Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 7)

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2021(Mùng Hai Tết) Giăng 6:15–21Có Chúa trong Mọi Khó Khăn “Nhưng Ngài phán rằng: Ấy là Ta đây, đừng sợ chi!” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì xảy ra cho các môn đệ khi họ vâng lời Chúa xuống thuyền đi qua hồ Ga-li-lê trước? Điều gì xảy ra khi các môn đệ đang cố gắng chống chọi với cơn bão? Bước vào năm mới, bạn học được bài học gì qua câu chuyện này? Phần đầu Phúc Âm Giăng chư ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2021(Mùng Một Tết) Giê-rê-mi 29:4–11Hy Vọng cho Năm Mới “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!” (Rô-ma 15:13). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán bảo người Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn điều gì? Ngài nói gì về tương lai của họ? Bạn h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 11/02/2021(30 Tết Âm Lịch) Rô-ma 14:7–9Nhìn Lại Một Năm Qua “...vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có thắc mắc gì trước cơn đại dịch toàn cầu Covid–19? Tại sao Sứ đồ Phao-lô nói chúng ta sống hoặc chết đều thuộc về Chúa? Cơ Đốc nhân cần sống thế nào tro ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 10/02/2021Ê-phê-sô 5:1–2Tình Yêu Thu Hút “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (Giăng 13:35). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô khuyên Cơ Đốc nhân nên bắt chước Chúa? Ông còn kêu gọi chúng ta làm gì? Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta có sức thu hút ra sao? Bạn sống thế nào để tình yêu của bạn thu hút người khác? Sứ đồ Phao ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2021Cô-lô-se 3:12–14Sợi Dây Liên Kết Toàn Hảo “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Con cái Chúa cần nhớ mình là ai? Cần phải mặc lấy điều gì và học theo gương ai? Điều quan trọng nhất là gì và được ví sánh ra sao? Tình yêu thương giúp bạn sống thế nào với mọi người? Sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho các ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2021Lu-ca 6:32–35Yêu Kẻ Thù “Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng” (câu 35a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đưa ra đặc điểm nào của tình yêu thường thấy trong thực tế? Từ đó Ngài khuyên con dân Chúa điều gì? Kết quả của việc làm đó là gì? Làm thế nào để bạn có thể làm được điều đó? Trong những lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu thì lời dạy “yêu kẻ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2021Châm Ngôn 25:20Tình Yêu Cảm Thông “Ai hát cho lòng buồn thảm nghe, khác nào kẻ lột áo mình khi ngày lạnh, và như giấm đổ trên diêm tiêu vậy.” Câu hỏi suy ngẫm: Những điều nào không nên làm khi bạn hữu gặp hoàn cảnh đau đớn? Kinh Thánh dạy Cơ Đốc nhân nên làm gì cho những người đang buồn thảm (xem thêm Rô-ma 12:15; I Cô-rinh-tô 12:26)? Giăng 11:35 ghi “Đức Chúa Giê-xu khóc,” ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 07/02/2021 Tình Yêu Quở Trách Châm-ngôn 27:5-6 Câu gốc: “Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín. Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín; còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy.” Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao “Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín”? Hành động này được thúc đẩy bằng động cơ nào? Vì sao bạn thường tránh né làm điều này với b ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 06/02/2021Châm Ngôn 27:5–6Tình Yêu Quở Trách “Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín. Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín; còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy.” Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao “Một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín”? Hành động này được thúc đẩy bằng động cơ nào? Vì sao bạn thường tránh né làm điều này với bạn hữu mình ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2021

Sống Với Thánh Kinh: 05/02/2021Châm Ngôn 17:9Tình Yêu Tha Thứ “Kẻ nào lấp giấu tội lỗi tìm cầu điều tình ái; Còn ai nhắc lập lại điều gì chia rẽ bạn bậu thiết cốt” (Bản Truyền Thống—BTT). “Người nào che đậy lỗi lầm, tìm kiếm tình yêu thương, còn ai nhắc đi nhắc lại vấn đề, chia rẽ tình bạn thân thiết” (BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu mang đặc tính gì và kết quả là gì? Bạn áp dụng đặc tính này cụ thể ra s ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top