Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 15)

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2020Phục Truyền 1:1–8Di Sản Lời Hứa “Kìa, Ta phó xứ này cho các ngươi! Hãy vào và chiếm lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, cùng cho con cháu của họ” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Phục Truyền Luật Lệ Ký có nghĩa là gì? Ông Môi-se giải nghĩa luật pháp cho đối tượng nào? Ông nhắc cho họ biết gì về lời hứa của Đức Chúa Trời? Di sản vững ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2020Giăng 19:23–27Tình Mẹ Con “Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình, và một môn đệ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đệ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đệ ấy rước người về nhà mình” (câu 26–27). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ của bà Ma-ri ra sao khi thấy con bị đóng đinh trên cây thập tự? Chúa Gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2020Ga-la-ti 5:16–25Tiết Độ “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Tiết độ là gì? Vai trò của Đức Thánh Linh và vai trò của Cơ Đốc nhân trong sự tiết độ để kiềm chế những dục vọng xác thịt là gì? Mỗi người đều có những điểm yếu khác nhau cần được chế ngự, điểm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2020Sáng Thế Ký 2:18–24Sống Thử “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho loài người như thế nào? Thứ tự của định chế hôn nhân do Chúa thiết lập trong câu 24 là gì? Tại sao ngày nay nhiều người chủ trương phải sống thử? Bạn quan niệm thế nào về sống thử? Sáng Thế K ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2020Rô-ma 1:24–28Bản Năng Tự Nhiên hay Chọn Lựa Tội Lỗi? “Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Những người ủng hộ quan hệ tình dục đồng giới thường cho rằng đây là bản năng tự nhiên, Kinh Thánh có câu trả lời ra sao? Bạn cần có ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2020Rô-ma 1:24–28Văn Minh hay Suy Đồi? “Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ” (Mác 10:6). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này nói gì về quan hệ tình dục đồng giới? Sự dạy dỗ này khác biệt thế nào với quan niệm sống của xã hội? Bạn chọn thái độ nào khi đối diện với vấn đề này? Chúng ta đang sống trong một xã hội ngày càng chống nghịch Đức Chúa T ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2020Rô-ma 1:18–28Tự Do Làm Mọi Điều, Tốt hay Xấu? “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (I Cô-rinh-tô 6:12). Câu hỏi suy ngẫm: Cơn giận của Đức Chúa Trời tỏ ra với hạng người nào? Ngài đã phó mặc con người ra sao? Tại sao con người muốn tự do làm điều mình thích? Bạn muốn được tự do làm mọi điều ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2020II Sa-mu-ên 13:1–17Ham Muốn Dục Vọng “Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:28). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng tử Am-nôn đã rơi vào cạm bẫy nào? Lòng ham muốn dục vọng đã thôi thúc ông có những hành động bất chính nào và dẫn đến hậu quả ra sao? Làm thế nào bạn có thể chế ngự lòng ham mu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2020Châm Ngôn 3:1–4Vâng Giữ Lời Cha: Sống Nhân Từ, Chân Thật “Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài” (Phục Truyền 7:9). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Vua Sa-lô-môn dạy những điều gì cho con? N ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2020II Sa-mu-ên 11:1–5Mê Tham của Mắt “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra” (I Giăng 2:16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang ở đâu và làm gì? Ông bị rơi vào cám dỗ nào? Sự mê tham của mắt dẫn đến hậu quả ra sao? Sự mê tham của mắt thường đưa bạn vào những cám dỗ nào? Làm ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top