Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu

Ha-lê-lu-gia! Cảm Tạ Chúa

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Ha-lê-lu-gia! Cảm Tạ Chúa Trình Bày: Thiên Ân Group Sáng Tác: Trần Anh Tuấn Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Dâng Vinh Quang Cho Chúa[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nửa Đời Thiếu Vắng Jesus

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Nửa Đời Thiếu Vắng Jesus Trình Bày: Isaac Thái Lời Việt: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Đời Người[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Những Lằn Roi Trên Thân Chúa

Có đoàn dân đông lắm đi theo Ðức Chúa Jêsus, và có mấy người đờn bà đấm ngực khóc về Ngài (Lu-ca 23:27) Giữa đám đông hỗn loạn đi theo Cứu Chúa đến nơi thi hành bản án, có một số người vì lòng yêu mến Chúa đã đau xót khóc thương Ngài. Tiếng ai ca tạo thành một giai điệu phù hợp với cuộc diễn hành đầy đau thương đó. Khi linh hồn tôi - qua tưởng tượng - thấy Cứu Chúa vác thập tự lên đồi Gô-gô-tha, nó cũn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 79

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 20Các Quan Xét 21Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ngài Là Ai

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Ngài Là Ai Trình Bày: Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Ngài Là Ai[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Bài Ca Cảm Tạ

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Bài Ca Cảm Tạ Trình Bày: Hagim Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Dâng Vinh Quang Cho Chúa[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 78

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Các Quan Xét 17Các Quan Xét 18Các Quan Xét 19Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

J.S. Bach: Sự Thống Khổ Của Đức Chúa Jesus Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ

Tác phẩm: Sự Thống Khổ của Chúa theo Phúc Âm Ma-thi-ơ Nguyên tác: Matthäus-Passion Lời: Kinh Thánh - Christian Friedrich Henrici Nhạc: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Nhạc trưởng: Philippe Herreweghe Intérpretes: Christoph Prégardien, Tenor: Tobias Berndt, Barítono: Dorothee Mields, Soprano: Hana Blažíkov. Ban hợp xướng: Collegium Vocale Gent [divide style="2"] Sự Thống Khổ Của Chúa Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ ...

Read more

David Pawson: Hội Thánh và Israel Trong Thời Kỳ Cuối Cùng

Sứ điệp: Hội Thánh và Israel Trong Thời Kỳ Cuối Cùng Nguyên văn: The End Time Series - Part 4 Diễn giả: David Pawson Phiên dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức [divide style="2"] Nội Dung: 00:00 Phần mở đầu 00:25 Mối quan hệ của Hội Thánh và Israel trong quá khứ 12:53 Một số phản ứng của Hội Thánh với Israel hiện nay 21:45 Món nợ của Hội Thánh với Israel 27:52 Sự phụ thuộc của Hội Thánh vào Israel 29:43 Mối ng ...

Read more

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay Trình Bày: Phương Trinh Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Dâng Vinh Quang Cho Chúa[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top