Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2024II Ti-mô-thê 1:1–5Ông Phao-lô, Cha Thuộc Linh của Ông Ti-mô-thê “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Bí quyết thành công của Sứ đồ Phao-lô trong việc dạy dỗ, huấn luyện ông Ti-mô-thê là gì? Bạn học được gì từ ông Phao-lô để vượt qua ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2024Sáng Thế Ký 38:27–30Tội Lỗi và Ân Sủng “Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20). Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu phụ nữ có tên trong gia phả Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 1)? Vì sao Chúa chọn những phụ nữ này đặt trong gia phả của Chúa Giê-xu? Điều này đem đến cho bạn những khích lệ nào, nh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2024Sáng Thế Ký 38:12–26Lún Sâu “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34). Câu hỏi suy ngẫm: Để đáp trả sự gian dối và thất tín của gia đình ông Giu-đa, bà Ta-ma đã làm gì? Việc làm đó đem đến những hậu quả nào? Có lời cảnh báo nào cho bạn và gia đình bạn? Bà Ta-ma biết cậu út Sê-la đã khôn lớn mà ông ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2024Sáng Thế Ký 38:6–11Lan Truyền “Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33). Câu hỏi suy ngẫm: Những tội lỗi nào đã tiếp diễn trong gia đình ông Giu-đa? Tại đây cho thấy tội lỗi có những đặc tính nào? Bài học này giúp bạn có cái nhìn nghiêm túc hơn về tội lỗi ra sao? Kinh Thánh cho biết không những ông Gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2024Sáng Thế Ký 38:1–5Sa Lầy “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1). Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện xảy ra trong thời điểm và địa điểm nào? Ông Giu-đa phạm sai lầm nào đầu tiên? Sau đó ông tiếp tục sa lầy như thế nào? Bạn được nhắc nhở ra sao về những ảnh hưởng tiêu cực của hoàn cảnh trên bạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2024Sáng Thế Ký 25:27–34“Con Ông Con Bà” “Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tính ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh mô tả tính cách cậu Ê-sau và cậu Gia-cốp như thế nào? Hậu quả của việc con được cha yêu, con được mẹ yêu là gì? Làm thế nào để bạn tránh được sự thiên vị với con cái trong gia đình? Ông Y-sác và bà Rê-bê-ca rất hạnh phú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2024Sáng Thế Ký 24:1–9Nỗi Lòng Cha Mẹ “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham có nỗi niềm gì? Ông ủy thác cho người đầy tớ tin cậy với lòng tin như thế nào? Câu chuyện cho thấy nỗi lòng của cha mẹ ra sao về hôn nhân của co ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2024Phục Truyền 11:18–21Dạy Con Cháu Theo Chúa “Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi dân Chúa vào định cư trong Đất Hứa, Đức Chúa Trời đã dạy dỗ họ điều gì? Cha mẹ Cơ Đốc áp dụng những lời dạy này như thế nào? Trước kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2024

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2024Thi Thiên 127:3–5Nuôi Dạy Con cho Đức Chúa Trời “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 127 cho biết con cái là cơ nghiệp, điều này có nghĩa là gì? Cha mẹ phải có những trách nhiệm nào với con cái? Bạn đang nuôi dạy con cái mình như thế nào? Thi Thiên 127 khẳng định: “Con cái là cơ nghiệp bở ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2024I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19Chớ Dập Tắt Thánh Linh “Chớ dập tắt Thánh Linh” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Mệnh lệnh “chớ dập tắt Thánh Linh” dạy con dân Chúa điều gì? Hậu quả của người “dập tắt Thánh Linh” là gì? Bạn sống thế nào để không “dập tắt Thánh Linh”? Sở dĩ có mệnh lệnh “Chớ dập tắt Thánh Linh” vì việc dập tắt Thánh Linh là việc đã và đang xảy ra trong Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top