Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 245)

Sống Với Thánh Kinh: 13/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/1/2013 Thi Thiên 60:1-12 Khi Mọi Nỗ Lực Ðều Thất Bại “Nhờ Ðức Chúa Trời, chúng con sẽ đại thắng” (câu 12a BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào khiến ông Ða-vít thất bại? Ông Ða-vít nhận biết gì về Ðức Chúa Trời trong thất bại cũng như thành công của ông? Sau mọi nỗ lực đều thất bại, ông Ða-vít khám phá chân lý nào cho đời sống đắc thắng của ông? Bạn nghĩ gì về những thất bại trong đời ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/1/2013 Rô-ma 7:14-25 Làm Sao để Tư Duy Tích Cực   “Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô cho thấy tự mình chúng ta không thể tư duy tích cực? Làm thế nào để có tư duy tích cực? Bạn kinh nghiệm điều này thế nào? Tư duy tích cực mang lại nhiều lợi ích: Giúp chúng ta có năng lực hơn, giúp xả bớt áp lực trong công ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/1/2013 Lu-ca 11:24-26 Phương Pháp Tư Duy Tích Cực   “Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô-ma 12:21). Câu hỏi suy ngẫm: Trong những phần Kinh Thánh này bạn rút ra phương pháp nào trong tư duy? Khi biết người thường có ý tưởng tiêu cực, bạn sẽ khuyên họ làm gì? Bạn có tin Lời Chúa giúp bạn sống tích cực không? Xin chứng minh. Dù ngủ óc chúng ta v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/1/2013 Châm Ngôn 23:7 Tư Duy Tích Cực   “Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy” (Châm Ngôn 23:7). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn suy nghĩ ảnh hưởng thế nào trên đời sống? Bạn thường bắt đầu một ngày mới với những suy nghĩ nào? Châm Ngôn 23:7 có ý nghĩa gì? Châm Ngôn 4:23 khuyên dạy chúng ta điều gì? Bạn gìn giữ suy nghĩ của mình cho đúng đắn bằng cách nào? Thực phẩm cầ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/1/2013 Giô-suê 14:6-15 Thái Ðộ Tích Cực   “Ngày nay tôi vẫn còn khoœe mạnh... tôi vẫn còn tràn đầy sinh lực xung phong ra trận như ngày trước” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ca-lép là ai? Lúc trẻ tuổi ông Ca-lép có đặc điểm gì? Khi đến tuổi già, thái độ và cách sống của ông thế nào? Ðiều gì khiến ông Ca-lép có thái độ tích cực đó? Bạn học được điều gì qua ông Ca-lép? Phân đoạn K ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/1/2013 Thi Thiên 71:14-18 Sống Cho Chúa   “Lạy Ðức Chúa Trời, Chúa đã dạy con từ buổi thanh xuân, cho đến bây giờ con vẫn rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài.” (câu 17 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn ở tuổi nào chúng ta sống cho Chúa được? Sống cho Chúa có phải là nếp sống tích cực không? Tại sao? Bạn tìm thấy tinh thần tích cực của tác giả Thi Thiên này trong những điểm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/1/2013 1 Phi-e-rơ 1:3-4 1 Cô-rinh-tô 15:9-10 Giá Trị Thật của Bản Thân “Nhưng nhờ ân suœng của Ðức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay” (câu 10a BTTHÐ) Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhận biết gì về mình? Ðâu là giá trị thật của bản thân bạn? 1 Phi-e-rơ 1:3-4 cho mthấy ân sủng của Chúa giúp bạn thấy gì về mình? Qua kinh nghiệm của Sứ đồ Phao-lô (1 Cô-rinh-tô 15:9-10) giúp bạn biết về mình thế n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/1/2013 Thi Thiên 59:1-17 Ai Sẽ Phân Rẽ Chúng Ta?   “Lạy Chúa là sức lực con, con sẽ ca ngợi Ngài; vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của con, tức là Ðức Chúa Trời đầy lòng nhân từ với con” (câu 17 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ða-vít nêu những nỗi lo nào của ông trước kẻ thù? Ông đã dựa trên điều gì để đối phó với kẻ thù? Chúng ta dựa trên điều gì để đối diện với những hoạn nạn trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/1/2013 2 Cô-rinh-toâ 5:17 Giá Trị Bản Thân trong Ðấng Cơ Ðốc   “Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Cơ Ðốc, thì nấy là người dựng nên mới” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Trong cái nhìn của Ðấng Công Chính mọi người có giá trị nào Rô-ma 3:23? Làm sao để thay đổi giá trị hư mất tội lỗi đó? Ở trong Ðấng Cơ Ðốc bạn nhận được gì (2 Cô-rinh-tô 5:17)? Ê-phê-sô 2:6 cho chúng ta giá trị nào khi ở trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/1/2013 1 Cô-rinh-tô 1:26-31 Giăng 1:12-13; Giê-rê-mi 31:3 Giá Trị của Con Cái Ðức Chúa Trời   “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin Danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Ðức Chúa Trời, là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12-13). Câu hỏi suy ngẫm: Theo 1 Cô-rinh-t ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top