Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 285)

Sống Với Thánh Kinh: 27/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/2/2013 Khải Huyền 7:1-17 Người Ra Khỏi Cơn Ðại Nạn   “Ðó là những người ra khỏi cơn đại nạn; họ đã giặt áo dài của mình và tẩy trắng áo mình trong máu Chiên Con” (câu 14 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu người được đóng ấn? Ðó là những người như thế nào? Bạn nghĩ gì về con số này? Ðám đông vô số mà Sứ đồ Giăng đề cập là ai? Họ có những điểm chung nào? Hai cụm từ “đóng ấn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/2/2013 Khải Huyền 6:1-17 Ðấng Chiến Thắng   “Tôi nhìn xem khi Chiên Con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn. Và tôi nghe một con trong các sinh vật nói vang như sấm rằng, Hãy đến!” (câu 1 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Màu sắc của bốn con ngựa tượng trưng cho những điều gì? Khi mở ấn thứ năm và sáu, có những biến cố nào xảy ra? Bạn nghĩ gì về những biến cố này? Bạn có thái độ nào khi nhìn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/2/2013 Thi Thiên 65:1-13 Ðấng Chúng Ta Cảm Tạ   “Lạy Ðức Chúa Trời là Ðấng cứu rỗi chúng con, Chúa đáp lời chúng con bằng những việc công chính đáng sợ. Chúa là niềm hy vọng của những người ở tận cùng trái đất cũng như những kẻ ở tận biển xa” (câu 5 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ða-vít cảm tạ Ðức Chúa Trời về những điều gì? Qua đó, ông nhận biết gì về Ngài? Bạn thường cảm tạ Chú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/2/2013 1 Sa-mu-ên 27:1-12 Tai Hại của Lối Sống Gian Dối “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra... Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con” (Châm Ngôn 4:23, 25). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Ða-vít lại tìm đến với người Phi-li-tin? Ðể nuôi quân và được an toàn, ông Ða-vít đã làm gì? Dưới ánh sáng của Lời Ðức C ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/2/2013 1 Sa-mu-ên 26:1-25 Tiếp Tục Dung Thứ “Ðức Giê-hô-va sẽ thưởng cho mỗi người tùy theo sự công chính và lòng trung thành của người ấy. Hôm nay Ngài đã phó bệ hạ vào tay con, nhưng con không muốn tra tay vào người chịu xức dầu của Ðức Giê-hô-va” (câu 23 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Sau-lơ vẫn tìm giết ông Ða-vít? Vì sao Vua Sau-lơ thất bại? Vì sao, một lần nữa ông Ða-vít ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/2/2013 1 Sa-mu-ên 25:23-44 Trở Thành Người Hòa Giải “Phước cho người hòa giải, vì sẽ được gọi là con của Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:9 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Cách nào bà A-bi-ga-in ngăn được ông Ða-vít và người của ông phạm sai lầm? Những hành động nào của bà A-bi-ga-in như tư cách người giải hòa? Làm sao để bạn trở thành người hòa giải? Câu chuyện hôm nay gồm ông Na-banh, một n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/2/2013 1 Sa-mu-ên 25:1-22 Tai Hại của Lời Nói Dại Dột “Các thanh niên của Ða-vít quay trở về. Ðến nơi, họ thuật lại tất cả những lời ấy cho Ða-vít nghe... Ða-vít đã nói: Thật uổng công cho ta đã gìn giữ tất cả những gì của người này trong hoang mạc, đến đỗi không mất mát gì cả. Thế mà hắn lại lấy oán trả ơn” (câu 12, 21 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Na-banh có thái độ nào đối với nhữ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/2/2013 Mác 11:11-25 Nói với Núi “Thật, Ta nói cùng các con, nếu ai bảo núi này: Hãy tự ném mình xuống biển, và trong lòng người ấy không chút nghi ngờ nhưng tin rằng sẽ xảy ra, thì sẽ được thành” (câu 23 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã làm gì cho cây vả khi Ngài trên đường đến Giê-ru-sa-lem, theo Mác 11:14? Hôm sau, các môn đệ có phản ứng gì khi thấy những sự việc xảy ra cho cây ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/2/2013 Châm Ngôn 15:1-7 Luyện Lưỡi   “Tất cả loài thú, chim chóc, loài bò sát và sinh vật dưới biển đều đã bị chế ngự và bị con người chế ngự rồi; nhưng không ai chế ngự được miệng lưỡi. Nó ác dữ, đầy chất độc giết người” (Gia-cơ 3:7-8 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta cần có những kỷ luật nào để nói lời lành và tránh lời dữ? Ma-thi-ơ 12:35 cho biết lời nói và tấm lòng liên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/2/2013 Thi Thiên 64:1-10 Những Mũi Tên Ðộc   “Tư tưởng và lòng dạ của con người thật là hiểm độc. Nhưng Ðức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng: Thình lình chúng bị thương tích” (câu 6b-7 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Lời nói của kẻ dữ được ví như gì? Vì sao? Ông Ða-vít đã làm gì để đối phó với vấn đề này? Bạn có bị tổn thương hoặc gây tổn thương cho ai bằng lời nói chưa? Bạn được nhắc n ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top