Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2019 Phi-líp 1:19–21 Cùng Nhau Vì Đấng Christ “Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô mong mỏi và khao khát điều gì? Làm sao ông có thể thực hiện được điều đó? Phương châm sống của Sứ đồ Phao-lô là gì? Làm sao có thể theo đuổi một cuộc đời ca ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2019 Phi-líp 1:15–18 Động Cơ Rao Truyền Tin Lành “Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đang phải đối diện với sự khó khăn đến từ những người nào? Những người này phục vụ Chúa với động cơ nào? Sứ đồ Phao-lô có thái độ nào khi đối diện với khó khăn này? Bạn tìm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2019 Gióp 41:3–15 Công Việc Chúa Thật Lạ Lùng “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (Thi Thiên 139:14). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã tạo ra con sấu có hình dạng ra sao và có những đặc tính gì? Khi suy xét về tạo vật của Chúa, bao gồm bản thân bạn, bạn có suy nghĩ gì về Ngài? Bạn cần có thái độ ra sao đối với Đấ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2019 Phi-líp 1:12–14 Ích Lợi của Chịu Khổ Vì Tin Lành “… đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì” (câu 13–14). Câu hỏi suy ngẫm: Sự chịu khổ vì Tin Lành của Sứ đồ Phao-lô đem đến những lợi ích nào cho xã ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2019 Phi-líp 1:12–14 Chịu Khổ Vì Sự Tấn Tới của Tin Lành “Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh nào khi viết thư Phi-líp (xem thêm Công Vụ 28:16, 30–31)? Theo Rô-ma 1:10–13, điều Sứ đồ Phao-lô mong muốn là gì? Đức Chúa Trời đã hoàn thành tâm niệm của ông ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2019 Ma-thi-ơ 28:18–20 Đồng Lòng Thực Thi Sứ Mệnh “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (câu 19–20). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ mệnh Chúa Giê-xu giao cho các môn đệ trước khi Ngài về trời là gì? Có lời ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2019 Công Vụ 20:24–27 Thi Hành Chức Vụ Cách Không Hổ Thẹn “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” (Rô-ma 1:16). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết chức vụ mà ông nhận lãnh nơi Chúa Giê-xu là gì? Ông thi hành chức vụ đó như thế nào? Chúa đang kêu gọi bạn làm gì và bạn thực ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2019 Ma-thi-ơ 9:35–38 Cần Thợ Gặt “Vậy, hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (câu 38). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu làm gì trong khoảng thời gian Ngài thi hành chức vụ trên đất? Ngài cảm nhận thế nào khi thấy đoàn dân đông? Ngài cho biết thực tế nào đang xảy ra lúc đó? Điều này đúng trong thời đại ngày nay như thế nào? Các sách Phúc Âm ghi lại những công tác ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2019 Rô-ma 10:14–17 Giảng—Nghe—Tin “Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra những câu hỏi gì? Sau đó ông khẳng định điều gì trong câu 17? Tại sao việc giảng, nghe, tin là một tiến trình không thể thiếu? Bạn suy nghĩ gì và được nhắc nhở gì qua phân đoạn Kinh Thánh này? Trong p ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2019 II Các Vua 5:1–6, 13–17 Dạn Dĩ Loan Báo Tin Mừng “Tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Na-a-man là ai? Ông có vấn đề gì? Làm sao ông biết và tìm gặp Tiên tri Ê-li-sê? Kết quả ra sao? Bạn học gì về gương dạn dĩ loan báo tin mừng của cô gái nhỏ? Ông Na-a-man là tướng tổng tư lệnh quân đội S ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top