Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 307)

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 18:35-43

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 18:35-43 Câu Hỏi Gợi Ý Lúc còn nhỏ, khi bạn muốn làm một điều gì tốt, nhưng bị ngăn trở, bạn cảm thấy thế nào?  Bạn đã làm gì? Câu Hỏi Thảo Luận Câu chuyện xảy ra tại đâu (18:35)?  Nhân vật chính trong câu chuyện này là ai? Người ấy bắt lấy cơ  hội gặp Chúa như thế nào? Bạn biết gì về hoàn cảnh, về đức tin, về quyết tâm của người ấy (18:35-43)? Các môn đồ của Chúa đã đối xử với ngư ...

Read more

I Am Not Ashamed

...

Read more

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Aleph

Chữ Thứ Mười Lăm: SAMECH (Giúp đỡ) Số tiêu biểu: 60 Chữ nầy có nghĩa là "giúp đỡ" hay nâng đỡ, hỗ trợ v. v... Kinh Thánh dùng chữ nầy rất ít. Trong thư I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14 và Công Vụ 20:35 ngụ ý khuyên người mạnh nên nâng đỡ kẻ yếu đuối. Cũng có nghĩa là sự trợ giúp công việc nhà Chúa trong nhiều phương diện. Trong I Cô-rinh-tô 12:28 có chép: "Đức Chúa Trời lập trong Hội Thánh, thứ nhất là sứ-đồ, thứ nhì ...

Read more

Speak O Lord

...

Read more

Then Came the Morning

...

Read more

Chúa Phục Sinh Hôm Nay

Tựa đề: Chúa Phục Sinh Hôm Nay Nguyên tác: Christ, the Lord, Is Risen Lời: Charles Wesley (1707-1788) Nhạc: Giai điệu Lyra Davidica (Thế kỷ 14) Thánh Ca Hội Thánh Giám Lý Bài Số 79 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 104 Trình bày: King College Choir - Hội Thánh Tin Lành Anh Quốc [divide style="2"] [one_half] Christ, the Lord, Is Risen 1. Christ the Lord is ris’n today, Alleluia! Sons of men and ang ...

Read more

Chúa Phục Sinh

Ký Thuật Về Chúa Phục Sinh Ngày Sa-bát qua rồi, Mary Magdalene, Mary mẹ James, cùng Salome mua hương liệu để xức xác Đức Chúa Jesus. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mặt trời vừa ló dạng, các phụ nữ mang theo hương liệu mà họ đã chuẩn bị, đến phần mộ.  Trên đường đi, họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá chận cửa mộ giúp chúng ta?” Thình lình, một cơn động đất dữ dội xảy ra, vì một thiên sứ của Chúa ...

Read more

The End of the Beginning

...

Read more

Chúa Hy Sinh

Chương 40 Quân Lính La Mã Hành Hạ Chúa Lính của quan tổng trấn đem Ðức Chúa Jesus vào trong bản doanh và tập họp cả đơn vị quanh Ngài.  Họ lột áo Ngài ra, rồi khoác lên Ngài một chiếc áo choàng màu đỏ điều.  Họ kết một vương miện bằng gai, đội lên đầu Ngài. Họ cũng lấy một cây sậy đặt vào tay phải Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài và chế nhạo rằng: “Vạn tuế vua dân Do Thái!” Họ phun nhổ trên Ngài và lấy câ ...

Read more

Chúa Bị Xét Xử

Chương 39 Đức Chúa Jesus Trước Hội Đồng Công Luận Đến sáng hôm sau, hội đồng trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật họp lại, rồi họ giải Đức Chúa Jesus đến Hội Đồng Công Luận. Họ hỏi: “Nếu ngươi là Đấng Christ, hãy nói cho chúng ta biết.” Ngài đáp: “Nếu Ta nói, các ngươi sẽ không tin. Nếu Ta hỏi, các ngươi sẽ không trả lời. Nhưng từ bây giờ trở đi, Con Người sẽ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời quyền ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top