Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 237)

Sống Với Thánh Kinh: 27/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/6/2013 Thi Thiên 3:1-3 Khiên Đỡ Nhiệm Mầu “Nhưng lạy Đức Giê-hô-va! Ngài là cái khiên chở che con; Ngài là vinh quang của con và là Đấng làm cho con ngẩng đầu lên” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang ở trong tình cảnh nào? Trong hoàn cảnh đó ông làm gì? Tại sao Vua Ða-vít nói Chúa là khiên che chở của ông? Ông có kinh nghiệm điều đó trước đây không? Ai là khiên chở che cho bạn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2013 Rô-ma 4:18-21 Mạnh Mẽ trong Đức Tin “Ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời” (câu 20 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo phân đoạn Kinh Thánh nầy, ai là người được nói đến? Vì sao ông vẫn hy vọng khi không còn lý do để hy vọng? Theo bạn, đức tin là gì? Tại sao Kinh Thánh thường nhấn mạnh đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2013 Sáng Thế Ký 6:5-22 Định Tội Thế Gian “Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Bởi đó, ông lên án thế gian và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin vậy” (Hê-bơ-rơ 11:7 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nô-ê là người thế nào? Ông sống trong môi trường nào? Làm sao để sống ngay thẳng t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/6/2013 Các Quan Xét 16:18-20 Chúa Lìa Khỏi hay Ở Cùng? “Ông thức dậy và tự nhủ: “Ta sẽ đi ra như các lần trước, và thoát khỏi tay chúng thôi! Nhưng ông không biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình” (câu 20b BTTHĐ).  Câu hỏi suy ngẫm: Lìa bỏ, lìa khỏi có nghĩa là gì? Tại sao Chúa lìa khỏi ông Sam-sôn? Tại sao ông Sam-sôn không biết Chúa lìa khỏi ông? Ðiều gì sẽ xảy đến khi Chúa lìa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/6/2013 Ê-sai 40:29-31 Cất Cánh Bay Cao  “Nhưng ai trông đợi Ðức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 29-30, Tiên tri Ê-sai cho chúng ta những hình ảnh nào? Những người trông đợi Chúa sẽ nhận được điều gì? Những điều đó giúp gì cho họ? Thế nào là cất cánh bay cao như chim ưng? Tron ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/6/2013 Thi Thiên 71:17-24 Lưu Truyền Niềm Tin “Lạy Đức Chúa Trời dù khi con đã già và tóc bạc rồi, xin Chúa đừng từ bỏ con, cho đến khi con rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau, và quyền năng Ngài cho dòng dõi kế tiếp” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Điểm nào nổi bật trong phân đoạn Thi Thiên nầy? Tác giả rao truyền điều gì cho thế hệ mai sau? Vì sao ông làm vậy? Bạn có đang t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/6/2013 Sáng Thế Ký 5:22-24 Ðồng Đi với Chúa “Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời, rồi biến mất, vì Đức Chúa Trời đón ông đi” (câu 24 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đi có nghĩa gì? Đồng đi cùng Đức Chúa Trời có nghĩa gì? Đức Chúa Trời đón ông Hê-nóc có ý nghĩa nào? Bạn có đồng đi cùng Đức Chúa Trời được không? Đồng đi với Chúa ảnh hưởng thế nào trên trận chiến thuộc linh của bạn? Trong ý nghĩ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/6/2013 Thi Thiên 46:1-3 Nơi Nương Náu và Sức Mạnh “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả mở đầu Thi Thiên nầy với điều gì? Vì sao tác giả nêu lên điều đó? Khi nói lên điều đó, tác giả muốn mô tả gì về Đức Chúa Trời và về bản tính Ngài? Điều đó giúp bạn học biết Chúa thế nào? Giống như t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/6/2013 1 Ti-mô-thê 6:11-12 Cương Quyết Đánh Trận Tốt Lành  “Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng” (1 Ti-mô-thê 6:12 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là người của Đức Chúa Trời? Ai là người của Đức Chúa Trời? Vì sao Sứ đồ Phao-lô xác định Mục sư Ti-mô-th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/6/2013 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Đối Diện với Điều Không Ngờ “Lúc ấy, những người chết trong Đấng Cơ Đốc sẽ sống lại trước hết. Kế đó, chúng ta là những người đang sống còn ở lại sẽ cùng với họ được cất lên trong đám mây để gặp Chúa giữa không gian. Như thế, chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi” (câu 16b-17 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa Giê-xu trở lại, những người đã ngủ trong Chúa ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top