Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Hy Vọng

Hy Vọng Lời Ban Biên Tập: Hy vọng là một đặc điểm của người tin Chúa.  Người tin Chúa biết Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành, và Ngài  cũng là Đấng thành tín, cho nên người tin Chúa đặt niềm hy vọng của mình nơi Đức Chúa Trời.  Mời bạn ôn lại vài câu Kinh Thánh về chủ đề hy vọng. Chúa phán, ‘Vì Ta biết rõ các chương trình Ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các ngươi được bìn ...

Read more

Bác sĩ Lưu Thị Hoàng Anh: Vững Tin Trong Chúa

Tựa đề: Vững Tin Trong Chúa Diễn giả: Bác sĩ Lưu Thị Hoàng Anh Hội Thánh Tin Lành Trương Minh Giảng Chúa Nhật 22/3/2020 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Hội Họa: Tranh Chúa Cầu Nguyện

Cách đây vài năm, tôi có dịp đến thăm New York. Vì là lần đầu đến New York và trùng vào ngày Chúa Nhật, tôi không biết nhà thờ Việt Nam ở đâu để đi nhà thờ.  Lướt qua bản đồ du lịch, tôi được biết cách nơi tôi đang ở không xa có một nhà thờ nổi tiếng: nhà thờ Riverside.  Tôi quyết định đến thăm nhà thờ này để làm một công hai việc: vừa thờ phượng Chúa vừa thăm một thắng cảnh nổi tiếng của thành ph ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Áp-đia

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Áp-đia [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Áp-đia - Nghe đọc sách Áp-đia [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.org) ...

Read more

Thánh Ca: Nơi Gô-gô-tha

Tựa đề: Nơi Gô-gô-tha Nguyên tác: At Calvary Lời: William R. Newell Nhạc: Daniel B. Towner Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 172 [divide style="2"] [one_half] At Calvary 1. Years I spent in vanity and pride, Caring not my Lord was crucified, Knowing not it was for me He died On Calvary. Refrain: Mercy there was great, and grace was free; Pardon there was multiplied to me; There my burdene ...

Read more

Nhạc Thính Phòng: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng – Are You Washed in the Blood?

Tựa đề: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng Nguyên tác: Are You Washed in the Blood? Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 184 [divide style="2"] [one_half] Are You Washed in the Blood? 1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 98

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phục Truyền Luật Lệ Ký 19Phục Truyền Luật Lệ Ký 20Châm Ngôn 8Thi Thiên 128Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá

...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 97

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phục Truyền Luật Lệ Ký 17Phục Truyền Luật Lệ Ký 18Châm Ngôn 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 96

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phục Truyền Luật Lệ Ký 15Phục Truyền Luật Lệ Ký 16Châm Ngôn 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top