Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 248)

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2013 1 Giăng 5:13-21 Sống Vĩnh Cửu “Tôi viết những điều nầy cho anh chị em là những người tin vào Danh Con Đức Chúa Trời, để anh chị em biết mình được sự sống vĩnh cửu” (câu 13 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sống vĩnh cửu là gì? Làm sao có được? “Tội đến nỗi chết” là tội gì? Tại sao tội đó phải chết? Tại sao mệnh lệnh cuối thư của Sứ đồ Giăng là “Hãy giữ mình khỏi hình tượng”? Mệnh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2013 1 Giăng 5:1-12 Người Có Đức Tin Thật “Ai tin Chúa Giê-xu là Đấng Cơ Đốc, thì được sinh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Cha thì cũng yêu Con Ngài thể ấy” (câu 1 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Người có đức tin thật là những người như thế nào (câu 1-6)? Đâu là những lời chứng quan trọng cho thấy Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế và là Con Đức Chúa Trời? Khi đức tin tăng trưởng thì những đi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2013 1 Giăng 4:13-21 Tình Yêu Trời “Chúng ta biết và tin cậy vào tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu. Ai sống trong tình yêu là sống trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sống trong người đó” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì bảo đảm chúng ta là con cái Đức Chúa Trời? Là con cái Đức Chúa Trời làm sao chúng ta có được tình yêu thuần khiết, trọn vẹn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2013 Ma-thi-ơ 2:1-23 Vua của Nhân Loại “Vào nhà, họ thấy Hài Nhi và Ma-ri, mẹ Ngài, họ quỳ xuống tôn thờ Ngài. Rồi họ mở báu vật ra dâng lên Ngài những lễ vật vàng, trầm hương, và một dược” (câu 11 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Những nhân vật nào biết Chúa Giê-xu giáng sinh mà vẫn thờ ơ? Tại sao? Lý do nào Vua Hê-rốt tìm cách giết Hài Nhi Thánh? Đức ChúaTrời bảo vệ Con Ngài và chươ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2013 Ma-thi-ơ 1:1-25 Chủ Đích của Chúa Cứu Thế Chúng Ta “Anh chị em biết ân sủng của Chúa chúng ta, Chúa Giê-xu Cơ Đốc, Ngài vốn giàu nhưng vì anh chị em mà trở nên nghèo, để bởi sự nghèo khó của Ngài mà anh chị em được trở nên giàu có” (2 Cô-rinh-tô 8:9 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Ma-thi-ơ nêu lên gia phả khá dài để bắt đầu cho Phúc Âm nầy? Với người Do Thái, gia ph ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2013 Ê-sai 2:6-22 Đức Giê-hô-va Được Tôn Cao “Tính kiêu căng của loài người sẽ bị khuất phục, Và sự ngạo mạn của con người sẽ bị hạ xuống; Trong ngày đó, chỉ một mình Đức Giê-hô-va được tôn cao” (câu 17, BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Tiên tri Ê-sai đưa ra hình ảnh “Núi của Chúa” thì ông cho dân Chúa biết Ngài từ bỏ họ, vì sao? Tình trạng của người Ít-ra-ên trong thời Tiên tri ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2013 Ê-sai 2:1-5 Đến Với Chúa “ Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến! Chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Đức Giê-hô-va” (câu 5, BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Tiên tri Ê-sai, điều gì sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng? Điều gì bày tỏ Đức Chúa Trời là Chúa của mọi dân tộc? Tiên tri Ê-sai hướng độc giả đến điểm chính nào trong đoạn nầy là gì? Bạn mong đợi sự trở lại của Chúa và bước đi trong á ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2013 Ê-sai 1:21-31 Loại Bỏ Cáu Cặn “Ta sẽ ra tay chống lại ngươi; Luyện cho ngươi sạch hết cáu cặn như luyện kim, Và loại bỏ mọi tạp chất khỏi ngươi” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của Giê-ru-sa-lem trong thời Tiên tri Ê-sai như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ làm gì để Giê-ru-sa-lem sẽ được tiếp tục được gọi là “thành công chính, là ấp trung nghĩa”? Những “cáu cặn” của Giê-ru-s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2013 Ê-sai 1:1-20 Sống Đạo Thế Nào? “Hãy rửa cho sạch, hãy thanh tẩy chính mình! Hãy loại bỏ những việc ác khỏi mắt Ta; Đừng làm điều ác nữa. Hãy học làm lành, Tìm kiếm công lý; Giúp đỡ người bị áp bức, Xét xử công minh cho kẻ mồ côi, Bênh vực lý lẽ người góa bụa” (câu 16-17 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-sai làm tiên tri thời nào và cho vương quốc nào? Qua ông, Đức Chúa Trời cho ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2013 2 Sa-mu-ên 22:31-51 Vua Đa-vít, Người Được Chúa Ban Sức Mạnh “Vì Chúa đã thắt lưng con bằng sức mạnh để chiến đấu, và làm cho kẻ tấn công con cúi rạp trước con” (câu 40 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu Vua Đa-vít chiến thắng kẻ thù? Bài ca nầy bày tỏ những chân lý quan trọng nào? Nhờ đâu bạn có được chiến thắng thuộc linh trong đời sống mình? Có nhiều cuộc chiến khác nhau mà ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top