Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 316)

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 11:14-28

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 11:14-28 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có bao giờ bị ganh tị hay bị xuyên tạc không?   Bạn đã phản ứng như thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Đoàn dân có những phản ứng nào trước phép lạ hiển nhiên của Chúa (11:14-16)?  Tại sao có người yêu cầu cần dấu hiệu đến từ trời (11:16)? Động cơ nào khiến một số người xuyên tạc quyền năng của Chúa? Người nào thường thích nghe và dễ chấp nhận những lời vu khống ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Điều Răn Thứ Tư

Tựa đề: Điều Răn Thứ Tư Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Mười Ðiều Răn (Phục 5:1-33) 1. Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, 2. “Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức khỏi nhà nô lệ: 3. Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác. 4. Ngươi chớ làm hình tượng cho mình để thờ, bất kể hình tượng của vật gì trên trời ...

Read more

Hãy Thầm Nguyện – Whisper A Prayer

Tựa đề: Whisper A Prayer Hãy Thầm Nguyện Lời Anh: Khuyết Danh Lời Việt: Mục sư Nguyễn Văn Vạn [divide style="2"] [one_half] Whisper A Prayer 1. Whisper a prayer in the morning, Whisper a prayer at noon; Whisper a prayer in the ev’ning, To keep your heart in tune. 2. God answers prayer in the morning, God answers prayer at noon; God answers prayer in the ev’ning, To keep your heart in tune. 3. Jesus may come ...

Read more

Quan Điểm: Hội Thánh Cần Khỏe Mạnh Để Tăng Trưởng

[divide style="2"] [one_half] Forget Church Growth, Aim for Church Health By Rick Warren When I wrote The Purpose Driven Church, I predicted that church health – not church growth – would be the primary concern of the 21st Century church. I believe that prediction is proving itself true. The New Testament says a lot about the health of the church. Consider just a few verses: “As each part does its own speci ...

Read more

Tái Sanh – Chương 5.c

Dave kể lại cho tôi rằng Bill Merrill cũng kinh ngạc không kém Dave về quyết định của tôi. Ðối với những công tố viên chuẩn bị cho phiên tòa, việc một bị cáo chấp nhận tội là một chiều hướng tốt, giúp giản dị hóa công việc đối với những bị cáo kia, nhất là John Ehrlichman. Hai người lập tức liên lạc bằng điện thoại với Thẩm Phán Gesell, hiện đang nghỉ phép một tuần tại nhà nghỉ mát của ông ở Maine. Viên Thẩ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 11:1-13

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 11:1-13 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn nghe lời cầu nguyện của một em bé không?   Bạn có nhận xét gì? Câu Hỏi Thảo Luận Động lực nào khiến các môn đồ của Chúa muốn Ngài dạy họ cầu nguyện (11:1)? Trong bài cầu nguyện mà Chúa đã dạy (11:2-4), hai vấn đề liên quan đến Đức Chúa Trời đã được nêu trước. Những điều đó là gì?  Tại sao?  Những nhu cầu cá nhân nào được trìn ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Điều Răn Thứ Ba

Tựa đề: Điều Răn Thứ Ba Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Mười Ðiều Răn (Phục 5:1-33) 1. Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, 2. “Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức khỏi nhà nô lệ: 3. Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác. 4. Ngươi chớ làm hình tượng cho mình để thờ, bất kể hình tượng của vật gì trên trời ...

Read more

Phóng Sự: Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2013)

Sơ Lược Hoạt Động của Good Samaritan Medical Dental Ministry tại Việt Nam - Năm 2013. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Billy Graham: Chúa Giê-xu Là Ai?

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top