Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 11)

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2020Rô-ma 1:24–28Bản Năng Tự Nhiên hay Chọn Lựa Tội Lỗi? “Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Những người ủng hộ quan hệ tình dục đồng giới thường cho rằng đây là bản năng tự nhiên, Kinh Thánh có câu trả lời ra sao? Bạn cần có ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2020Rô-ma 1:24–28Văn Minh hay Suy Đồi? “Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ” (Mác 10:6). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này nói gì về quan hệ tình dục đồng giới? Sự dạy dỗ này khác biệt thế nào với quan niệm sống của xã hội? Bạn chọn thái độ nào khi đối diện với vấn đề này? Chúng ta đang sống trong một xã hội ngày càng chống nghịch Đức Chúa T ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2020Rô-ma 1:18–28Tự Do Làm Mọi Điều, Tốt hay Xấu? “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (I Cô-rinh-tô 6:12). Câu hỏi suy ngẫm: Cơn giận của Đức Chúa Trời tỏ ra với hạng người nào? Ngài đã phó mặc con người ra sao? Tại sao con người muốn tự do làm điều mình thích? Bạn muốn được tự do làm mọi điều ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2020II Sa-mu-ên 13:1–17Ham Muốn Dục Vọng “Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:28). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng tử Am-nôn đã rơi vào cạm bẫy nào? Lòng ham muốn dục vọng đã thôi thúc ông có những hành động bất chính nào và dẫn đến hậu quả ra sao? Làm thế nào bạn có thể chế ngự lòng ham mu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2020Châm Ngôn 3:1–4Vâng Giữ Lời Cha: Sống Nhân Từ, Chân Thật “Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài” (Phục Truyền 7:9). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Vua Sa-lô-môn dạy những điều gì cho con? N ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2020II Sa-mu-ên 11:1–5Mê Tham của Mắt “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra” (I Giăng 2:16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang ở đâu và làm gì? Ông bị rơi vào cám dỗ nào? Sự mê tham của mắt dẫn đến hậu quả ra sao? Sự mê tham của mắt thường đưa bạn vào những cám dỗ nào? Làm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2020Nhã Ca 4:9–12Tình Yêu Trong Sáng “Em gái ta, tân phụ ta là vườn đóng kín, là nguồn nước khóa lại, là suối niêm phong” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn ca ngợi người yêu của mình như thế nào? Tình yêu của đôi tân lang, tân nương được mô tả ra sao? Xã hội chúng ta đang sống quan niệm về trinh tiết như thế nào? Bạn quyết định giữ tình yêu của mình thế nào cho được trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 18:24–27Thực Hiện Lời Khuyên “Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã làm theo lời ông Giê-trô dạy như thế nào? Theo bạn tại sao chỉ có chi tiết ủy thác được nhắc lại ở đây? Bạn là người thường tư vấn cho người khác hay được người khác tư vấn cho? Bạn học được gì qua bài học hôm nay? Sau khi nghe ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13–23Lời Khuyên Khôn Ngoan “Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người đặng xét đoán dân sự hằng ngày” (câu 21–22a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giê-trô nhận thấy ông Môi-se đang gặp kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2020I Sử Ký 17:20–22Dân Thuộc về Đức Chúa Trời “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít nói gì về Đức Chúa Trời và về người Ít-ra-ên? Ngài đã làm g ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top