Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 8)

Thánh Ca: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Tựa đề: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào Nguyên tác: His Eye Is on the Sparrow Lời: Civilla Durfee Martin (1866-1948) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 390 [divide style="2"] [one_half] His Eye Is on the Sparrow 1. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely, and long for heav’n and home. When Je ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2019 Mác 2:1-12 Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa phán với người bại “Tội lỗi con đã được tha” trước khi chữa lành cho anh? Ngoài gánh nặng thể xác, bốn người bạn còn mang gánh nặng nào của bạn mình đến với Chúa? Làm thế nào để chúng ta có thể hiệp một t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2019 Mác 2:1-12 Hiệp Một Phục Vụ “Bấy giờ có bốn người khiêng đến Ngài một người bại liệt. Vì đám đông, họ không thể đem người ấy đến gần Ngài được nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ngồi; rồi từ lỗ trống đó họ dòng giường người bại xuống” (câu 3-4). Câu hỏi suy ngẫm: Bốn người khiêng giường người bại đã làm gì để có thể đưa người bại đến với Chúa? Tinh thần hiệp một trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2019 Gióp 38:1-3 Nhận Biết Đức Chúa Trời “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài” (Giăng 1:12). Câu hỏi suy ngẫm: Qua sự hiện ra và trả lời cho ông Gióp, Chúa đã bày tỏ cho ông biết những đặc điểm gì về Ngài? Bạn nhận biết Chúa như thế nào và Ngài đang giữ vai trò thế nào trong đời sống bạn? Sau những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-31 Sự Cuối Cùng của Một Đoàn Hùng Binh “Thế thì, nước trở lại bao phủ binh xa, lính kỵ, của cả đạo binh Pha-ra-ôn đã theo dân Ít-ra-ên xuống biển, chẳng còn sót lại một ai” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Diễn tiến đoàn binh Ai Cập đuổi theo tuyển dân xảy ra thế nào? Đức Giê-hô-va của người Ít-ra-ên can thiệp ra sao? Sự kiện này cho những người thời đó và c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15-20 Hãy Hành Động! “Sao ngươi kêu van Ta? Hãy bảo dân Ít-ra-ên cứ đi; còn ngươi hãy giơ cây gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Ít-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn” (câu 15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã phán gì với ông Môi-se trong câu 15-16? Tuyển dân cần điều gì để thực hiện phần việc của mình trong kế hoạch của Chúa? Bạn s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2019 I Sử Ký 15:25-26 Xin Chúa Giữ Gìn Từng Bước Chân “Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:6). Câu hỏi suy ngẫm: Những ai đi rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem? Vì sao chỉ để khiêng Hòm Giao Ước, người Lê-vi lại cần Chúa phù trợ? Vì sao họ dâng tế lễ cho Chúa? Bạn làm gì khi được Hội Thánh giao trách nhiệm lớn hoặc ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2019 I Sử Ký 15:16-24 Chuẩn Bị Chu Đáo cho Thờ Phượng “Đa-vít truyền cho các trưởng tộc người Lê-vi; hãy cắt trong anh em họ những người hát xướng, cầm các thứ nhạc khí, ống quyển, đàn cầm, chập chỏa để cất tiếng vui mừng vang rền lên” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít truyền cho người Lê-vi làm gì? Người Lê-vi chuẩn bị những gì để rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem? Bạn học ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2019 I Cô-rinh-tô 8:1-6 Sự Hiểu Biết Sinh Kiêu Căng “Song sự hay biết sinh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. …Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó” (câu 1, 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vấn đề Sứ đồ Phao-lô bàn đến trong phân đoạn này là gì? Tại sao sự hiểu biết mà không có tình yêu thương thì sinh kiêu căng? Làm thế nào để sự hiểu biết c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2019 I Cô-rinh-tô 7:36-40 Phải Lẽ Hơn, Có Phước Hơn “Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi” (câu 17a). Câu hỏi suy ngẫm: Theo lập luận của Sứ đồ Phao-lô thì người lập gia đình và người quyết định không lập gia đình thì ai là người đúng hơn, và ai là người có phước hơn? Tại sao? Quan điểm của bạn về ý kiến của Sứ đồ Phao-lô như thế ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top