Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2019 I Phi-e-rơ 4:10–11 Mục Đích Tối Hậu của Cơ Đốc Nhân “…hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men” (câu 11c). Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích tối hậu của Cơ Đốc nhân là gì? Nhận thức đúng đắn về mục đích này có ích lợi gì trong trận chiến tâm linh của Cơ Đốc nhân? Bạn đang sống, nỗ lực, v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2019 Gióp 38:25–38 Mưa từ Trời “Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật, và lòng đầy vui mừng” (Công Vụ 14:17). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã đặt những câu hỏi cho ông Gióp về mưa ra sao? Qua những câu hỏi đó, Chúa muốn nói gì với ông Gióp và con người? Bạn học được điều gì và cần thay đổi gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2019 I Phi-e-rơ 4:10–11 Chiến Đấu Cách Trung Tín “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ban cho mỗi tín hữu điều gì? Họ sử dụng thế nào? Nhằm mục đích gì (câu 10)? Bạn đang sử dụng những điều Chúa ban cho mình như thế nào? Trong I Cô-rinh-tô 12, S ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2019 I Phi-e-rơ 4:7–9 Chiến Đấu Bằng Tình Yêu Thương “Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Điều nào là rất quan trọng trong thời kỳ cuối cùng? Vì sao? Điều này được bày tỏ cụ thể ra sao? Bạn có thể bày tỏ điều này trong những cách cụ thể nào? Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh và ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2019 I Phi-e-rơ 4:7 Khôn Ngoan và Tỉnh Thức “Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.” Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết các tín hữu đang sống trong thời kỳ nào? Họ cần làm gì để chuẩn bị cho chính mình? Vì sao những điều này là quan trọng? Bạn được nhắc nhở điều gì qua lời dạy của Sứ đồ Phi-e-rơ? Sự tái lâm của Đấng Christ luôn là niềm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2019 I Ti-mô-thê 1:18–20 Bền Lòng Chiến Đấu Đến Cuối Cùng “Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó; lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo” (Truyền Đạo 7:8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô “răn bảo” ông Ti-mô-thê điều gì? Đức tính quan trọng cần có trong cuộc chiến thuộc linh là gì? Ông đưa ra hai ví dụ nào để nhắc nhở ông Ti-mô-thê? Bạn học được gì cho chính mình để có thể giữ lòng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2019 Công Vụ 12:1–17 Chiến Đấu trong Sự Cầu Nguyện “…tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 15:30b). Câu hỏi suy ngẫm: Những Cơ Đốc nhân đầu tiên đang ở trong hoàn cảnh như thế nào? Sứ đồ Phi-e-rơ đang gặp nan đề nào? Hội Thánh đã làm gì và kết quả ra sao? Hội Thánh Chúa ngày nay chiến đấu trong sự cầu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2019 II Cô-rinh-tô 10:1–10 Uy Quyền Thuộc Linh “Dù khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi, để gây dựng anh em, chớ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn” (câu 8 BTT). “Ngay cả khi chúng tôi có tự hào hơi thái quá về uy quyền Chúa ban cho chúng tôi, uy quyền để xây dựng chứ không phải để phá đổ anh em, thì tôi cũng không xấu hổ” (câu 8 BTTHĐ). ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2019 Thi Thiên 18:1–6, 43–50 Chúa Là Đấng Giải Cứu “Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít gọi Chúa là gì của ông? Ông kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa như thế nào? Đáp ứng của ông ra sao trước những điều Chúa làm? Bạn kinh nghiệm Chúa là Đấng giải cứu như thế n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2019 Cô-lôse 4:12–13 Chiến Đấu trong Sự Cầu Nguyện “Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích” (Cô-lô-se 4:3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-pháp-ra là ai? Ông khẩn thiết cầu nguyện cho ai? Về vấn đề gì? Bạn học gì về gương cầu nguyện của ông Ê-pháp-ra? Chương 1 và 2 củ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top