Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 316)

Chúa Hy Sinh

Chương 40 Quân Lính La Mã Hành Hạ Chúa Lính của quan tổng trấn đem Ðức Chúa Jesus vào trong bản doanh và tập họp cả đơn vị quanh Ngài.  Họ lột áo Ngài ra, rồi khoác lên Ngài một chiếc áo choàng màu đỏ điều.  Họ kết một vương miện bằng gai, đội lên đầu Ngài. Họ cũng lấy một cây sậy đặt vào tay phải Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài và chế nhạo rằng: “Vạn tuế vua dân Do Thái!” Họ phun nhổ trên Ngài và lấy câ ...

Read more

Chúa Bị Xét Xử

Chương 39 Đức Chúa Jesus Trước Hội Đồng Công Luận Đến sáng hôm sau, hội đồng trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật họp lại, rồi họ giải Đức Chúa Jesus đến Hội Đồng Công Luận. Họ hỏi: “Nếu ngươi là Đấng Christ, hãy nói cho chúng ta biết.” Ngài đáp: “Nếu Ta nói, các ngươi sẽ không tin. Nếu Ta hỏi, các ngươi sẽ không trả lời. Nhưng từ bây giờ trở đi, Con Người sẽ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời quyền ...

Read more

O Sacred Head

Tựa đề:      O Sacred Head Now Wounded Nhạc:         Hans L. Hassler (1564-1612) Hòa âm:    Johann S. Bach (1685-1750) Lời Anh: Paul Gerhardt  và James W. Alexander Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca (1924) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 98. [divide style="2"] [one_half] Thánh Thủ 1. Đầu Chúa tôi sao trông gục nghiêng? - Vì đảng ác nhân mỉa mai Đội mão gai cho Vua Thượng Thiên. Thê thảm, đớn đa ...

Read more

Chúa Bị Bắt

Chương 38  Đức Chúa Jesus Bị Bắt Đức Chúa Jesus và các môn đồ đi qua bên kia thung lũng Kidron. Tại đó có một khu vườn, Ngài cùng các môn đồ vào đó. Judah, là kẻ phản Ngài, cũng biết chỗ nầy; vì Đức Chúa Jesus và các môn đồ thường họp tại đây. Vì vậy, Judah đã dẫn một đội lính, cùng thuộc hạ của các trưởng tế và người Pharisees, mang đèn, đuốc và vũ khí đến đó. Đức Chúa Jesus biết tất cả những gì sẽ xảy đến ...

Read more

Gethsemane

...

Read more

Burdens Are Lifted At Calvary

...

Read more

Vì Yêu

...

Read more

The Old Rugged Cross

Tựa đề: The Old Rugged Cross Lời Việt: Thập Tự Xưa Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Bài Số 73 Sáng tác: Mục sư George Bernard Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Trình bày:  Sampaguita [divide style="2"] [one_half] The Old Rugged Cross Mục sư George Bennard 1.   On a hill far away Stood an old rugged cross, The emblem of suff’ring and shame; And I love that old cross Where the dearest and best For a world of ...

Read more

Lời Cầu Nguyện

Chúa Cầu Nguyện Cùng Đức Chúa Cha Sau khi nói xong những lời nầy, Đức Chúa Jesus ngước mắt lên trời, thưa rằng: “Lạy Cha! Giờ đã đến, xin tôn vinh Con, để Con cũng tôn vinh Cha; vì Cha đã ban cho Con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những người Cha ban cho Con; và là sự sống đời đời để họ là nhận biết Cha, là Đức Chúa Trời thực hữu duy nhất, cùng Đức Chúa Jesus Christ, là ...

Read more

Mục sư Nguyễn Hữu Cương: Hô-sa-na

Bài Giảng: Hô-sa-na Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-44 Diển Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Cương [divide style="2"] Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn (Mat 21:1-11; Mác 11:1-10; Gg 12:12-19) 28. Sau khi Ngài đã nói những điều ấy, Ngài đi trước dẫn đầu họ lên Thành Giê-ru-sa-lem. 29. Khi Ngài đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, tại một núi tên là Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ Ngài ra đi 30. và dặn rằng, “Hãy vào làng tr ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top