Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 11)

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2019 Ru-tơ 1:6–14 Niềm Cay Đắng với Chúa “Hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao bà Na-ô-mi quyết định trở về quê hương? Khi nhìn về những năm tháng trú ngụ ở xứ Mô-áp, bà Na-ô-mi đã nhận định về Chúa như thế nào? Bạn cần làm gì để xóa đi nỗi nghi ngờ về tình yêu và lòn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2019 Ru-tơ 1:6–9 Quyết Định Trở Về Quê Hương “Bấy giờ, Na-ô-mi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự Ngài, và ban lương thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình, đặng từ xứ Mô-áp trở về”(câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Na-ô-mi nghe tin Đức Chúa Trời đã làm điều gì trên dân Ngài? Bà đã quyết định gì sau khi nghe được tin tức ấy? Bạn nghĩ gì về cách hành xử của bà Na-ô-mi k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2019 Ru-tơ 1:1-5 Hậu Quả của Việc Sống theo Ý Riêng “Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ, có một người từ Bết-lê-hem xứ Giu-đa, đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp”(câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Sách Ru-tơ được viết trong thời kỳ nào? Tại sao gia đình ông Ê-li-mê-léc đi đến xứ Mô-áp để sinh sống? Những biến cố xảy ra trên gia đình ông nhắc n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2019 I Phi-e-rơ 4:10–11 Mục Đích Tối Hậu của Cơ Đốc Nhân “…hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men” (câu 11c). Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích tối hậu của Cơ Đốc nhân là gì? Nhận thức đúng đắn về mục đích này có ích lợi gì trong trận chiến tâm linh của Cơ Đốc nhân? Bạn đang sống, nỗ lực, v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2019 Gióp 38:25–38 Mưa từ Trời “Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật, và lòng đầy vui mừng” (Công Vụ 14:17). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã đặt những câu hỏi cho ông Gióp về mưa ra sao? Qua những câu hỏi đó, Chúa muốn nói gì với ông Gióp và con người? Bạn học được điều gì và cần thay đổi gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2019 I Phi-e-rơ 4:10–11 Chiến Đấu Cách Trung Tín “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ban cho mỗi tín hữu điều gì? Họ sử dụng thế nào? Nhằm mục đích gì (câu 10)? Bạn đang sử dụng những điều Chúa ban cho mình như thế nào? Trong I Cô-rinh-tô 12, S ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2019 I Phi-e-rơ 4:7–9 Chiến Đấu Bằng Tình Yêu Thương “Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Điều nào là rất quan trọng trong thời kỳ cuối cùng? Vì sao? Điều này được bày tỏ cụ thể ra sao? Bạn có thể bày tỏ điều này trong những cách cụ thể nào? Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh và ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2019 I Phi-e-rơ 4:7 Khôn Ngoan và Tỉnh Thức “Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.” Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết các tín hữu đang sống trong thời kỳ nào? Họ cần làm gì để chuẩn bị cho chính mình? Vì sao những điều này là quan trọng? Bạn được nhắc nhở điều gì qua lời dạy của Sứ đồ Phi-e-rơ? Sự tái lâm của Đấng Christ luôn là niềm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2019 I Ti-mô-thê 1:18–20 Bền Lòng Chiến Đấu Đến Cuối Cùng “Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó; lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo” (Truyền Đạo 7:8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô “răn bảo” ông Ti-mô-thê điều gì? Đức tính quan trọng cần có trong cuộc chiến thuộc linh là gì? Ông đưa ra hai ví dụ nào để nhắc nhở ông Ti-mô-thê? Bạn học được gì cho chính mình để có thể giữ lòng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2019 Công Vụ 12:1–17 Chiến Đấu trong Sự Cầu Nguyện “…tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 15:30b). Câu hỏi suy ngẫm: Những Cơ Đốc nhân đầu tiên đang ở trong hoàn cảnh như thế nào? Sứ đồ Phi-e-rơ đang gặp nan đề nào? Hội Thánh đã làm gì và kết quả ra sao? Hội Thánh Chúa ngày nay chiến đấu trong sự cầu ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top