Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 304)

Nền Tảng Kinh Thánh – Phần 3/4

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:1-6

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 22:1-6 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có những dự định gì?  Bạn dùng những phương tiện nào để đạt được điều đó? Câu Hỏi Thảo Luận Những người nào muốn giết Chúa (22:2, 4)?  Việc này đã xảy ra vào lúc nào (22:1)?  Tại sao họ muốn giết Chúa (22:2; 19:28-48)? Ai là người chủ mưu của chuyện này?  Hắn đã làm gì (22:3)? Vì sao? Động cơ nào khiến Giu-đa phản Chúa (22:5)? Giu-đa đã làm gì (22:4)? Những ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 1a

Ba Ngôi Thiên Chúa Lời Giới Thiệu: Đức Chúa Trời Ba Ngôi là một tín lý quan trọng trong niềm tin Cơ Đốc.  Cách đây hơn 65 năm, Mục sư Tiến sĩ Clarence H. Benson (1879-1954) đã viết một cuốn sách nhỏ giải thích tín lý này cho các tân tín hữu và những người đang tìm hiểu về Đức Chúa Trời của Cơ Đốc giáo.  Sách được xuất bản vào năm 1949 với tựa đề The Triune God. Sau đó, sách được tái bản vào các năm 1962, 19 ...

Read more

Chúa Sẽ Bảo Vệ

Ðoạn Ðức Giê-hô-va cho ta xem bốn người thợ rèn (Xa-cha-ri 1:20) Trong khải tượng được mô tả trong chương nầy, vị tiên tri đã nhìn thấy có bốn cái sừng thật đáng sợ. Chúng xô bên nầy, đẩy bên kia; đánh hạ kẻ mạnh nhứt, hùng mạnh nhứt; và nhà tiên tri đã hỏi: Những vật ấy là gì? Câu trả lời: Đó là những sừng sẽ làm tan tác dân Do Thái. Vị tiên tri đã thấy trước mặt mình một biểu tượng của những quyền lực đã ...

Read more

Những Nghịch Lý Trong Đời Sống

Sứ Điệp: Những Nghịch Lý Trong Đời Sống Kinh Thánh: Ru-tơ 1:6-22 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Những Nghịch Lý Trong Đời Sống để nghe bài giảng. [divide style="2"] Na-ô-mi và Các Nàng Dâu Mô-áp 6. Bấy giờ, Na-ô-mi và hai con dâu của bà đứng dậy, rời khỏi đồng bằng xứ Mô-áp để hồi hương, vì lúc ở Mô-áp bà có nghe rằng CHÚA đã đoái thăm dân Ngài và ban cho họ lương thực. 7. Vậy b ...

Read more

Blessed Be Your Name

...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 17a

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn Sau những việc đó, Ðức Chúa Jesus đi qua bờ bên kia của biển Galilee, cũng gọi là biển Tiberias.  Một đoàn dân rất đông đi theo Ngài, vì họ đã thấy những phép lạ Ngài làm cho những người bịnh. Ðức Chúa Jesus đi lên một triền núi và ngồi xuống với các môn đồ Ngài tại đó.  Khi ấy Lễ Vượt Qua, đại lễ của người Do Thái, gần đến. Ðức Chúa Jesus ngước mắt lên và thấy một đoàn d ...

Read more

Billy Graham: Sứ Giả Của Chúa – 1/2

...

Read more

Tài Liệu: Giáo Trình Alpha – Bài Số 12

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 21:29-38

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 21:29-38 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn phải trông chờ một điều gì quá lâu?  Bạn đã làm gì trong thời gian đó? Câu Hỏi Thảo Luận Lý do nào khiến Chúa kể ẩn dụ về cây nứt lộc (21:25-28)?  Cây nứt lộc báo hiệu điều gì sẽ xảy đến (21:30)? Có phải Chúa bảo chỉ nhìn một mình cây vả hay không (21:29)? Người tin Chúa có nên nhìn vào chỉ một vài hiện tượng để xác định ngày Chúa đến hay không ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top