Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 254)

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2016 Thi Thiên 133:1-3Hiệp Một của Chúa Thánh Linh “Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:2, 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít so sánh sự hiệp một với hai hình ảnh nào? Mỗi hình ảnh có ý nghĩa gì? Dầu và sương móc cũng là hình ảnh chỉ về ai? Ngày nay chúng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2016 Công Vụ 8:14-17Một Niềm Tin và Một Sự Ban Cho “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa” (I Cô-rinh-tô 12:13). Câu hỏi suy ngẫm: Hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng được các sứ đồ cử đến thành Sa-ma-ri để làm gì? Chuyến đi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2016 II Các Vua 23:31-36Chúa Nhận Định Thế Nào? “Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, theo trọn gương của các tổ phụ mình đã làm” (câu 32, 37). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Vua Giô-si-a tử trận, hai vua nào nối ngôi kế tiếp? Hai vua này có những đặc điểm gì nổi bật? Đức Chúa Trời đã nhận định hai vua này như thế nào? Ngày nay, làm thế nào để được Chúa xem là đầy tớ ngay lành và ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2016 II Các Vua 23:21-30Làm Trọn Luật Pháp “Trước Giô-si-a, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình,mà tríu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se; và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Khi trở về Giê-ru-sa-lem, Vua Giô-si-a làm những gì? Những điều vua làm dựa trên nền tảng nào? Sự cải cách của vua có cứu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2016 II Các Vua 23:12-20Phá Dỡ Hết Các Nơi Cao “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3, 4). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a tiếp tục cải cách những gì? So với một số vua trước đây, công cuộc cải cách tôn giáo của Vua Giô-si-a được đánh giá thế nào? Bài học ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2016 II Các Vua 23:4-11Cuộc Cải Cách trong Đền Thờ “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (I Cô-rinh-tô 3:16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a đã có những cải cách nào trong Đền Thờ của Chúa? Nhờ đâu vua có quyết tâm cải cách như vậy? Ngày nay chúng ta cần cải cách đền thờ thân thể mình như thế nào? Phân đoạn Kinh T ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2016 II Các Vua 23:1-3Lập Giao Ước với Chúa “Vua đứng trên tòa, lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý gìn giữ những điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Ngài, và làm hoàn thành lời giao ước đã chép trong sách này. Cả dân sự đều ưng lời giao ước ấy” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi biết ý Chúa qua Nữ Tiên tri Hun-đa, Vua Giô-si-a đã làm gì? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2016 Thi Thiên 132:11-18Giao Ước Thành Tín của Chúa “Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa bày tỏ sự thành tín thế nào qua giao ước của Chúa với Vua Đa-vít? G ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2016 Giăng 6:66-71Đừng Tưởng Chúa Không Biết “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ!” (câu 70). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao có nhiều môn đệ của Chúa lui đi? Sứ đồ Phi-e-rơ trả lời câu hỏi của Chúa như thế nào? Chúa nói trước về ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt ra sao? Tại sao Chúa nói vậy mà ông Giu-đa vẫn cứ yên lặ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2016 Giăng 6:59-65Lời Sự Sống “Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống” (câu 63). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao sau khi nghe Chúa phán thì môn đệ nói với Ngài rằng: “Lời này thật khó; ai nghe được”? Trong câu 63, Chúa muốn nhấn mạnh điều gì về Lời Sự Sống? Chúa Giê-xu biết rõ điều gì về những người nghe Ngài? L ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top