Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu (Page 11)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 271

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xa-cha-ri 1Xa-cha-ri 2Xa-cha-ri 3Xa-cha-ri 4Xa-cha-ri 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Vết Chân Trên Cát

Vết Chân Trên Bãi Cát Một người nọ nằm chiêm bao, thấy mình đang đi dọc bờ biển với Chúa Cứu Thế.  Khi đang thưa chuyện với Chúa, người này được thấy lại quá khứ của mình như cuốn phim chiếu trên khung trời xanh trước mắt.  Người ấy thấy vết chân hai người đi song song với nhau, nhưng thỉnh thoảng chỉ có vết chân của một người.  Nhìn kỹ lại những quãng đường chỉ có vết chân một người, người ấ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 270

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:A-ghê 1A-ghê 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 269

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sô-phô-ni 1Sô-phô-ni 2Sô-phô-ni 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:5-9

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:5-9 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn làm vườn hay không? Bạn thích trồng gì? Tại sao? Bạn mong thu hoạch gì từ những thứ mà mình đã trồng? Câu Hỏi Thảo Luận Phao-lô đã đặt hai câu hỏi nào (3:5a)? Câu trả lời cho những câu hỏi đó là gì (3:5b)?  Phao-lô đã làm gì tại Hội Thánh Cô-rinh-tô (3:6a)? Còn A-pô-lô đã làm gì (3:6b)? Ai đã trao cho họ những trách nhiệm đó (3:5c)? ...

Read more

Thánh Ca: Từ Đại Dương Ngài Gọi Con – Oceans

Tựa đề: Từ Đại Dương Ngài Gọi Con Nguyên tác;  Oceans (Where Feet May Fail) Nhạc & Lời: Matt Crocker, Joel Houston & Salomon Lightelm Lời Việt: Vĩnh Phúc (10/6/2014) [divide style="2"] [one_half] Oceans (Where Feet May Fail) You call me out upon the waters The great unknown where feet may fail And there I find You in the mystery In oceans deep My faith will stand And I will call upon Your name ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 268

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ha-ba-cúc 1Ha-ba-cúc 2Ha-ba-cúc 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Xuất Ê-díp-tô Ký

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Xuất Ê-díp-tô Ký [divide style="2"] [one_half] Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10-11 Chương 11-12 Chương 12-13 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 [/one_half] [one_half_last] Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 20-21 Chương 22-23 Chương 24 Chương 25 Chương 25-26 Chương 26-27 Chương 28-29 Chương 30 Chương 31 Chươ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 267

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Na-hum 1Na-hum 2Na-hum 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chính Ta Sẽ Giúp Con

"Ta sẽ giúp ngươi, Ðức Giê-hô-va phán vậy." (Ê-sai 41:14) Sáng nay, xin mỗi chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Chúa Giê-xu phán với chính mình: "Ta sẽ giúp ngươi." Ta là Ðức Chúa Trời ngươi! Giúp ngươi chỉ là một việc nhỏ đối với Ta. Hãy suy gẫm về những điều Ta đã làm. Không phải Ta đã giúp ngươi sao? Tại sao? Vì Ta đã mua chuộc ngươi bằng chính huyết Ta. Ta đã chết thay ngươi. Chẳng phải Ta đã giúp ngươi sao? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top