Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 255)

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2013 1 Giăng 3:1-10 Trở Nên Giống Đức Chúa Trời “Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì hạt giống (bản chất) của Đức Chúa Trời ở trong người ấy; người ấy không thể cứ phạm tội, vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra” (câu 9 BTTHĐ ). Câu hỏi suy ngẫm: Khởi đầu phân đoạn nầy Sứ đồ Giăng nói đến sứ điệp quan trọng nào? Tại sao trở nên con cái Đức Chúa Trời là điều quan trọng? N ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2013 Ô-sê 14:1-9 Hình Ảnh về Niềm Hy Vọng “Ta sẽ như sương móc cho Ít-ra-ên; nó sẽ trổ hoa như bông huệ, và đâm rễ như Li-ban” (câu 5 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Những hình ảnh Tiên tri Ô-sê mô tả ở đây nói lên điều gì? Ông đưa ra lựa chọn quan trọng nào? Bạn lựa chọn gì? Vì sao? Có người nói rằng: “một hình ảnh nói lên hàng nghìn lời.” Tiên tri Ô-sê không kết thúc sách của ông bằng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2013 Ô-sê 13:1-16 Quên Chúa “Chính Ta đã biết ngươi lúc ngươi còn trong hoang mạc, trong vùng đất khô cằn. Nhưng khi chúng được nuôi trong đồng cỏ, và được ăn no nê thì chúng sinh lòng kiêu ngạo. Do đó, chúng đã quên Ta” (câu 5-6 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Trong chương nầy, Tiên tri Ô-sê kể ra những tội lỗi nào Ép-ra-im đã phạm? Đức Chúa Trời đã làm gì cho họ? Tại sao họ quên Chúa? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2013 Ô-sê 12:1-15 Hãy Trở Về với Đức Chúa Trời “Vậy ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời ngươi; giữ lòng nhân từ và tính công bằng, và luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi” (câu 7 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ô-sê đề cập đến những tội lỗi nào trong phần đầu của chương này? Ông nhắc đến hình ảnh nào của ông Gia-cốp (câu 4-5, 13)? Để làm gì? Đang nhắc đến nhân vật lịch sử của Ít-r ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2013 Ô-sê 11:1-11 Tấm Lòng của Đức Chúa Trời “Hỡi Ép-ra-im, làm sao Ta bỏ ngươi được? Hỡi Ít-ra-ên, làm sao Ta đành giao ngươi cho kẻ thù? Làm sao Ta đối xử với ngươi như Át-ma, Hay như với Sê-bô-im được? Tim Ta rung động, Lòng thương xót của Ta như nung như đốt” (câu 8 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ít-ra-ên là gì đối với Đức Chúa Trời? Ngài đã làm gì cho họ? Phân đoạn nầy cho thấy tấ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2013 Thi Thiên 88:1-18 Đức Tin Bền Bỉ “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con, ngày và đêm con kêu cầu trước mặt Ngài” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả đang đối diện với hoàn cảnh nào? Ông thể hiện đức tin nơi Đức Chúa Trời như thế nào? Khi gặp hoạn nạn nhưng cầu nguyện không được Chúa đáp lời, bạn làm gì? Bạn cần thay đổi gì trong cách đáp ứng nầy của mình? Thi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2013 Lu-ca 1:26-38 Nói Lời của Đức Tin: Xin Điều Ấy Xảy Đến cho Tôi “Ma-ri thưa: ‘Tôi đây là đầy tớ của Chúa, xin việc đó xảy đến cho tôi như điều ông nói” (câu 38 NIV - VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét để làm gì? Đặc ân nào Đức Chúa Trời sẽ ban cho cô Ma-ri? Đối với cô Ma-ri, nhận đặc ân này dễ hay khó? Tại sao? Làm sao để nhận đặc ân ấy? Câu “Xin v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2013 Lu-ca 23:39-43 Nói Lời của Đức Tin: Xin Nhớ Đến Con “Rồi anh nói: Thưa Chúa Giê-xu, khi vào vương quốc của Ngài, xin nhớ đến con” (câu 42 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu bị đóng đinh giữa hai tội phạm? Thái độ của người thứ nhất thế nào? Vì sao? Làm sao để người thứ hai đặt đức tin trên “vị Vua” bị đóng đinh trên cây thập tự giống mình? Kết quả lời xưng đức ti ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2013 Ma-thi-ơ 20:29-34 Nói Lời của Đức Tin: Kêu Lớn Hơn “Đoàn dân quở trách họ và bảo họ im đi, nhưng họ lại kêu lớn hơn: ‘Lạy Chúa, con của Đa-vít, xin thương xót chúng con’” (câu 31 NIV-­VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Hai người khiếm thị trong câu chuyện đang làm gì? Vì sao người ta cấm không cho họ kêu xin với Chúa Giê-xu? Tại sao bị cấm mà họ vẫn kêu lớn hơn? Chúa Giê-xu đã làm gì c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2013 2 Các Vua 5:1-15b Nói Lời của Đức Tin: Cô Gái Nô Lệ “Một hôm, nó nói với bà chủ: “Ôi, phải chi ông chủ con đi đến với ông tiên tri ở Sa-ma-ri! Ông ấy sẽ chữa cho ông chủ khỏi bệnh phong hủi” (câu 3 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Na-a-man đang mắc phải căn bệnh gì? Ai đã chỉ dẫn ông đi gặp tiên tri của Đức Chúa Trời? Tại sao cô làm như thế? Kết quả lời nói đức tin nầy là gì? Qu ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top