Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 270)

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2015 Giăng 2:13-16Cơn Giận Công Chính “Ngài phán cùng người bán bồ câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha Ta thành ra nhà buôn bán” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa là Đấng nhu mì, hiền lành lại nổi giận dẹp sạch những người buôn bán ở Đền Thờ như vậy? Thế nào là cơn giận theo xác thịt và cơn giận công chính? Bạn học được điều gì qua câu chuyện này? Chún ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2015 Giăng 2:1-12Tin và Chia Sẻ “Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ thứ nhất, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đệ bèn tin Ngài” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích của phép lạ trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì (câu 11)? Kể lại các diễn tiến từ khi hết rượu đến khi phép lạ xảy ra. Chúng ta áp dụng thế nào vào đời sống để có sự vui mừn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2015 Thi Thiên 119:73-80Học Lời Chúa “Nguyện lòng tôi được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa, hầu cho tôi không bị hổ thẹn” (câu 80). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả biết gì về chính mình và về Chúa khi học Lời Chúa? Ông cầu xin Chúa điều gì trong câu 80? Bạn có kinh nghiệm nào về đời sống của người kính sợ Chúa ảnh hưởng đến những người chung quanh? Trong khổ thơ trước (câu 65-72), tác g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2015 I Ti-mô-thê 6:6-10Vấn Đề Cờ Bạc “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có người vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Ngoài xã hội người ta quan niệm thế nào về việc cờ bạc? Có những hình thức cờ bạc nào bạn thường thấy? Con dân Chúa có nên cờ bạc không? Tại sao? Có những điều gì liên quan đến vấn đề cờ bạc mà bạn cần ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2015 Lu-ca 1:39-45Vấn Đề Phá Thai “Ngươi chớ giết người” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13). Câu hỏi suy ngẫm: Đa số luật lệ các nước giải quyết ra sao về vấn đề phá thai? Người ta thường căn cứ vào những lập luận nào để ủng hộ việc phá thai? Kinh Thánh có những lời phản bác nào cho những lập luận trên? Con dân Chúa đối xử ra sao với những người đã từng phá thai? Theo một tài liệu thì hằng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2015 I Cô-rinh-tô 6:12-14Vấn Đề Dục Vọng “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã nêu lên hai lý luận nào thường được được dùng để biện minh cho lối sống phóng túng về tình dục (câu 12a, 13a)? Ông đã trả lời cho hai lý luận này thế nào (câu 12b, 14)? Bài ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2015 Phi-líp 4:8-9Nguyên Tắc Thánh Khiết “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Hãy nêu lên những ví dụ cụ thể trong cuộc sống hiện nay tương ứng với những điều Sứ đồ Phao-lô khuyên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2015 Giăng 13:12-20Phục Vụ Theo Gương Chúa “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (I Cô-rinh-tô 11:1). Câu hỏi suy ngẫm: Hành động của Chúa trong phân đoạn này có gì khác thường? Ý Chúa muốn dạy môn đệ điều gì? Phân đoạn Phúc Âm Giăng trên đây cho biết trước khi Chúa Giê-xu lên thập tự giá, trong một bữa ăn tối trước lễ Vượt Qua, Ngài đứng dậy cởi á ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2015 Lu-ca 10:25-37Đạo Đức Cơ Đốc: Phục Vụ “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình” (Lu-ca 10:27). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu chuyện Chúa kể, những ai là đồng hương của người bị nạn? Họ giữ những chức vụ gì trong tôn giáo? Họ cư xử ra sao? Giữa người cứu giúp và nạn nhân ở đây có liên hệ thế nào ( ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2015 Thi Thiên 119:65-72Lời Chúa Là Quý “Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc” (câu 72). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả xin Chúa dạy mình điều gì và vì sao? Ông kinh nghiệm điều gì qua hoạn nạn trong cuộc sống? Thái độ của tác giả như thế nào khi học luật pháp Chúa? Bạn học được điều gì qua bài học hôm nay? Tác giả mở đầu phân đoạn Kinh Thánh bằng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top