Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 10:1-5

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 10:1-5 Câu Hỏi Gợi Ý Ai là người biết tên của bạn?  Mối quan hệ của bạn với những người đó như thế nào? Bạn có thích được những người đó gọi bạn theo tên của mình hay không? Tại sao?  Câu Hỏi Thảo Luận Có bao nhiêu nhân vật được Chúa kể trong câu chuyện này? Nhân vật đầu tiên là ai?  Người đó vào chuồng chiên như thế nào?  Mục đích của người đó là gì (10:1)? ...

Read more

Bài Hát Mới: Livin’ In The Rhythm of Grace

Nguyên tác: Livin’ In The Rhythm of Grace Sáng tác: Larry Gatlin và William J. Gaither Trình bày: Gaither Vocal Band [divide style="2"] Livin’ In The Rhythm of Grace My load is much lighter, my pathway is brighter these days Because of salvation there's no condemnation like the old days When I finally let go of what I was holding on to, everything fell into place Now I'm living in the rhythm, livi ...

Read more

Nhớ Lại Để Tri Ân

Tôi sẽ thuật lại sự nhơn từ Chúa và ca ngợi Chúa về mọi việc diệu kỳ Chúa đã thực hiện cho chúng tôi. (Ê-sai 63:7) Còn bạn không thể làm như vậy sao? Phải chăng bạn chưa bao giờ nhận được một ân huệ nào? Dù hiện nay bạn gặp cảnh đen tối đến đâu, có thể nào bạn lại quên mất giờ phút mà Đức Chúa Jesus đã gặp bạn, và gọi: "Hãy đến cùng Ta" hay sao? Bạn không thể nhớ lại giây phút vui mừng khi Ngài tháo gông và ...

Read more

Mục Sư Hồ Tấn Khoa: Sơ Lược Tiểu Sử Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

Sơ Lược Tiểu Sử Mục Sư Nguyễn Xuân Đức Mục sư Hồ Tấn Khoa giới thiệu [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Trương Văn Tốt: Hãy Chăn Chiên Ta

Tựa đề: Hãy Chăn Chiên Ta Diễn giả: Mục sư Trương Văn Tốt Kinh Thánh: Mi-chê 5:1-2 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:35-41

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 9:35-41 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ cùng một ngày mà bạn vừa nhận được tin buồn rồi nhận được tin vui? Chuyện gì đã xảy ra? Bạn cảm thấy thế nào trong hoàn cảnh đó? Câu Hỏi Thảo Luận Chuyện gì đã xảy ra cho người được chữa lành? Đức Chúa Jesus đã làm gì khi Ngài biết chuyện này? Đức Chúa Jesus đã hỏi người đó điều gì (9:35)?  Người đó đã trả lời thế nào (9:36)?  Đức Chúa Jes ...

Read more

Kiến Thức: Lễ Tạ Ơn

Lễ Tạ Ơn Hằng năm vào cuối tháng 11, dân chúng Hoa Kỳ lại kỷ niệm Lễ Tạ Ơn.  Lễ Tạ Ơn được những di dân đầu tiên đến Hoa Kỳ tổ chức cách đây khoảng 400 năm. Những di dân đó là những tín hữu Tin Lành, họ quyết định mỗi năm biệt riêng ra một ngày để tạ ơn Chúa vì Chúa đã bao dung che chở họ giữa những khó khăn trong cuộc sống và đã ban cho họ cơ hội tự do thờ phượng Ngài. Truyền thống tốt đẹp đó theo thờ ...

Read more

Những Người Ở Phía Sau

Họ theo ngọn cờ mình phải đi hậu binh (Dân-số Ký 2:31) Lúc các đạo quân Y-sơ-ra-ên bắt đầu di chuyển thì toán quân của chi tộc Ðan phải đi sau cùng. Người Ðan ở trong một vị trí không được nổi bật lắm. Tuy nhiên vị trí của họ không phải là điều quan trọng, bởi vì họ thật sự cũng là một thành phần trong đạo quân giống như các chi phái đang đi phía trước: Họ theo cùng một trụ mây, ăn cùng một loại bánh Ma-na, ...

Read more

Thánh Ca: Ngài Là Mọi Nhu Cầu Của Con – You Are My All in All

Tựa đề: Ngài Là Mọi Nhu Cầu Của Con Nguyên tác: You Are My All In All Sáng tác:  Dennis L. Jernigan Trình bày: Gaither Vocal Band [divide style="2"] [one_half] You Are My All In All You are my strength when I am weak You are the treasure that I seek You are my all in all Seeking You as a precious jewel Lord, to give up I'd be a fool You are my all in all Jesus, Lamb of God Worthy is Your name Jesus, La ...

Read more

Thánh Ca: Ngài Ban Cho Thêm Ơn – He Giveth More Grace

Tựa đề: Ngài Ban Cho Thêm Ơn Nguyên tác: He Giveth More Grace Lời: Annie Johnson Flint (1866- 1932) Nhạc: Hubert Mitchell Lời Việt: Đặng Đình Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý  (1992) - Bài Số 148 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ  (1998) – Bài Số 373 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài Số 895 [divide style="2"] [one_half] He Giveth More Grace 1. He giveth mor ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top