Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2020Thi Thiên 119:9–16Giữ Đường Lối Trong Sạch “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng đạo đức của giới trẻ hiện nay thế nào? Trước giả Thi Thiên khuyên người trẻ tuổi phải làm gì? Làm thế nào để thanh thiếu niên Cơ Đốc có thể làm theo Lời Chúa? Hội Thánh và gia đình cần giúp gì cho giới tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 06/03/2020Truyền Đạo 12:1–7Tưởng Nhớ Đấng Tạo Hóa “Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi” (câu 1a). Câu hỏi suy ngẫm: Người Truyền Đạo đưa ra lời khuyên nào trong câu 1–2? Vì sao ông khuyên như vậy? Trước giả đã dùng những hình ảnh nào để mô tả đời người? Những mô tả này cho bạn hiểu thế nào về bản chất con người? Việt Nam là một dân tộc hiếu học, vì vậy những người lớn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 05/03/2020Truyền Đạo 11:9–10Tâm Hồn Trẻ Trung “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Người Truyền Đạo đưa ra lời khuyên cụ thể nào cho người trẻ tuổi? Có ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2020Truyền Đạo 11:7–8Tận Hưởng Cuộc Đời “Ánh sáng thật là êm dịu; con mắt thấy mặt trời lấy làm vui thích” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Người Truyền Đạo đưa ra những lời khuyên nào trong câu 7? Vì sao ông khuyên như vậy (câu 8)? Làm thế nào để thực hành những lời khuyên này? Khởi đầu sách Truyền Đạo, trước giả cho thấy cái nhìn về cuộc đời ở dưới mặt trời là “Hư không của sự hư khôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2020II Ti-mô-thê 3:14–17Lợi Ích của Kinh Thánh “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (câu 16–17). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư trẻ Ti-mô-thê điều gì? Kinh Thánh có lợi ích gì cho tín hữu cũng như ngườ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2020Châm Ngôn 3:5–6Chọn Hướng Đi cho Đời Mình “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm Ngôn 9:10). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Châm Ngôn 9:10, điều kiện khởi đầu của sự khôn ngoan thiên thượng là gì? Có những nguyên tắc nào theo Lời Chúa dạy để thanh thiếu niên Cơ Đốc chọn đúng hướng đi cho đời mình? Bạn đang chọn hướng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2020Mác 1:9–15Xét Lòng “Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” (câu 14–15). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết gì về Chúa Giê-xu? Học theo gương Chúa, bạn cần xét lòng mình như thế nào để chuẩn bị cho lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-xu chịu Thương Khó và P ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/02/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/02/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8–13Trận Chiến Đầu Tiên “Vả, hễ đương khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Ít-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về người A-ma-léc? Ông Môi-se và tuyển dân đã làm gì để chiến đấu với họ? Bạn được nhắc nhở về những việc cụ thể nào qua bài học hôm nay? Người A-ma-léc thuộc dòng dõi củ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1–7Bài Học Chưa Thuộc “Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: Sao ngươi khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế này?” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và phản ứng của tuyển dân khi thiếu nước uống ở Rê-phi-đim như thế nào? Ông Môi-se đã đối diện với họ ra sao? Bạn học đượ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2020I Sử Ký 17:3–8aHãy Nhớ Lại “Phàm nơi nào ngươi đã đi, Ta vẫn ở cùng ngươi, trừ diệt các thù nghịch khỏi trước mặt ngươi” (câu 8a). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời từ chối điều gì với Vua Đa-vít? Vì sao? Ngài có còn yêu thương ông khi từ chối ước muốn của ông không? Ngài đã làm gì cho ông và người Ít-ra-ên? Khi Chúa từ chối không ban cho bạn một điều nào đó, bạn nghĩ thế nào về ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top