Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 321)

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:1-8

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 18:1-8 Câu Hỏi Gợi Ý Lúc nhỏ, bạn đã làm gì để thuyết phục người khác làm theo ý mình?  Mua chuộc, áp lực, nài nĩ, dùng nước mắt? Câu Hỏi Thảo Luận Ẩn dụ này được Chúa dùng để dạy dỗ ai?  Mục đích của câu chuyện là gì (18:1)? Nhân vật đầu tiên trong câu chuyện này là ai?  Ông có quyền hạn gì trong xã hội?  Một người “không kính sợ Đức Chúa Trời cũng không nể ai” là một người như th ...

Read more

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Yod

Chữ Thứ Mười: YOD (Bàn tay) Số tiêu biểu: 10 Từ ngữ "bàn tay" là một trong 36 chữ được Kinh Thánh chép nhiều nhất. Nhưng với phạm vi của bài nầy không thể liệt kê ra hết các từ ngữ ấy. Theo cổ ngữ Ê-thi-ô-pi chữ "bàn tay" là "Yaman" còn chữ La tinh là "manus" và do đó có chữ "manufacture" (Anh ngữ) tức là "chế tạo". Trong Cựu ước từ Sáng thế ký đến Ma-la-chi chữ "bàn tay" được chép 1412 lần. Từ Ma-thi-ơ đến ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 11b

Mục Ðích Của Ngày Sa-bát Một ngày Sa-bát nọ, Ðức Chúa Jesus đi ngang qua một cánh đồng. Dọc đường, các môn đồ Ngài bắt đầu ngắt các gié lúa. Những người Pharisee nói với Ngài, “Xem kìa, tại sao các môn đồ của Thầy làm điều trái luật trong ngày Sa-bát như thế?” Ngài nói với họ, “Các ngươi chưa đọc những gì David và những người theo ông đã làm khi họ đói và cần thức ăn sao? Trong thời Abiathar làm thượng tế, ...

Read more

Chúa Giê-xu Tại Bắc Kinh – Chương 7.a

Chương Bảy Những Năm Đầu Của Hội Thánh Quốc Gia Chỉ mới chín giờ sáng Chúa Nhật tại Bắc Kinh song tại nhà số 57 Ðường Xisi Nan Da Jie đã đầy người.  Ðây là địa điểm của một trong tám nhà thờ được chính thức cho phép tại Bắc Kinh.  Nhà thờ này thường được gọi là Gangwashi, có nghĩa là “Chợ bán bình đất,” “Chợ đồ gốm” để chỉ một chợ như thế trong các triều đại trước. Buổi lễ thờ phượng chính bắt đầu lúc 9:30 ...

Read more

Joshua Fit the Battle of Jericho – Piano

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 17:20-36

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 17:20-37 Câu Hỏi Gợi Ý Khi ôn lại quá khứ, giai đoạn nào trong cuộc đời bạn chú tâm vào chuyện “ăn uống”, vào chuyện “mua và bán”?  vào chuyện “vun trồng, xây dựng”? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus đã trả lời người Pha-ri-si khi nào vương quốc của Đức Chúa Trời được thể hiện? tại đâu? và như thế nào?  Mục đích câu trả lời của Chúa là gì? Ngài ngụ ý vương quốc của Đức Chúa Trời thu ...

Read more

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Teth

Chữ Thứ Chín: TETH (con rắn) Số tiêu biểu: 9 Chữ thứ chín của mẫu tự Hy-bá-lai là TETH (phát âm như chữ T). Chữ này có nghĩa là "con rắn" trông giống như con rắn ngẩng đầu lên. Trong tiếng Hy-bá-lai có 11 từ ngữ chỉ về rắn, tiếng Ả-rập có 4 và tiếng Hi-lạp có 5. Trong Kinh Thánh từ Sáng thế ký đến Khải huyền danh từ "rắn" được đề cập đến 51 lần trong 24 sách. Con rắn xuất hiện lần đầu tiên trong Sáng Thế Ký ...

Read more

Sing to the Lord

...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 11a

Chương 11 Chúa Trở Lại Jerusalem Sau những việc đó, có một ngày lễ của dân Do-thái, Ðức Chúa Jesus đi lên Jerusalem. Lúc đó, tại Cổng Chiên ở Jerusalem có một hồ nước, tiếng Hebrew gọi là Bethzatha; hồ có năm vòm cung. Có nhiều người bịnh tật, đui mù, què quặt, và bại xuội nằm la liệt tại đây. Những người này ở đó chờ nước động, vì họ tin rằng thỉnh thoảng có một thiên sứ của Chúa ngự xuống ao, khiến nước đ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top