Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 7)

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2019 Ê-xơ-tê 9:18-29 Ghi Nhớ Việc Chúa Làm “Lại người ta phải nhớ lại hai ngày ấy, và mỗi gia tộc trong mỗi tỉnh mỗi thành phải giữ nó trải qua các đời; chẳng được bỏ bê ngày Phu-rim này ra khỏi giữa dân Giu-đa, và kỷ niệm nó chớ hề mất khỏi dòng dõi họ” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người khởi xướng giữ kỷ niệm ngày lễ Phu-rim này? Người Giu-đa làm những gì trong ngày lễ đó? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2019 Truyền Đạo 4:12 Đồng Chí “Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt.” Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân đang ở trong trận chiến thuộc linh nào? Phẩm chất cần có để đắc thắng trong trận chiến này theo câu 12a là gì? Phẩm chất ấy được thể hiện thế nào trong sự hiệp một phục vụ Chúa? Tầm quan trọng của yếu tố thứ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2019 Truyền Đạo 4:11 Đồng Sàng “Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được?” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 11 cho thấy hình ảnh nào trong mối liên hệ với nhau? Điều này dễ hay khó thực hiện? Tại sao? Làm thế nào để Cơ Đốc nhân có thể làm ấm lòng nhau trong sự hiệp một phục vụ Chúa? Tương phản với hình ảnh ảm đạm của đời người trong 8 câu đầu của c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2019 Truyền Đạo 4:10 Đồng Hành “Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả đưa ra hình ảnh nào để nói về mối liên hệ? Ai là người có thể ngã? Ai là người có thể “đỡ bạn mình lên”? Tại đây bạn nhận ra thái độ cần có khi cùng nhau hợp tác trong sự phục vụ Chúa là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2019 Truyền Đạo 4:7-9 Đồng Nghiệp “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 7-8 và câu 9 mô tả hai hình ảnh đối lập nào? Bạn nhận ra yếu tố quan trọng nào trong sự phục vụ? Vì sao? Trước giả đã dùng hình ảnh minh họa nào trong câu 9? Hình ảnh này thể hiện trong sự phục vụ của bạn trong Hội Thánh thế nào? Câu 7-8 mô tả một hình ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2019 Gióp 38:4-7 Nhận Biết Giê-hô-va Là Đức Chúa Trời “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 100:1-3). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đặt những câu hỏi nào cho ông Gióp? Ba câu hỏi đầu tiên giúp ông Gióp nhận biết điều gì về mình? Bạn số ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2019 Thi Thiên 133 Anh Em Thuận Hòa “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít viết Thi Thiên 133 nhằm mục đích gì? Ông ví sánh sự hòa thuận với những hình ảnh nào? Tinh thần hòa thuận trong Hội Thánh ngày nay ra sao? Khi con dân Chúa trong Hội Thánh sống thuận hòa, kết quả sẽ thế nào? Thi Thiên này là bài ca đi lên từng bậc do Vua Đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2019 Ga-la-ti 5:13-15 Lấy Lòng Yêu Thương Phục Vụ “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu tại Ga-la-ti điều gì? Ông khuyên họ phải phục vụ trong tinh thần nào? Có những cảnh báo nào họ cần lưu ý? Bạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2019 Nê-hê-mi 2:17-20 Hiệp Một Bắt Tay Vào Việc “Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này” (câu 18c BTT). “Vậy họ mạnh dạn bắt tay vào công việc tốt đẹp này” (câu 18c BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi kêu gọi dân Chúa làm gì? Họ hưởng ứng lời kêu gọi của ông ra sao? Ông Nê-hê-mi đối phó với sự chống đối từ bên ngoài như thế nào? Kết quả ra sao? B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2019 Rô-ma 12:3-8 Sử Dụng Ân Tứ “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ai mới có ân tứ? Sứ đồ Phao-lô muốn dạy dỗ điều gì khi so sánh chi thể của thân với các ân tứ? Bạn sử dụng ân tứ Chúa ban như thế nào? Làm sao biết mình có ân tứ gì? Nếu lơ là không ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top