Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2019 I Sử Ký 12:23-40 Một Lòng Một Dạ “Những người này là lính chiến có tài bày trận, đều lấy lòng thành mà kéo đến Hếp-rôn đặng lập Đa-vít làm vua trên cả Ít-ra-ên; còn những người khác trong Ít-ra-ên cũng đều một lòng một dạ muốn tôn Đa-vít làm vua” (câu 38). Câu hỏi suy ngẫm: Những người trong phân đoạn Kinh Thánh này đến Hếp-rôn để làm gì? Họ là những ai, có những đặc điểm nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2019 I Sử Ký 12:19-22 Sự Cứu Giúp Đúng Lúc “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân, vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dù đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển” (Thi Thiên 46:1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Ma-na-se đến theo Vua Đa-vít trong trường hợp nào? Vì sao họ không đánh với người Ít-ra-ên? Họ đã giúp gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2019 Gióp 34:5-9 Đến Với Nhau Bằng Tình Yêu “Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó” (I Cô-rinh-tô 8:2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu lên án ông Gióp những vấn đề nào? Ông Ê-li-hu dựa vào những điều gì để lên án ông Gióp? Ông đến với ông Gióp trong tinh thần như ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2019 I Cô-rinh-tô 7:1-9 Sự Ban Cho Riêng của Đức Chúa Trời “Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người này thể này, kẻ kia thể khác” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu tại Cô-rinh-tô đã thắc mắc điều gì với Sứ đồ Phao-lô về việc dựng vợ gả chồng? Vì sao họ có những thắc mắc này? Sứ đồ Phao-lô trả lời thế nào về ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2019 I Cô-rinh-tô 7:1-6 Vợ Chồng Thuộc Về Nhau “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ” (câu 3-4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô có lời hướng dẫn nào trong đời sống vợ chồng? Lời hướng dẫn này có liên quan gì đến lời dạy “hãy lấy thân ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2019 I Cô-rinh-tô 6:12-17 Kết Hiệp với Chúa “Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tính thiêng liêng cùng Ngài” (câu 16-17). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói đến hai sự lựa chọn đối tượng kết hiệp cho tín hữu tại Cô-rinh-tô như thế nào? Kết qu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2019 Giê-rê-mi 12:7-17 Ta Cũng Sẽ Thương Xót “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (II Phi-e-rơ 3:9). Câu hỏi suy ngẫm: Những từ ngữ nào được dùng để chỉ về tuyển dân Ít-ra-ên? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đất và xứ đều hoan ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2019 Giê-rê-mi 12:7-11 Cưu Mang Công Việc Chúa “Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn” (Cô-lô-se 4:17). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và hành động của những lãnh đạo thuộc linh và đất nước trước tình trạng của tuyển dân và đất nước như thế nào? Bản án Chúa mà tuyển dân Chúa phải đón nhận trong câu 7 là gì? Làm thế nào để Cơ Đốc nhân cưu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2019 Giê-rê-mi 12:1-6 Chạy Thi Với Ngựa “Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào?” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi ra sao khi ông hay tin người A-na-tốt đang rình để hại mạng sống ông? Lời thách thức Chúa dành cho ông ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2019 Gióp 34:1-4 Tìm Sự Khôn Ngoan từ Chúa “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu có thái độ ra sao và ông kêu gọi mọi người điều gì? Con người có đủ sự khôn ngoan để hiểu được công việc của Đức Chúa Trời ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top