Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 310)

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Nun

Chữ Thứ Mười Bốn: NUN (Cá) Số tiêu biểu: 30 Chữ thứ mười bốn của mẫu tự Hy-bá-lai là NUN, chữ nầy nghĩa là cá. Phát âm như chữ N. Kinh thánh nói đến chữ CÁ khoảng 61 lần. Có nhiều phép lạ xảy ra liên quan đến cá như: cá nuốt Giô na, cá mà các môn đồ đánh lưới được nhiều vô số, Chúa hóa cá ra nhiều cho dân chúng, cá mang đồng bạc đến cho Chúa Giê-xu nộp thuế, một mẻ cá phi thường sau khi Chúa Giê-xu từ kẻ ch ...

Read more

Once to Every Man and Nation – Piano

...

Read more

Beautiful to Me

...

Read more

The Blood of Jesus

Nguyên tác: The Blood of Jesus Trình bày: Collingsworth Family ...

Read more

Gaither Vocal Band

...

Read more

Có Đức Chúa Trời Không?

...

Read more

Linh Cương: Đau Thương

Đau Thương Nỗi đau nào sánh được Đau thương trên thập hình Nỗi sầu nào ray rứt Bằng sầu Chúa hy sinh. Ghết-sê-mê-nê! Không là vườn hoa hương ngát Nhưng là nơi tràn ngập bóng ưu sầu Sầu đến chết, sầu làm tim tan nát Bật đau thương thống thiết khúc linh cầu Giê-xu đã dốc đổ lòng cùng Thánh Phụ Giữa vườn khuya huyết hạn suốt canh dài A-ba! Lạy Cha, xin Ngài cất bỏ Chén đắng nầy – nếu được – khỏi môi cay Song c ...

Read more

Phim: Ma-ri Ma-đơ-len

...

Read more

Via Dolorosa – Guitar

...

Read more

Chúa Giê-xu Tại Bắc Kinh – Chương 8.b

Quan Hệ Với Thế Giới Bên Ngoài Trong khi Ðảng Cộng Sản phải tranh đấu với những tranh chấp này, Hội Ðồng Tin Lành Trung Quốc bắt đầu tái quan hệ với Tin Lành thế giới bên ngoài.  Năm 1983, Tổng Giám Mục Anh, Mục sư Robert Runcie, đến thăm Trung Quốc qua lời mời của Ding.  Thời điểm không thuận lợi lắm.  Ðây là giai đoạn cuối cùng của tả phái muốn lật ngược lại những cải cách kinh tế, xã hội, và văn hóa mà Ð ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top