Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2020Giăng 21:15–19Trọn Đời Làm Sáng Danh Chúa “Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng Danh Đức Chúa Trời”(câu 19a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hỏi ông Phi-e-rơ điều gì và mấy lần? Ông trả lời Chúa ra sao? Cuối cùng Chúa phán gì với ông? Cuộc đời ông đã làm sáng Danh Chúa thế nào? Bạn sống làm sáng Danh Chúa cụ thể ra sao? Sứ đồ Phi-e-rơ đã có một kinh ng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:22–26Thờ Phượng Đức Chúa Trời “Ngươi hãy lập cho Ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu, cùng của lễ thù ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào ghi nhớ Danh Ta, Ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Bàn thờ của Chúa được chỉ dẫn phải làm thế nào? Của lễ thiêu và của lễ thù ân có ý nghĩa gì? Tại sao khôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18–21Chúa Đáng Kính Sợ “Vả, cả dân sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói, thì run rẩy và đứng cách tận xa” (câu 18) Câu hỏi suy ngẫm: Khung cảnh Chúa hiện ra với dân Chúa như thế nào? Đáp ứng của ông Môi-se và dân Chúa khác nhau ra sao? Tại sao Chúa bày tỏ uy quyền mạnh mẽ trước dân Ngài? Bạn làm gì để có thể mạnh dạn và vui mừng t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17Ngươi Chớ Tham Muốn “Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.” Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là tham? Chúa dạy dân Ngài không tham những gì? Điều răn này khác gì với chín điều răn còn lại? Bạn được Chúa nhắc nhở phải từ bỏ những tham muốn nào? Tham là ước muốn có đượ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2020Châm Ngôn 7:1–5Dạy Con Sống Chung Thủy “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình” (Hê-bơ-rơ 13:4). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con làm thế nào để sống chung thủy, không phạm tội ngoại tình? Thực trạng hôn nhân gia đình ngày nay như thế nào? Bạn làm gì để giúp con cháu giữ lu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2020I Sử Ký 22:6–7Một Đền Thờ cho Danh Chúa “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít gọi con trai Sa-lô-môn đến để làm gì? Mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với Vua Đa-vít như thế nào? Động cơ cất Đền thờ nguy nga tráng lệ của ông là gì? Động cơ trong sự hầu việc Chúa của bạn là gì? Trong câu chuyện này chúng ta thấy Vua Đa-vít truyền dặn con t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2020I Sử Ký 22:1–5Chuẩn Bị Đền Thờ Nguy Nga cho Chúa “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 6:20). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít truyền lệnh chuẩn bị những gì cho đền thờ của Chúa? Vì sao ông phải chuẩn bị như vậy? Ông muốn xây dựng một đền thờ ra sao? Bạn đang xây dựng đời sống của mình thành một đền t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2020I Cô-rinh-tô 12:21–26Luôn Cần Đến Nhau “Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau” (câu 24b, 25). Câu hỏi suy ngẫm: Quan điểm sai lầm giữa các chi thể trong thân là gì? Có sự so sánh tiêu cực ra sao giữa các chi thể với nhau? Lời Chúa dạy mối li ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2020I Cô-rinh-tô 12:14–20Không Thể Thay Thế “Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định” (câu 17-18). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết ai đã sắp đặt vị trí và quyết định vai trò của các ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2020I Cô-rinh-tô 12:12–13Chung Một Thánh Linh “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh nào để minh họa mối liên hệ giữa các tín hữu với Đấng Christ? Sự khác biệt ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top