [divide style="2"] [one_half] Whisper A Prayer 1. Whisper a prayer in the morning, Whisper a prayer at noon; Whisper a prayer in the ev’ning, To keep your heart in tune. 2. God answers prayer in the morning, God answers prayer at noon; God answers prayer in the ev’ning, To keep your heart in tune. 3. Jesus may come ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top