Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 241)

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2016 E-xơ-ra 5:1-3Tiên Tri Thật của Đức Chúa Trời “Người nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi” (I Cô-rinh-tô 14:3). Câu hỏi suy ngẫm: Theo A-ghê 1:1 và Xa-cha-ri 1:1 thì bối cảnh của chương 5 thuộc về thời điểm nào? Hai Tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri đã vâng lời Chúa làm gì với người Giu-đa hồi hương? Kết quả ra sao? Ngoài việc kêu gọi, hai vị tiên tri ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2016 E-xơ-ra 4:6-23Sự Dối Trá của Kẻ Thù “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỷ, mà sinh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả sách E- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2016 E-xơ-ra 4:1-5, 24Chiến Thuật của Kẻ Thù “Bấy giờ dân của xứ xui cho dân Giu-đa ngã lòng nhát sợ, trong khi họ xây cất” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Các thù nghịch của Giu-đa và Bên-gia-min tiếp tục tấn công những người hồi hương như thế nào? Mục đích của họ là gì? Tại sao chiến thuật tấn công của họ thành công? Chúng ta rút ra bí quyết nào trong việc đối phó với chiến thuật của ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2016 Thi Thiên 144:3-11Xin Chúa Giải Cứu Con “Đức Chúa Trời tôi ôi! xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Bảo hộ tôi khỏi những kẻ dấy nghịch cùng tôi” (Thi Thiên 59:1). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít có thái độ nào khi cầu nguyện? Ông xin Chúa điều gì? Ông tin vào sự giải cứu của Chúa như thế nào? Noi gương Vua Đa-vít, bạn làm gì cho Chúa? Sau lời chúc tụng Chúa (câu 1, 2), ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2016 Lu-ca 21:8-19Nhịn Nhục Để Giữ Linh Hồn “Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu báo trước về những dấu hiệu của ngày Chúa trở lại như thế nào? Theo bạn, những điều này có ứng nghiệm chưa? Lời Chúa khích lệ những người theo Chúa ra sao? Bạn có nhịn nhục đủ trước những khó khăn phải chịu vì Danh Chúa không? Cả ba sách Ph ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2016 Gióp 1:6-22Nhịn Nhục trong Hoạn Nạn “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô-ma 12:12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp được Chúa khen là người như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra với ông? Thái độ của ông ra sao trong hoàn cảnh như thế? Thái độ của bạn thế nào khi gặp hoạn nạn trong cuộc sống? Kinh Thánh ghi rõ và chính Đức Chúa Trời ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2016 Gia-cơ 1:5-11Nhịn Nhục trong Thử Thách (2) “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao khi đang bàn luận về thử thách, ông Gia-cơ bất ngờ đề cập đến vấn đề khôn ngoan? Làm sao để nhận được sự khôn ngoan (câu 5, 6-8)? Ông Gia-cơ đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2016 Gia-cơ 1:1-4Nhịn Nhục trong Thử Thách (1) “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Những thử thách mà Hội Thánh đang đối diện mang những đặc điểm nào (câu 2)? Ông Gia-cơ khuyên Hội Thánh phải có thái độ nào khi đối diện với những thử thách (câu 2)? Tại sao (câu 3-4)? Bài học này giúp bạn có cái nh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2016 II Sa-mu-ên 16:5-14Nhịn Nhục Chịu Đựng Lẫn Nhau “Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau” (Ê-phê-sô 4:2). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Si-mê-i rủa sả Vua Đa-vít? Phản ứng của Vua Đa-vít như thế nào? Lý do nào khiến Vua Đa-vít có thể nhịn nhục đến thế? Bạn có thể im lặng chịu đựng trước lời lăng mạ của người khác không? Mộ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2016 Sáng Thế Ký 26:12-22Nhịn Nhục Để Giữ Hòa Khí “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Y-sác đối diện với vấn đề gì trong cuộc sống? Thái độ và hành động của ông như thế nào? Chúng ta học được gì từ cách hành xử của ông Y-sác? Ông Y-sác đã thừa hưởng lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho cha mình là ông Áp-ra-ham nên ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top