Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 368)

Sống Với Thánh Kinh: 20/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/2/2013 1 Sa-mu-ên 25:1-22 Tai Hại của Lời Nói Dại Dột “Các thanh niên của Ða-vít quay trở về. Ðến nơi, họ thuật lại tất cả những lời ấy cho Ða-vít nghe... Ða-vít đã nói: Thật uổng công cho ta đã gìn giữ tất cả những gì của người này trong hoang mạc, đến đỗi không mất mát gì cả. Thế mà hắn lại lấy oán trả ơn” (câu 12, 21 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Na-banh có thái độ nào đối với nhữ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/2/2013 Mác 11:11-25 Nói với Núi “Thật, Ta nói cùng các con, nếu ai bảo núi này: Hãy tự ném mình xuống biển, và trong lòng người ấy không chút nghi ngờ nhưng tin rằng sẽ xảy ra, thì sẽ được thành” (câu 23 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã làm gì cho cây vả khi Ngài trên đường đến Giê-ru-sa-lem, theo Mác 11:14? Hôm sau, các môn đệ có phản ứng gì khi thấy những sự việc xảy ra cho cây ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/2/2013 Châm Ngôn 15:1-7 Luyện Lưỡi   “Tất cả loài thú, chim chóc, loài bò sát và sinh vật dưới biển đều đã bị chế ngự và bị con người chế ngự rồi; nhưng không ai chế ngự được miệng lưỡi. Nó ác dữ, đầy chất độc giết người” (Gia-cơ 3:7-8 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta cần có những kỷ luật nào để nói lời lành và tránh lời dữ? Ma-thi-ơ 12:35 cho biết lời nói và tấm lòng liên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/2/2013 Thi Thiên 64:1-10 Những Mũi Tên Ðộc   “Tư tưởng và lòng dạ của con người thật là hiểm độc. Nhưng Ðức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng: Thình lình chúng bị thương tích” (câu 6b-7 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Lời nói của kẻ dữ được ví như gì? Vì sao? Ông Ða-vít đã làm gì để đối phó với vấn đề này? Bạn có bị tổn thương hoặc gây tổn thương cho ai bằng lời nói chưa? Bạn được nhắc n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 16/2/2013 Ê-phê-sô 4:25-32 Lời Lành và Lời Dữ   “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn và có ích cho kẻ nghe đến” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Lời lành là gì? Lời dữ là gì? Xin cho biết các lời lành và tác dụng của chúng. Xin cho biết các lời dữ và tác hại của chúng. Biết được tầm ảnh hưởng to lớn của “lưỡi,” nếu là người có l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/2/2013 Gia-cơ 3:1-12 Hàm Thiếc, Bánh Lái và Mồi Lửa   “Cũng thế, cái lưỡi là một chi thể nhỏ trong thân thể, mà lại khoe khoang những việc lớn lao” (câu 5 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Hàm thiếc, bánh lái là gì? Giải thích những đặc điểm giống nhau của hàm thiếc, bánh lái và mồi lửa? Lưỡi có đặc điểm gì giống các vật thể trên? Xin giải thích. Thư Gia-cơ 3:1-12 dạy về tầm ảnh hưởn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/2/2013 Rô-ma 10:8-17 Sống và Chết   “Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó” (Châm Ngôn 18:21 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “lưỡi” thường được dùng theo nghĩa đen, nghĩa bóng ra sao? Lưỡi có thể đem đến sống chết thể xác như thế nào? Lưỡi có thể đem đến sống chết tâm linh ra sao? Lưỡi là một chi thể nằm trong miệng, một bắp thịt có những giây t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/2/2013 Hê-bơ-rơ 12:1-3 Cuộc Ðua Của Chúng Ta “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người chứng kiến chúng ta đang trong cuộc đua? Tại sao Chúa Giê-xu là đích cho chúng ta nhắm tới trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/2/2013 Hê-bơ-rơ 11:32-40 Sống Bởi Ðức Tin (3) “Tất cả những người ấy dù đã được chứng tốt nhờ đức tin, nhưng chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình” (câu 39 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ðặc điểm chung của các anh hùng đức tin trong Cựu Ước mà tác giả kể ra là gì? Nhờ đâu họ giữ được đức tin cho đến cuối cùng? Bạn giữ vững đức tin bằng cách nào? Sau khi kể chi tiết về một số anh hùng đức ti ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/2/2013 Hê-bơ-rơ 11: 23-31 Sống Bởi Ðức Tin (2) “Bởi đức tin, khi Môi-se... thà cùng con dân Ðức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi” (câu 23, 25 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ðời sống của ông Môi-se thể hiện đức tin ở những điểm nào? Vì sao chịu đau khổ là một phần của đời sống đức tin? Là người nữ và là Dân Ngoại, tại sao bà Ra-háp được kể tên chung với ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top