Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 327)

Chúa Giê-xu Tại Bắc Kinh – Chương 4.c

PHONG TRÀO TÁI SINH (Born Again Movement) Cũng giống như Trương Dung Lương, Từ Dung Trạch cũng là một môn đệ của Lý Thiên Ân và sau này vào năm 1997 trở thành nhà lãnh đạo của một nhóm Cơ Ðốc.  Vào cuối thập niên 90, nhóm của ông Trương đã trở thành cốt lõi của mạng lưới có thể là lớn nhất tại Trung Quốc, và cũng là mạng lưới tiếng tăm nhất gọi là Phong Trào Tái Sanh, còn gọi là Phong Trào Toàn Vẹn hoặc Pho ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 15:25-32

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 15:25-31 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình đã hy sinh làm việc quá nhiều cho Chúa hay không?  Có khi nào bạn bất bình vì Chúa quá khoan dung với những người lầm lạc? Câu Hỏi Thảo Luận Người con trai lớn có những ưu điểm nào (15:27)?  Nhận thức sai lầm nào khiến người này không vui hưởng phước hạnh trong những năm tháng làm việc tại nhà cha mình (15:29, 31)? Người con trai ...

Read more

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Beth

Chữ Thứ Nhì: BETH (Nhà) Số tiêu biểu: 2 Chữ BETH là chữ thứ nhì trong mẫu tự Hy-bá-lai. Phát âm như chữ B. Nghĩa chữ nầy là "nhà", như chữ BETHEL là "nhà Đức Chúa Trời" và BETHLEHEM là "nhà bánh" v. v... Khi Chúa Giê-xu tại thế, Ngài đã dự tiệc cưới ở Ca-na trong xứ Ga-li-lê. Tiệc cưới ấy tỏ ra rằng đã có người bắt đầu thành lập gia đình mới, và rất có thể họ sẽ xây dựng một nhà để ở. Chúng ta là con cái Ch ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bát Phúc Lâm Môn

...

Read more

Cornerstone

...

Read more

Trương Phan Hi: Thực Sự Yêu Chúa?

Lời Ban Biên Tập: Mục sư Tiến sĩ Trương Phan Hi đã về với Chúa vào cuối tháng 11 năm 2013.  Đầu thập niên 1960, trong chương trình đào tạo các giáo sư cho Thần Học Viện trong tương lai, sinh viên Trương Phan Hi được gởi sang Hoa Kỳ để du học. Biến cố năm 1975 xảy ra,  Mục sư Trương Phan Hi ở lại Hoa Kỳ. Ông là vị mục sư Việt Nam đầu tiên làm giáo sư đại học tại Hoa Kỳ.  Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với ...

Read more

The Lord Is My Shepherd – Thi Thiên 23

Nguyên tác: The Lord Is My Shepherd Kinh Thánh: Thi Thiên 23 Sáng tác: Keith Green Trình bày: Keith Green   ...

Read more

Mục sư Lê Hoàng Phu: Thư Ga-la-ti

...

Read more

Chúa Giê-xu Tại Bắc Kinh – Chương 4.b

Liên Hữu Ðường Hà (Tanghe) Phùng Quốc Giang (Feng Jianguo) một bạn đồng tù và cũng là bạn thân của Trương, là nhà lãnh đạo được nhiều người kính nể của mạng Hội Thánh tư gia lớn thứ hai tại Hà Nam gọi là Liên Hữu Tin Lành Trung Quốc, thường được gọi nôm na là Liên Hữu Ðường Hà theo tên của một huyện khác tại Hà Nam.  Dầu Liên Hữu Ðường Hà có một vấn đề khác đó là năm 2002, 34 các nhà lãnh đạo của Liên Hữu b ...

Read more

Phước Nguyên Từ Trời – Piano

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top