Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 300)

Thánh Ca: Jerusalem

Nguyên tác: Jerusalem Trình bày: Cantico Vocal Group (Brazil) ...

Read more

Phóng Sự: Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2005)

Đoàn Y Tế Samari Nhân Lành “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi  khen Cha các ngươi ở trên trời” Ma-thi-ơ 5:16. Good Samaritan Medical Dental Ministry là một giáo vụ y tế, được gọi trong tiếng Việt là Đoàn Y Tế Samari Nhân Lành.  Tên gọi của đoàn được đặt dựa vào câu chuyện Đức Chúa Giê-xu đã kể trong Phúc Âm Lu-ca chương 10:24-37. Đoàn Y ...

Read more

When I Hear The Praises Start

Nguyên tác: When I Hear The Praises Start Sáng tác: Keith Green Trình bày: Keith Green ...

Read more

Yêu Vợ

Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Ðấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25) Ðấng Christ đã nêu cho các môn đệ Ngài một gương vàng ngọc. Ít có những bậc thầy nào táo bạo nói rằng: “Nếu các con muốn thực hành lời giáo huấn của ta, hãy bắt chước đời sống của ta.” Nhưng vì đời sống của Đức Chúa Jesus phản ảnh trung thực những đức hạnh toàn thiện, toàn mỹ, cho nên Ngài có th ...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 15a

Theo Chúa Khi Đức Chúa Jesus thấy đoàn người rất đông vây quanh, Ngài truyền lệnh đi qua bờ bên kia. Ngay lúc đó,  một thầy dạy giáo luật đến, và nói với Ngài: “Thưa Thầy! Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.”   Đức Chúa Jesus đáp: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”  Một người khác, trong các môn đồ, thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.”  Nh ...

Read more

Kinh Nghiệm Của Đời Sống Tin Chúa Có Giá Trị Gì?

Kinh Nghiệm Cơ Đốc Nhân Có Giá Trị Không? "Nếu bạn tin rằng cái đèn để bàn, sở hữu những thuộc tính như Đức Chúa Trời của bạn, thì bạn có thể nhận được một câu trả lời tương tự", một sinh viên trường luật tuyên bố như vậy. Câu nói đầy tính hoài nghi đó đã cho tôi biết điều hàng ngàn người suy nghĩ - cho rằng kinh nghiệm của Cơ Đốc nhân hoàn toàn mang tính chủ quan và cá nhân, không có giá trị khách quan, vĩ ...

Read more

Song for Josiah

Nguyên tác: Song for Josiah Sáng tác: Keith Green Trình bày: Keith Green Oh my son, you were born in a world that hates you And I swear I will never forsake you But there was a Father centuries ago Who watched His beloved Son die, oh, die Oh my son, I am weak and Im trembling For the Lord, I am always remembering Oh, what a strong Shepherd holds you in His arms He'll break you and make you His own and then ...

Read more

Tài Liệu: Giáo Trình Alpha – Bài Số 8

...

Read more

Song To My Parents

Nguyên tác: Song To My Parents Sáng tác: Keith Green Trình bày: Keith Green ...

Read more

Dâng Lên Mẹ Cha

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top