Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 13)

Đức Thánh Linh

Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời (Giăng 14:16) Ðức Chúa Cha đã tự tỏ mình ra cho các tín hữu đời xưa trước khi Ðức Chúa Con đến thế gian, và đã được Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp nhìn nhận là Ðức Chúa Trời Toàn Năng. Và rồi Đức Chúa Jesus đã đến. Ðức Chúa Con tràn đầy phước hạnh đã nhập thể đã khiến dân Ngài vui mừng chiêm ngưỡng Ngài. Sau khi Cứu ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Ba Ngôi

Tựa đề: Tôn Vinh Ba Ngôi Nguyên tác: Father of Heaven, Whose Love Profound Lời: Edward Cooper, 1805 Nhạc: Peter Ritter, 1792 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 39 [divide style="2"] [one_half] Father of Heaven, Whose Love Profound 1. Father of heaven, whose love profound A ransom for our souls hath found, Before Thy throne we sinners bend; To us Thy pardoning love extend. 2. Almighty Son, Incarna ...

Read more

Kinh Thánh: Khái Quát Sách Truyền Đạo

Khái quát: Sách Truyền Đạo Video credit: Bible Project [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 137

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sử Ký 35II Sử Ký 36Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Lễ Thăng Thiên

Kinh Thánh Theo Chủ Đề Lễ Thăng Thiên Ngài nói với họ: “Đây là những lời của Ta mà Ta đã nói cùng các ngươi khi Ta còn ở với các ngươi: Đó là tất cả những điều đã chép về Ta trong Luật Pháp Môi-se, các Tiên Tri, và các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.” Sau đó Ngài mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh. Rồi Ngài nói với họ: “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu thống khổ, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại; và ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Lễ Ngũ Tuần

Tựa đề: Lễ Ngũ Tuần Kinh Thánh: Công Vụ 2:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"]   [divide style="2"]    Công Vụ 2:1-13 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả đã tụ họp lại một nơi. 2. Thình lình có một tiếng động từ trời đến, giống như tiếng gió thổi dữ đội, đầy cả căn nhà nơi họ đang ngồi. 3. Có những lưỡi giống như lửa xuất hiện, chúng phân tán ra, và đậu trên mỗi một ...

Read more

Ban Hát Sắc Tộc M’nong – Hội Thánh Bu Dak

Thánh Ca: Ơn Chúa Viếng Thăm Việt Nam Ban Hát Hội Thánh Bu Dak - Sắc Tộc M’nong   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Chúa Siêu Việt

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng s ...

Read more

Thánh Ca: Kìa Nhìn Vua Thăng Thiên

Tựa đề: Kìa Nhìn Vua Thăng Thiên Nguyên tác: See, The Conqueror Mounts in Triumph Lời: Christ­o­pher Words­worth (1807-1885) Nhạc: Lowell Mason (1792-1872) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 207 [divide style="2"] [one_half] See, The Conqueror Mounts in Triumph 1. See, the Conqueror mounts in triumph; see the King in royal state, Riding on the clouds, His chariot, to His heavenly palace gate. Har ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 136

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sử Ký 32II Sử Ký 33II Sử Ký 34Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top