Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 2)

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Rô-ma

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Rô-ma [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 Chương 2-3 Chương 2 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 3 Phần 3 Chương 4 Chương 5 Phần 1 Chương 5 Phần 2 Chương 6 Phần 1 Chương 6 Phần 2 Chương 7 Phần 1 Chương 7 Phần 2 Chương 8 Phần 1 Chương 8 Phần 2 Chương 8 Phần 3 Chương 8 Phần 4 Chương 9 Phần 1 Chương 9 Phần 2 Chương 9 Phần 3 Chương 10 Phần 2 Ch ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 221

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 100II Sử Ký 7II Sử Ký 8II Sử Ký 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Billy Graham: Gặt Điều Gì Bạn Gieo

Sứ điệp: Gặt Điều Gì Bạn Gieo Nguyên văn: Reaping What You Sow Diễn giả: Billy Graham [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 220

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sử Ký 4II Sử Ký 5II Sử Ký 6Thi Thiên 132Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 219

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 72II Sử Ký 1II Sử Ký 2II Sử Ký 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:50-58

  Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 15:50-58 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn thích sâu hay không? Tại sao? Bạn thích bướm hay không? Vì sao? Xin nêu vài khác biệt căn bản giữa sâu và bướm. Theo bạn, sự sống của loài bướm đã bắt đầu từ khi còn là con sâu, hay chỉ bắt đầu sau khi trở thành bướm? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô chắc chắn điều gì về bản chất xác thịt của con người (15:50)?  Hai điều ông biết chắc sẽ ...

Read more

Thánh Ca: Diệu Vinh Thay Bình An

Tựa đề: Diệu Vinh Thay Bình An! Nguyên tác: Blessed Quietness Lời: Manie Payne Ferguson (1850-1932) Nhạc: W. S. Marshall Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 274 [divide style="2"] [one_half] Blessed Quietness 1. Joys are flowing like a river, Since the Comforter has come; He abides with us forever, Makes the trusting heart His home. Refrain Blessed quietness, holy quietness, What assurance i ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 218

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 27I Sử Ký 28I Sử Ký 29Thi Thiên 30Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Sa-mu-ên

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Sa-mu-ên [divide style="2"] Chương 1 Chương 2 Chương 3-4 Chương 5-6 Chương 7-8 Chương 10-11 Chương 12 Chương 13-14 Chương 15 Chương 16-17 Chương 18-19 Chương 20-21 Chương 22-23 Chương 24-25 Chương 25-26 Chương 27-28 Chương 29-30 Chương 31 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách I Sa-mu-ên - Nghe đọc sách I Sa-mu-ên [divide style= ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 217

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 26Lu-ca 24Thi Thiên 98Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top