Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 271)

Sống Với Thánh Kinh: 12/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/5/2013 Ma-thi-ơ 14:24-33 Hướng Về Phía Trước “Ngài phán: ‘Hãy lại đây.’ Phi-e-rơ ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước và đến gần Chúa” (câu 29 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ đang làm gì? Tại sao họ sợ hãi? Khi nghe tiếng Chúa bảo “Hãy lại đây” ông Phi-e-rơ làm gì? Tại sao ông sắp bị chìm? Ông làm gì lúc nguy khốn đó? Kỷ niệm ngày Hiền Mẫu hôm nay, dành bài học nầy cho người mẹ, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/5/2013 Công Vụ 14:8-10 Đức Tin và Sự Chữa Lành “Đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Cơ Đốc được rao giảng” (Rô-ma 10:17 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh nầy người què chân đang làm gì? Nghe Sứ đồ Phao-lô giảng, giúp anh nhận được gì? Tại sao khi nghe giảng Lời Chúa, có người nhận được phước hạnh nhưng cũng có người không cảm nh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/5/2013 Lu-ca 18:35-43 Vượt Lên Để Được Lành “Đám người đi trước quở mắng anh và bảo phải im lặng, nhưng anh ấy càng kêu lớn hơn: ‘Lạy Con của Đa-vít, xin thương xót con!’ Chúa Giê-xu phán: ‘Hãy sáng mắt lại; đức tin con đã chữa cho con lành’” (câu 39, 42 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Người khiếm thị đang làm gì khi Chúa Giê-xu vào Giê-ri-cô? Khi biết Chúa Giê-xu đi ngang qua đấy, dù b ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/5/2013 Ma-thi-ơ 9:18, 19, 23-26 Đức Tin và Tập Tục Đừng sợ, chỉ tin mà thôi…” ( Lu-ca 8:50). Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì khiến người cai nhà hội vượt qua rào cản truyền thống, văn hóa, tập tục để đến với Chúa Giê-xu? Ông nhận được điều gì? Có bao giờ vì thành kiến mà bạn không cầu nguyện cho một người cần bạn cầu thay? Vì định kiến mà bạn không nói về Chúa Giê-xu cho người đó? Truyền th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/5/2013 Mác 2:1-12 Người Bại Đứng Dậy “Người ấy đứng dậy, mang chiếc đệm của mình và đi ra, ngay trước mặt mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc, họ chúc tụng Đức Chúa Trời và nói: “Chúng ta chưa bao giờ thấy việc như thế!” (câu 12 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Làm sao người bại đến với Chúa Giê-xu? Đến với Chúa, người bại nhận được điều gì? Bạn có quan tâm đến những người thân của mình đang ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/5/2013 Ma-thi-ơ 9:20-22 Thoát Bệnh,… “Chính Ngài đã gánh hết tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, nhờ đó chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; bởi vết thương của Ngài,anh chị em được chữa lành” (1 Phi-e-rơ 2:24). Câu hỏi suy ngẫm: Người phụ nữ đã bị rong huyết bao lâu? Nỗi khổ nhất của chị là gì (Lê-vi Ký 15:25-33)? Trong hoàn cảnh đó làm sao chị được l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/5/2013 Ma-thi-ơ 8:5-13 Được Như Điều Mình Tin “Việc sẽ xảy ra đúng như điều con đã tin” (câu 13) Câu hỏi suy ngẫm: Viên đội trưởng đến với Chúa Giê-xu trong niềm tin nào về Ngài? Ông có sống với niềm tin đó không? Kết quả đức tin của ông thế nào? Bạn sống thế nào với lòng tin cậy nơi Chúa ? Ngày nay người ta đang hô hào một niềm tin dựa vào chính mình. Nhưng người Cơ Đốc tin vào Đấng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/5/2013 Thi Thiên 69:13-18 Lời Cầu Nguyện Khôn Ngoan “Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy đáp lời con vì sự nhân từ Ngài là tốt lành; tùy lòng thương xót dư dật của Ngài, xin quay lại cùng con” (câu 16 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả Thi Thiên nầy cầu xin Đức Chúa Trời làm gì cho ông? Lời cầu xin của ông đặt trên nền tảng nào? Cách cầu xin của ông có gì khác với bạn? Bạn rút ra được bài học nà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/5/2013   Khải Huyền 16:12-21 Ngày Lớn của Đức Chúa Trời “Chúng là linh của ma quỷ, thực hiện các dấu lạ, và đi đến với các vua của cả thế gian để tụ họp họ lại cho chiến trận vào ngày trọng đại của Đức Chúa Trời Toàn Năng” (câu 14 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Những thế lực nào sẽ tranh chiến với Đức Chúa Trời trong ngày lớn của Ngài? Theo bạn đâu là giá của sự thỏa hiệp với thế gian ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/5/2013 Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Nạn Cuối Cùng “Và tôi nghe tiếng từ bàn thờ đáp: Phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự xét xử của Ngài thật công minh, chân chính” (câu 7 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Những tai vạ nào xảy ra khi năm thiên sứ đầu tiên trút bát họ đang cầm xuống? Những tai vạ nầy xảy đến cho ai? Bạn nghĩ gì về họ? Qua bài học nầy, bạn quyết định sống thế nào cho ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top