Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 8)

Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2021Châm Ngôn 17:17Tình Yêu Bằng Hữu “Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; và anh em sinh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.” Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu bằng hữu mang đặc tính gì, và đặc tính này được thể hiện rõ ràng nhất trong hoàn cảnh nào? Bạn bày tỏ tình yêu bằng hữu theo Lời Chúa dạy với anh chị em mình như thế nào? Nhà thần học người Anh G.K. Chesterton nói rằng mệnh lệnh của ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2021Rô-ma 13:8–10Yêu Người Lân Cận Như Yêu Mình “Vả, những điều răn này: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời này: Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao yêu thương là món nợ? Nhiều người thường hiểu lệch lạc về yêu thương như thế nào? Sứ đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 02/02/2021I Giăng 2:15–17Yêu Chúa, Yêu Thế Gian “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa, nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: “Thế gian” trong phân đoạn Kinh Thánh này có nghĩa gì? Ba đặc điểm của tinh thần thế tục trong câu 16 là gì? Tại sao người yêu thế gian thì không thể yêu thương anh chị em được? Kết ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 01/02/2021Giăng 13:34–35Phẩm Tính Quan Trọng của Trái Thánh Linh “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22). Câu hỏi suy ngẫm: Điều răn mới Chúa Giê-xu ban cho môn đệ ở đây là gì? Điều răn này quan trọng ra sao? Sứ đồ Phao-lô dạy gì về tầm quan trọng của tình yêu thương? Đời sống bạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2021Châm Ngôn 10:1–5Con Khôn Ngoan “Con trai khôn ngoan làm vui cha mình; nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con sống khôn ngoan như thế nào? Sự khác biệt giữa đời sống người con khôn ngoan và người con ngu muội ra sao? Điều gì bạn phải thay đổi để sống vui lòng cha mẹ và làm sáng Danh Chúa? Vua Sa-lô-môn được Đức Chúa Trời ban cho ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 22:5–6Bồi Thường Thiệt Hại Mùa Màng “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” (Ma-thi-ơ 7:12). Câu hỏi suy ngẫm: Luật bồi thường thiệt hại mùa màng được quy định như thế nào? Để thực hiện được quy định này, tuyển dân cần nhận thức điều gì? Bài học hôm nay có liên hệ gì với ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 29/01/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 22:1–4Luật về Trộm Cắp “Ngươi chớ trộm cướp” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15). Câu hỏi suy ngẫm: Luật trộm cắp được quy định như thế nào? Tại sao chủ nhà không được phép giết kẻ trộm khi mặt trời đã mọc? Luật định về tội trộm cắp có ý nghĩa gì với tuyển dân ngày trước? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này? Luật về trộm cắp quy định dù kẻ trộm đã trộm bò hay chiên trót ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 21:33-36Đền Bù Thiệt Hại về Súc Vật “Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4). Câu hỏi suy ngẫm: Luật bồi thường thiệt hại về súc vật được quy định như thế nào? Những nguyên tắc sống nào được đặt ra giữa vòng dân Chúa? Bài học này có liên hệ gì với xã hội chúng ta ngày nay? Chúa đang thách thứ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2021I Sử Ký 26:20–28Người Quản Lý Kho Báu của Chúa “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm Ngôn 4:23). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này chủ yếu nói đến chức vụ gì? Trong các kho báu phải cai quản có chứa những gì? Vì sao phải phân công cẩn thận và tỉ mỉ cho công việc này? Cơ Đốc nhân có kho báu nào cần phải cai quản? Công v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2021I Sử Ký 26:12–19Được Làm Việc Nhỏ “Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ dữ” (Thi Thiên 84:10b). Câu hỏi suy ngẫm: Những người giữ cửa được phân công theo cách nào? Ông Xa-cha-ri có gì đặc biệt? Vì sao ông bằng lòng nhận chức giữ cửa? Bạn nghĩ gì khi được giao những công việc có vẻ nhỏ bé trong Hội Thánh? Vua Đa-vít đã phân công nhiệm vụ rấ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top