Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2019 Ma-thi-ơ 6:9-13 Nước Cha “Nước Cha được đến” (câu 10a). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói đến “Nước” hay “Vương Quốc” bạn nghĩ đến điều nào? Một người thờ phượng Chúa phải mong đợi điều gì? Bạn có đang thật sự mong đợi điều này không? Nếu có, sự mong đợi của bạn được bày tỏ ra sao? Trang nhà chính thức của đài truyền hình CNN cho biết hộ chiếu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2019 Ma-thi-ơ 6:9-13 Danh Cha “Danh Cha được thánh”(câu 9b). Câu hỏi suy ngẫm: Danh nói đến điều gì? Bạn mong muốn gì cho Danh của Chúa? Điều đó có nghĩa gì và được bày tỏ trong đời sống hằng ngày của bạn ra sao? Bài Cầu Nguyện Chung có hai phần: câu 9-10 là ba điều cầu nguyện liên hệ đến Đức Chúa Trời; và câu 11-13 là ba điều cầu nguyện liên hệ đến chúng ta. ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2019 Gióp 36:26-33 Đức Chúa Trời Vĩ Đại “Phải, Đức Chúa Trời là cực đại, chúng ta không biết được Ngài; số năm của Ngài thọ không ai kể xiết được (câu 26 BTT). “Phải, Đức Chúa Trời vĩ đại, làm sao chúng ta hiểu thấu; số năm của Ngài ai có thể dò” (câu 26 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu bày tỏ sự vĩ đại của Đức Chúa Trời thế nào? Bạn cảm nhận sự vĩ đại của Chúa qua vũ trụ ra ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2019 Ma-thi-ơ 6:9-13 Cha “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời” (câu 9a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy chúng ta dùng danh xưng nào của Đức Chúa Trời khi cầu nguyện? Ngài đang ở đâu? Điều này cho biết gì về Đức Chúa Trời và trách nhiệm của chúng ta với Ngài? Ai là người dâng lời cầu nguyện? Từ đây, bạn nhận ra sự hiệp một trong Hội Thánh đóng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 09/08/2019 I Cô-rinh-tô 3:16-17 Đền Thờ của Đức Chúa Trời “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta điều gì trong I Cô-rinh-tô 3:16? Những vật dụng trong nơi thánh của đền thờ mang ý nghĩa biểu tượng nào? Bạn học gì về sự hiệp một trong sự thờ phượng Chúa của Hội Thánh? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2019 Công Vụ 2:42-47 Nhiệt Tâm Thờ Phượng Chúa “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo Hóa chúng tôi!” (Thi Thiên 95:6). Câu hỏi suy ngẫm: Tinh thần hiệp một trong sự thờ phượng Chúa và thông công với nhau giữa các tín hữu của Hội Thánh đầu tiên như thế nào? Kết quả ra sao? Tinh thần thờ phượng của Hội Thánh ngày nay như thế nào? Tinh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2019 Công Vụ 16:16-34 Sức Mạnh của Sự Thờ Phượng Chúa “Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi: Ngài đã trở nên Đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi ngợi khen Ngài; Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tôi tôn kính Ngài” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Phao-lô và ông Si-la đang đi đâu và việc gì xảy ra với họ? Họ làm gì trong tù và kết quả thế nào? Sự hiệp ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2019 Thi Thiên 100:1-5 Cả Trái Đất Ca Ngợi Chúa “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên này kêu gọi ai ca ngợi Chúa? Vì sao chúng ta phải ca ngợi Chúa và ca ngợi Ngài bằng cách nào? Khi Hội Thánh hiệp một thờ phượng ca ngợi Chúa thì kết quả sẽ ra sao? Bạn có đang ca ngợi thờ phượng Chúa với cả tấm lòng vui mừng hay chỉ là n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2019 Giăng 4:19-24 Thờ Phượng Đấng Chúng Ta Biết “Các ngươi thờ phượng Đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết…” (câu 22a). Câu hỏi suy ngẫm: Người đàn bà Sa-ma-ri nhận biết Chúa Giê-xu là ai? Bà nói gì về sự thờ phượng của người Sa-ma-ri? Chúa Giê-xu cho biết thế nào là sự thờ phượng mà Chúa tìm kiếm? Bạn biết về Đấng mình đang thờ phượng như thế nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2019 Gióp 36:16-25 Chọn Một Lối Thoát “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu khuyên ông Gióp điều gì? Con người thường có khuynh hướng tìm lối thoát theo những cách nào? Làm sao bạn tìm ra lối thoát khi gặ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top