Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 12)

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2020Lu-ca 15:11–24Tổ Ấm Yêu Thương “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32). Câu hỏi suy ngẫm: Người con út trong câu chuyện đã làm sai điều gì? Cuối cùng cậu quyết định thế nào? Kết quả ra sao? Làm thế nào gia đình bạn trở thành một tổ ấm yêu thương? Đây là một trong những ví dụ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2020Sáng Thế Ký 24:62–67Hôn Nhân Chúa Chọn “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!” (Thi Thiên 128:1). Câu hỏi suy ngẫm: Cậu Y-sác đang ở đâu và tâm trạng như thế nào? Cậu đã làm gì sau khi nghe người đầy tớ thuật lại chuyện tìm vợ cho mình? Làm thế nào bạn biết đây là hôn nhân được Chúa kết hiệp? Hôn nhân được phước là hôn nhân như thế nào? Sau khi bà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2020Mác 10:9–12Vấn Đề Ly Dị “Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Quan điểm về ly dị của người Pha-ri-si như thế nào (câu 4)? Chúa Giê-xu có quan điểm nào về ly dị (câu 5–12)? Điều này cảnh báo bạn điều gì trong hôn nhân? Dựa vào Phục Truyền 24:1–4, người Pha-ri-si cho rằng luật Môi-se cho phép ly dị, nhưng đối với họ, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2020Châm Ngôn 3:13–18Giá Trị của Sự Khôn Ngoan “Người nào tìm đặng sự khôn ngoan, và được sự thông sáng, có phước thay!” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn bày tỏ giá trị của sự khôn ngoan ra sao? Điều quý nhất sự khôn ngoan mang lại cho con người là gì? Bạn đã dùng sự khôn ngoan của mình để hướng đến sự sống đời đời như thế nào? Sau khi Vua-lô-môn dạy con phải hết lòng kín ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2020Mác 10:7–8Sự Hiệp Một trong Hôn Nhân “Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà gắn bó với vợ; và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt.” Câu hỏi suy ngẫm: Lời dạy của Chúa cho biết gì về bản chất mối liên hệ vợ chồng? Những sai lầm nào có thể gây tổn hại cho mối liên hệ vợ chồng? Làm thế nào để gây dựng sự hiệp một trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2020Mác 10:6Sự Cao Trọng của Hôn Nhân “Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ.” Câu hỏi suy ngẫm: Hôn nhân do ai thiết lập? Vào lúc nào? Bao gồm những thành phần nào? Hiểu biết những điều này giúp gì cho bạn trong việc gây dựng gia đình? Câu trả lời của Chúa Giê-xu cho người Pha-ri-si về vấn đề ly dị giúp chúng ta hiểu đúng đắn quan điểm của ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2020Mác 10:1–9Lẽ Thật và Hôn Nhân “Ngài trả lời rằng: Vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi?” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao những người Pha-ri-si hỏi Chúa về việc ly dị? Phần đối đáp cho thấy những sai lầm nào của người Pha-ri-si? Bạn thường dựa vào nền tảng nào khi đưa ra nhận định về những vấn đề hôn nhân hay đạo đức? Chúa Giê-xu “qua bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh” ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2020Sáng Thế Ký 13:1–9Nhường Nhịn—Giải Pháp Tốt Nhất “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Câu hỏi suy ngẫm: Chuyện gì xảy ra trong gia đình ông Áp-ram? Ông giải quyết thế nào? Nhường nhịn thì được gì, mất gì? Bạn thấy mình dễ hay khó nhường nhịn người khác? Phần Kinh Thánh này kể lại việc ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2020Sáng Thế Ký 12:1–9Người Chủ Gia Đình “Dù vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 11:3). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ram làm gì? Ông đáp ứng ra sao? Bạn thấy gì trong vai trò chủ gia đình của ông Áp-ram? Trong gia đình bạn, ai là người quyết định? Đây là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2020Sáng Thế Ký 2:24Vun Tưới Hạnh Phúc Lứa Đôi “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng Thế Ký 2:24). Câu hỏi suy ngẫm: Trở nên một thịt là gì? Tại sao hôn nhân cần phải vun tưới và vun tưới cách nào? Yếu tố hàng đầu cho hạnh phúc gia đình của con cái Chúa là gì? Hôn nhân Cơ Đốc không chỉ là cảm xúc yêu thương giữa người n ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top