Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 13)

Johann Sebastian Bach: Thi Thiên 130 – Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir

Johann Sebastian Bach Thi Thiên 130 Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir Khái Quát Cantata Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir (BWV 131) là một tác phẩm thánh nhạc do Johann Sebastian Bach (1685–1750) biên soạn.  Lời ca trong tác phẩm phần lớn được trích từ Thi Thiên 130.  Câu đầu tiên của Thi Thiên 130 trong tiếng Đức là Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir – Lạy Chúa! Từ vực sâu con cầu khẩn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 284

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 36Giê-rê-mi 37Hê-bơ-rơ 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách II Tê-sa-lô-ni-ca

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách II Tê-sa-lô-ni-ca [divide style="2"] Chương 1 Chương 2 Phần 1 Chương 2 Phần 2 Chương 3 Phần 1 Chương 3 Phần 2 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách II Tê-sa-lô-ni-ca - Nghe đọc sách II Tê-sa-lô-ni-ca [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.org) ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 283

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 34Giê-rê-mi 35Hê-bơ-rơ 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lê Ngọc Vinh: Halellujah

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Ca  Thư Viện Tin Lành   [divide style="2"] Ca khúc: Ha-lê-lu-gia (1976) Sáng tác: Lê Ngọc Vinh Tài liệu: Tuyển tập Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời Phổ biến theo yêu cầu của gia đình Nhạc sĩ Lê Ngọc Vinh  [divide style="2"]  Nhạc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 282

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 32Giê-rê-mi 33Hê-bơ-rơ 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 3:7-18

Cùng Học Kinh Thánh II Cô-rinh-tô 3:7-18 Câu Hỏi Gợi Ý Khi nào thì cô dâu đeo voan che mặt?  Khi nào thì voan che mặt của cô dâu cần được mở ra?  Tại sao?  Bạn nghĩ gì khi cô dâu phải đeo voan che mặt trong một thời gian dài hay phải đeo mãi mãi?  Câu Hỏi Thảo Luận Xin phân tích sự khác biệt giữa vinh quang của giao ước cũ và vinh quang của giao ước mới trong các phương diện: a. Trường t ...

Read more

Nhạc Thính Phòng: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng – Are You Washed in the Blood?

Tựa đề: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng Nguyên tác: Are You Washed in the Blood? Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 184 [divide style="2"] [one_half] Are You Washed in the Blood? 1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 281

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 87Giê-rê-mi 30Giê-rê-mi 31Hê-bơ-rơ 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Gióp

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Gióp [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5-7 Chương 8 Chương 9-10 Chương 11-12 Chương 13-14 Chương 15-16 Chương 17-19 Chương 20-21 Chương 22-23 Chương 24-26 Chương 27 Chương 28-30 Chương 31-32 Chương 32-33 Chương 34-35 Chương 36-37 Chương 38-39 Chương 40-42 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịc ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top