Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2020Công Vụ 16:16–25Vui Mừng Trông Cậy “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô-ma 12:12). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la đang ở trong hoàn cảnh như thế nào? Thái độ của họ ra sao khi đang ở trong hoạn nạn? Cầu nguyện và ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh đem lại cho chúng ta điều gì? Bạn học được gì từ thái độ của hai ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2020Châm Ngôn 5:15–23Sống Chung Thủy “Nguyện nguồn mạch con được phước; con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn khuyên con cái ông điều gì? Tội ngoại tình dẫn đến hậu quả thế nào đối với người phối ngẫu và đối với Chúa? Làm sao bạn có thể tránh được tội ngoại tình và có được hạnh phúc trong hôn nhân? Vua Sa-lô-môn khuyên c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2020I Giăng 3:1–3Sống Thể Hiện Đức Tin và Trông Cậy “Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch” (câu 2b–3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cho biết nhờ đâu mà chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời? Niềm trông cậy của những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; I Giăng 3:15Chớ Giết Người “Ngươi chớ giết người” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Mệnh lệnh “Ngươi chớ giết người” cho biết gì về Đức Chúa Trời và con người? Bạn nhận thấy mình có giá trị nào trước mặt Chúa? Theo tinh thần Chúa Giê-xu dạy, Cơ Đốc nhân cần sống thế nào để giữ điều răn này của Chúa? Động từ “giết người” trong câu 13 được xuất phát từ động từ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12Hiếu Kính Cha Mẹ “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” Câu hỏi suy ngẫm: Điều răn hiếu kính cha mẹ có gì đặc biệt? Tại sao phải hiếu kính cha mẹ? Thế nào là hiếu kính với cha mẹ? Bạn thể hiện lòng hiếu kính cha mẹ cụ thể như thế nào trong quá khứ, hiện tại, và tương lai? Hiếu kính cha ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8–11Ngày Yên Nghỉ “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa thiết lập ngày nghỉ cho tuyển dân như thế nào? Điều răn này cho thấy gì về tình yêu và lòng mong đợi của Chúa đối với tuyển dân? Bạn được nhắc nhở gì về giữ ngày yên nghỉ của Chúa? Từ Sa-bát có nghĩa là nghỉ ngơi hay ngưng làm việc. Trải qua bốn trăm năm làm nô lệ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2020I Sử Ký 21:1–7Khi Sự Kiêu Ngạo Là Động Lực “Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi” (Thi Thiên 20:7). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Đa-vít muốn kiểm tra dân số? Ông Giô-áp có thái độ gì khi nhà vua bảo ông làm điều này? Vì sao đây là điều chẳng nên làm? Trong trường hợp nào bạn bị cám dỗ làm điều giống như ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2020I Sử Ký 20:1–8Sự Tàn Khốc của Chiến Tranh và Hận Thù “Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh” (Ê-sai 2:4). Câu hỏi suy ngẫm: Các vua thường làm gì vào mùa xuân? Vua Đa-vít làm gì khi chiến thắng người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2020Châm Ngôn 5:7–14Đừng Để Phải Hối Tiếc “Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:5). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con cái phải làm gì để khỏi hối tiếc vì đã phạm tội tà dâm? Kể tên vài anh hùng trong Kinh Thánh không qua ải mỹ nhân? Người p ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Bốn Loại Đất

  Tựa đề: Bốn Loại Đất Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:1-9 Mục sư Đặng Ngọc Báu Garden Grove United Methodist Church, California Chương Trình Phát Thanh Hằng Tuần Trên Radio Bolsa Thứ Sáu - 24/7/2020 [divide style="2"]  [divide style="2"] Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống 1 Cũng ngày hôm đó Ðức Chúa Jesus ra khỏi nhà và ra ngồi bên bờ biển. 2 Dân chúng tụ họp quanh Ngài rất đông, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top