Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu

Cần Dầu Thắp Sáng

Dầu thắp đèn (Xuất 25:6) Hỡi linh hồn ta! Ngươi rất cần dầu, bởi vì nếu thiếu dầu, đèn của ngươi sẽ không thể cháy; và lúc ánh sáng tắt đi khi hết dầu, phần tim đèn tàn sẽ bốc khói và sẽ có mùi hôi. Từ nhân tánh của ngươi không hề lưu xuất dầu, do đó, chính ngươi phải tìm mua lấy dầu cho mình; nếu không, ngươi sẽ than khóc như những trinh nữ dại dột rằng: Ðèn tôi sắp tắt! Thậm chí những cây đèn đã được cung ...

Read more

Tượng Của Mục Sư Billy Graham Được Đặt Tại National Statuary Hall

Tựa đề: Tượng Của Mục Sư Billy Graham Được Đặt Tại National Statuary Hall Nguyên văn: Statue Of Reverend Billy Graham Unveiled In The National Statuary Hall Video: Forbes Breaking News [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2024) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 141

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 55I Sa-mu-ên 18I Sa-mu-ên 19Thi Thiên 42Thi Thiên 43Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Lê Hoàng Phu: Khao Khát Đức Thánh Linh

Tựa đề: Khao Khát Đức Thánh Linh Diễn giả: Mục sư Lê Hoàng Phu [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2011) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 140

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 17Thi Thiên 27Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Bước Đi Trong Thánh Linh

Tựa đề: Bước Đi Trong Thánh Linh Nguyên văn: Walking by The Holy Spirit Dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2024) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Người Công Nghĩa Sống Bởi Đức Tin

  Người Công Nghĩa Sống Bởi Đức Tin  [divide style="2"] Qua nhiều bài nói chuyện trên chương trình này, chúng tôi trình bày kết quả tai hại của rượu, thuốc lá, cờ bạc và một số thói hư tật xấu khác. Nhưng khi trình bày các điều đó, chúng tôi không áp dụng các luật luân lý đạo đức để lên án hay khuyên răn đừng làm các điều đó. Thánh Kinh dạy rằng: những răn giới, các luật cấm đoán như đừng lấy, ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 139

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 15I Sa-mu-ên 16Tít 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Người Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Người Đầy Dẫy Đức Thánh Linh Không ai có thể phủ nhận rằng trong những năm gần đây Hội Thánh Ngũ Tuần (Pentecostal) là giáo phái Tin Lành phát triển nhanh chóng nhất khắp nơi trên thế giới.  Chúng ta phải tạ ơn Chúa và cần học hỏi nơi tinh thần truyền giáo của anh chị em Ngũ Tuần.  Tại Việt Nam trong những năm gần đây, phong trào Ngũ Tuần phát triển cũng khá nhanh.  Tiếc rằng khi Hội Thánh ph ...

Read more

Tường Lưu: Ngài Viết Mãi Chữ “Tha”

Ngài Viết Mãi Chữ "Tha" "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người" (Giăng 8:7) Trước cửa đền thờ, chị đứng yên Thiên hạ vây quanh coi chị khinh Tội chị quả tang, không chối được Cúi đầu, nhục nhã, chị làm thinh. Chúa ngồi bên chị, Chúa buồn lung Những lời buộc tội nặng vô cùng Ngón tay Chúa viết gì trên đất Nét chữ ngoằn nghèo viết chửa xong. Các thầy thông giáo giở luật ra Tội nà ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top