Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 242)

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2016 Gia-cơ 1:5-11Nhịn Nhục trong Thử Thách (2) “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao khi đang bàn luận về thử thách, ông Gia-cơ bất ngờ đề cập đến vấn đề khôn ngoan? Làm sao để nhận được sự khôn ngoan (câu 5, 6-8)? Ông Gia-cơ đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2016 Gia-cơ 1:1-4Nhịn Nhục trong Thử Thách (1) “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Những thử thách mà Hội Thánh đang đối diện mang những đặc điểm nào (câu 2)? Ông Gia-cơ khuyên Hội Thánh phải có thái độ nào khi đối diện với những thử thách (câu 2)? Tại sao (câu 3-4)? Bài học này giúp bạn có cái nh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2016 II Sa-mu-ên 16:5-14Nhịn Nhục Chịu Đựng Lẫn Nhau “Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau” (Ê-phê-sô 4:2). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Si-mê-i rủa sả Vua Đa-vít? Phản ứng của Vua Đa-vít như thế nào? Lý do nào khiến Vua Đa-vít có thể nhịn nhục đến thế? Bạn có thể im lặng chịu đựng trước lời lăng mạ của người khác không? Mộ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2016 Sáng Thế Ký 26:12-22Nhịn Nhục Để Giữ Hòa Khí “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Y-sác đối diện với vấn đề gì trong cuộc sống? Thái độ và hành động của ông như thế nào? Chúng ta học được gì từ cách hành xử của ông Y-sác? Ông Y-sác đã thừa hưởng lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho cha mình là ông Áp-ra-ham nên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2016 Thi Thiên 144:1-2Chúc Tụng Chúa “Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình: Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi” (Thi Thiên 18:2). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít bày tỏ đặc ân Chúa ban cho ông như thế nào? Cụm từ “Chúa là sự nhân từ tôi” (câu 2) nói lên điều gì? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2016 Ma-thi-ơ 26:57-68Im Lặng hay Lên Tiếng? “Nhưng Đức Chúa Giê-xu cứ làm thinh” (câu 63a) Câu hỏi suy ngẫm: Các thầy tế lễ cả và tòa công luận cố làm gì để kết án Chúa Giê-xu? Phản ứng của Ngài ra sao? Khi Ngài lên tiếng, điều gì đã xảy ra? Bạn thường im lặng hay lên tiếng khi bị vu oan? Trong tiến trình Chúa Giê-xu bị xét xử, Ngài phải trải qua nhiều cuộc thẩm vấn và trong phâ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2016 II Phi-e-rơ 3:11-15Chúa Kiên Nhẫn Chờ Đợi “Phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em” (câu 15a), Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết muôn vật sẽ thế nào trong ngày sau rốt? Ông khuyên các tín hữu phải làm gì? Mục đích Chúa chưa trở lại là gì? Bạn có đang kiên nhẫn khi nói về Chúa với thân hữu không? Chương 3 của sách Phi-e-rơ thứ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2016 Công Vụ 13:1-3Thưa “Vâng” Với Chúa “Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm” (câu 2b). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn hình dung Hội Thánh tại An-ti-ốt ra sao? Chúa đã đưa ra mệnh lệnh gì và họ thưa “Vâng” với Chúa như thế nào? Chúa phán dạy bạn điều gì trong bài học hôm nay? Hội Thánh tại An-ti-ốt được hình thành nhờ sự làm chứng của những Cơ Đốc nhân bị cơn b ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2016 Công Vụ 12:19b-24Sự Đoán Xét Tức Thì “Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh Vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về Vua Hê-rốt này (câu 20-22, xem lại câu 2-4,19)? Kết cuộc của vị vua này như thế nào? Bạn được nhắc nhở gì trong bài học hôm nay? Vua Hê-rốt trong phần Kinh Thánh này ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2016 Công Vụ 12:1-19aSự Giải Cứu Kỳ Diệu “Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người, mà rằng: Hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đang ở trong hoàn cảnh nào? Chúa đã giải cứu ông ra sao? Tại sao các môn đệ không tin lời của con đòi Rô-đơ? Bạn học ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top