Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 16)

Cầu Nguyện Trong Thánh Linh

Cầu nguyện trong Ðức Thánh Linh (Giu-đe 20) Xin chú ý đến đặc tính quan trọng của sự cầu nguyện đích thực: Cầu nguyện trong Ðức Thánh Linh. Hột giống của sự cầu nguyện được Ðức Chúa Trời vui nhậm phải do các kho lẫm của thiên đàng mà ra. Chỉ có lời cầu nguyện xuất phát từ ý chỉ của Ðức Chúa Trời mới có thể thấu đến Ðức Chúa Trời. Chúng ta phải bắn mũi tên của Ðức Chúa Trời trở về với Ðức Chúa Trời. Ðiều mon ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 202

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 7Lu-ca 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Ngài Gánh Đau Thương Của Chúng Ta – Surely, He Hath Borne Our Griefs

Tựa đề: Ngài Gánh Đau Thương Của Chúng Ta Nguyên tác: Surely, He Hath Borne Our Griefs Lời: Kinh Thánh Ê-sai 53:4-5 Nhạc: George F. Handel (1685-1759) Trích: Trường Ca Messiah (1741) Trình bày: Royal Choral Society Lời Ca: Lời của bài thánh ca được trích từ các câu Kinh Thánh Isaiah 53: 4-5 trong bản dịch Kinh Thánh Anh ngữ King James (1611). "Surely He hath borne our griefs, and carried our sorrows! He was ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 201

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 6Lu-ca 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

George Frideric Handel: The Arrival of the Queen of Sheba

Tựa đề: The Arrival of the Queen of Sheba Trích từ Trường Ca Solomon Sáng tác: George Frideric Handel Trình bày: Mechels Chamber Orchestra Nhạc trưởng: Tom Vanden Eynde. [divide style="2"] Kinh Thánh: I Các Vua 10:1-10 Nữ Hoàng Sê-ba Ðến Thăm Vua Sa-lô-môn (2 Sử 9:1-12) 1. Khi nữ hoàng của Sê-ba nghe đồn về danh tiếng của Sa-lô-môn, tức danh tiếng nhờ danh CHÚA ông có được, bà đến thăm và đưa ra những câu h ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 200

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 5Lu-ca 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 199

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 4Lu-ca 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tường Lưu: Cúi Đầu Trước Đấng Dựng Nên Loài Người

Cúi Đầu Trước Đấng Dựng Nên Loài Người "Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm." (Thi Thiên 139:13&14) [divide style="2"] Lạ lùng... đời sống con người Chúa sinh ra, cả một trời... ngạc nhiên! *** Ấu thơ... ôm vú mẹ hiền Ðến khi khôn lớn... trẩy miền nước mây... Như ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Yêu Thế Gian – Give Me Jesus

Tựa đề: Chúa Yêu Thế Gian Nguyên tác: Give Me Jesus Lời: Frances J. Crosby (1879) Nhạc: John R. Sweney (1879) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 304 [divide style="2"] [one_half] Give Me Jesus 1. Take the world, but give me Jesus All its joys are but a name But His love abideth ever Through eternal years the same Refrain: Oh, the height and depth of mercy! Oh, the length and breadth of love! ...

Read more

Thánh Ca: Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên

Tựa đề: Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên - Onward Christian Soldiers Lời: Sabine Baring-Gould (1865) Nhạc: Arthur S. Sullivan (1871) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 314 [divide style="2"] [one_half] Onward Christian Soldiers 1.    Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ, the Royal Master, leads against the foe; forward into battle s ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top