Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 246)

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2016 II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-14Chúa Thánh Linh trong Chúng Ta “Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng công trong việc cứu vớt ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2016 E-xơ-ra 3:1-6Hiệp Lại Như Một Người “Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao dân Chúa chọn tháng bảy để hiệp lại tại Giê-ru-sa-lem? “Dân chúng hiệp lại như một người” nói lên ý nghĩa gì? Có những hiểu lầm nào thường thấy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2016 I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8Trong Sạch trong Tính Dục “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: Tức là phải lánh sự ô uế” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Ý muốn của Chúa cho đời sống của bạn là gì? Bạn phải làm những điều cụ thể nào? Điều này thể hiện ra sao trong đời sống hằng ngày? Điều ô uế nào bạn cần phải lánh xa hôm nay? Làm thế nào bạn làm được điều này? Ý muốn của ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2016   I Phi-e-rơ 2:20-24 Trong Sạch trong Lời Nói   “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá” (câu 22).   Câu hỏi suy ngẫm: Bằng chứng về sự Chúa Giê-xu không phạm tội thể hiện qua điều gì? Trên phương diện con người, tại sao Ngài làm được như vậy? Bí quyết giúp chúng ta trong sạch trong lời nói là gì?   Đời sống của Chúa Giê-xu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2016 Ê-xê-chi-ên 22:23-31Thánh Khiết và Thịnh Nộ “Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt Ta, hầu cho Ta không hủy diệt nó; song Ta chẳng tìm được một ai” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Các thành phần nào trong dân chúng đã đem đến sự ô uế cho Giê-ru-sa-lem? Họ đã làm những gì? Đức Chúa Trời nghĩ thế nào và quyết định làm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2016 Phi-líp 4:8-9Trong Sạch trong Ý Tưởng “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8) Câu hỏi suy ngẫm: Làm thế nào để sống trong sạch? Giải thích ý nghĩa sáu điều Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu phả ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2016 I Phi-e-rơ 1:13-17Phải Sống Thánh Khiết “Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình” (I Phi-e-rơ 1:15).  Câu hỏi suy ngẫm: Xin giải thích từ“ bền chí như thể thắt lưng.” Điều này liên hệ thế nào đến mệnh lệnh phải sống thánh khiết. Làm thế nào con cái Chúa có thể sống thánh khiết? Điều này biểu hiện ra sao trong đời sống hằng ngày? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2016 Ma-thi-ơ 15:21-28Người Mẹ Không Tên “Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Người mẹ không tên trong phần Kinh Thánh này có những đức tính gì? Nhờ đâu mà con bà được cứu? Bạn cầu xin Chúa điều gì trong ngày Lễ Mẹ hôm nay? Hôm nay, chúng ta học về b ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2016 Ma-thi-ơ 5:1-12Tấm Lòng Trong Sạch “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: “Lòng” ở đây là gì? Xin cho biết tầm quan trọng của “tấm lòng” đối với luật đời và luật Chúa? Tại sao Chúa coi trọng tấm lòng?Làm thế nào để tấm lòng của chúng ta được trong sạch? Xã hội và luật pháp quốc gia chỉ có thể xét xử, đánh giá người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2016 Thi Thiên 119:9-11Trong Sạch “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa” (Thi Thiên 119:9). Câu hỏi suy ngẫm: Theo ý nghĩa thông thường, “trong sạch” là gì?Trong sạch quan trọng ra sao trong đời sống hằng ngày?Trong sạch theo ý nghĩa thuộc linh là gì?Làm sao chúng ta có thể được trong sạch theo ý nghĩa này? Trong sạch là thuần ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top