Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 303)

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2a

Ba Ngôi Thiên Chúa Chương 2 ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ HẠN (The Infinitude of God) Tác giả Thi Thiên viết “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại và đáng tôn ngợi; sự vĩ đại vô cùng của Ngài không ai thấu hiểu được” (Thi Thiên 145:3)  Ngay cả thời đại nguyên tử với bao nhiêu kiến thức khoa học hiện nay cũng không thể nào thay đổi được sự nhìn nhận khiêm tốn đó. Kinh Thánh nêu rõ những thuộc tính của Đức Chúa Trời, nhưng đặc tính ...

Read more

Ở Trong Chúa

Chúng ta ở trong Ngài (I Giăng 4:13) Bạn có cần một ngôi nhà cho linh hồn mình không? Có lẽ bạn hỏi: Tôi phải mua bao nhiêu tiền? Giá của ngôi nhà hơi hạ hơn điều mà bản tính tự hào của con người dường như muốn trả. Nó không cần tiền, không đòi giá. Phải chăng bạn muốn trả một giá thuê xứng đáng? Bạn muốn làm một việc gì đó để mua được Ðấng Christ chăng? Nếu thế, bạn sẽ chẳng bao giờ có được ngôi nhà, bởi v ...

Read more

Nương Dựa Nơi Đấng Toàn Năng

Sứ Điệp: Nương Dựa Nơi Đấng Toàn Năng Kinh Thánh: Ru-tơ 2:1-23 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Nương Dựa Nơi Đấng Toàn Năng để nghe bài giảng. [divide style="2"] Ru-tơ Gặp Bô-a 1. Lúc ấy Na-ô-mi có một người bà con bên chồng, một người khá giàu có, thuộc dòng họ Ê-li-mê-léc, tên là Bô-a. 2. Ru-tơ người Mô-áp thưa với Na-ô-mi, “Xin mẹ cho con ra đồng mót lúa. Con sẽ đi sau người n ...

Read more

At Your Name

Nguyên tác: At Your Name Sáng tác: Tim Hughes & Phil Wickham Trình bày: Phil Wickham "At Your Name (Yahweh, Yahweh)" 1. At Your name The mountains shake and crumble At Your name The oceans roar and tumble At Your name Angels will bow The earth will rejoice Your people cry out Chorus: Lord of all the earth We shout Your name, shout Your name Filling up the skies With endless praise, endless praise Yahweh ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 18a

Truyền Thống Người Xưa Bấy giờ, có mấy người Pharisees và mấy thầy dạy giáo luật từ Jerusalem đến và đứng quanh Ngài.  Họ thấy vài môn đồ của Ngài để tay chưa tẩy uế, tức chưa rửa tay, mà ăn. Số là người Pharisees và mọi người Do Thái đều giữ truyền thống của người xưa rằng họ sẽ không ăn gì nếu chưa rửa tay. Vật gì mua ngoài chợ về, nếu không đem rửa, họ sẽ không ăn. Họ cũng giữ những truyền thống khác như ...

Read more

Hillsong – Mighty to Save Concert

...

Read more

Tài Liệu: Giáo Trình Alpha – Bài Số 14

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 22:7-20

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 22:7-20 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thường dự tiệc với ai?  Mục đích của bữa tiệc là gì? Câu Hỏi Thảo Luận Lễ Bánh Không Men là lễ gì?  Tại sao phải kỷ niệm lễ này?  Ai là những người cùng dự? (Xuất 12:1-20). Chúa sai ai chuẩn bị cho buổi lễ này (22:8)?  Có gì đặc biệt trong việc chọn chỗ để dự lễ (22:9-13)?  Tại sao Chúa không nói rõ địa điểm tổ chức bữa tiệc? Lý do đặc biệt mà Đức Chúa Jes ...

Read more

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 1b

Ba Ngôi Thiên Chúa Xác Nhận Bởi Kinh Thánh (Affirmed By Scripture) Kinh Thánh xác định sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Câu đầu tiên của Kinh Thánh “Ban đầu Đức Chúa Trời” đã đặt cứ điểm cho toàn bộ Kinh Thánh; sau đó không có chỗ nào trong Kinh Thánh phủ nhận hay bàn cãi về sự kiện đó cả. Mỗi trang trong Kinh Thánh đều ghi đậm hình ảnh của Đức Chúa Trời Hằng Sống; vì thế, nếu chấp nhận giáo huấn của Kinh Thá ...

Read more

I Bowed on My Knees

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top