Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 318)

Thank You, Lord! – Don Moen

...

Read more

Bài Giảng Xưa: Rê-bê-ca Vu Quy

Bài Giảng Xưa Rê-bê-ca Vu Quy Áp-ra-ham sinh được một con trai, đặt tên là Y-sác. Khi Y-sác trưởng-thành, Áp-ra-ham sai người đầy tớ niên trưởng trong nhà, đi về quê hương, trong vòng bà con, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai mình. Người đầy tớ vâng lời Áp-ra-ham, lên đường qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành của Na-cô. Người cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin cho gặp người con gái mà Ngài đã định làm vợ ch ...

Read more

Chúa Giê-xu Tại Bắc Kinh – Chương 5.b

Những Bài Thánh Ca Ca-na-an Của Tiểu Minh Khoan dung và từ tâm, qua nhiều năm Ðinh đã làm bạn với một phụ nữ và người này đã trở thành một Fanny Crosby (2) của Trung Quốc, một thiên tài giữa vòng tín hữu tại Trung Quốc.  Chị tên là Lục Tiểu Minh (Lu Xiaonun) hay là chị Ruth theo tên Kinh Thánh mà chị chọn cho mình.  Nhiều người tại Trung Quốc gọi chị bằng tên Trung Quốc Tiểu Minh. Sinh tại Huyện Phương Thàn ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 16:19-31

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 16:19-31 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn biết gì về những người đang sống cạnh nhà của bạn hay người đang làm việc chung với bạn?  Có nhu cầu nào của người đó mà bạn có thể giúp? Câu Hỏi Thảo Luận Xin so sánh cuộc sống của người giàu và La-xa-rơ trên đất (16:19-21), và sau khi chết (16:22-24)? Người nhà giàu đã xin điều gì (16:24)?  Áp-ra-ham đã trả lời như thế nào (16:25-26)?  Áp-ra-ham và ngườ ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Phép Lạ Thứ Ba

...

Read more

Oh, Lord You’re Beautiful

Nguyên tác: Oh, Lord You're Beautiful Sáng tác: Keith Green Trình bày: Keith Green Oh Lord, You're beautiful, Your face is all I seek, For when Your eyes are on this child, Your grace abounds to me. Oh Lord, You're beautiful, Your face is all I seek, For when Your eyes are on this child, Your grace abounds to me. I want to take Your word and shine it all around. But first help me just, to live it Lord. And ...

Read more

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Hê

Chữ Thứ Năm: HÊ (Cửa sổ) Số tiêu biểu: 5 Chữ nầy (phát âm như chữ H) có nghĩa là "cửa sổ". Trong tiếng Hy-bá-lai có tám từ liệu khác nhau chỉ về cửa sổ và được chia làm hai loại. Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết hai loại "cửa sổ" ấy như sau: Cửa sổ trên trời (Sáng Thế Ký 7:11 và 8:2; II Các Vua 7:2, 19; Ma-la-chi 3:10) Cửa sổ đền thờ hay cửa sổ nhà người Do-thái. (Sáng Thế Ký 26:8; Giô-suê 2:15, 18; II Sa ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (2000)

Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sứ điệp: Sứ Điệp Đầu Năm [divide style="2"] Theo Chúa 57. Ðang khi họ đi đường, có người thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.” 58. Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 59. Ngài lại bảo một người khác, “Ngươi hãy theo Ta.” Người ấy đáp, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn c ...

Read more

Thánh Ca: Đường Đến Gô-gô-tha

Tựa đề: Đường Đến Gô-gô-tha Nguyên tác Thụy Điển: Från örtagården leder till Golgata en väg (1887) Nhạc và lời: Carl Gotthard Liander  (1847-1916) Lời Anh: A Way to Calvary Leadeth (1889) Lời Phần Lan: Käy yrttitarhasta polku (1903) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài số 88 [divide style="2"] [one_half] Från örtagården leder till Golgata en väg (1887) 1. Från örtagården leder till Golgata en väg som An ...

Read more

J.S. Bach: Bài Ca Của Simeon – Ich Habe Genug (BWV 82)

 Bài Ca Của Simeon Vài Nét Về Tác Phẩm Ich habe genug (BWV 82) là một cantata do Johann Sebastian Bach (1685-1750)  sáng tác.  Bản thánh nhạc này được trình bày lần đầu tiên vào ngày 2/2/1727 tại Leipzig, Đức quốc. Tựa đề Ich habe genug tạm dịch sang tiếng Việt là Con Thỏa Lòng.   Nội dung của bài thánh ca lấy ý từ Phúc Âm Lu-ca 2:29-32, diễn tả tâm trạng thỏa lòng của Simeon khi gặp Hài Nhi Jesus; do đó, t ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top