Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống (Page 578)

Thánh Ca: Ghết-sê-ma-nê

Tựa đề: Ghết-sê-ma-nê Nguyên tác: The Hour in Dark Gethsemane Lời: Asa Hull Nhạc: Asa Hull Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 96 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Ghết-sê-ma-nê 1. Ghết-sê-ma-nê, tối ấy ai bi, Ký ức tôi hằng nhớ ghi, Mồ hôi pha huyết, chiến đấu cô đơn, Cứu Chúa quyết không nao sờn. Điệp Khúc: Ghết-sê-ma-nê! Ghết ...

Read more

Thánh Ca: Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Tựa đề: Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá Nguyên tác: When I Survey the Wondrous Cross Lời: Isaac Watts Nhạc: Lowell Mason [divide style="2"] When I Survey the Wondrous Cross 1. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died; my richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. 2. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ, my God; all the vain things ...

Read more

Cùng Với Chúa

Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn (Các Quan Xét 7:20) Ghê-đê-ôn ra lệnh cho những người theo ông làm hai việc:  dùng một cái bình bằng đất che ngọn đuốc, rồi khi được báo hiệu, hãy đập bể cái bình để ánh sáng chiếu ra; đồng thời thổi kèn và kêu lớn: "Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn! Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn!" Đó cũng chính là việc người tin Chúa phải làm.  Trước hết bạ ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự

Tựa đề: Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự Nguyên tác: I Saw One Hanging on the Tree Tựa đề: Tôi Thấy Đấng Treo Thân Trên Thập Tự Lời: John Newton, 1725-1807 Nhạc: Gioacchino A. Rossini, 1792-1868 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 94 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] I Saw One Hanging on the Tree 1. I saw One hanging on a tree, In agony and blood, ...

Read more

Thánh Ca: Nhìn Cây Thập Tự

Tựa đề: Nhìn Cây Thập Tự Nguyên tác: Behold the Savior of Mankind Lời: Samuel Wesley, Sr. (1700) Nhạc: Hugh Wilson (1800) Hòa Âm: Ralph E. Hudson (1885) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 93 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Behold the Savior of Mankind 1. Behold the Savior of mankind Nailed to the shameful tree! How vast the love that Him inclined To ble ...

Read more

Thánh Ca: Ta Hy Sinh Vì Con

Tựa đề: Ta Hy Sinh Vì Con Nguyên tác: I Gave My Life for Thee Lời: Frances R. Havergal Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 92 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] I Gave My Life for Thee 1. I gave My life for thee, My precious blood I shed, That thou might’st ransomed be, and quickened from the dead; I gave, I gave My life fo ...

Read more

Thánh Ca: Thống Khổ Nhân

Tựa đề: Thống Khổ Nhân Nguyên tác: Hallelujah, What a Savior Tựa đề: Thống Khổ Nhân Lời: Philip P. Bliss (1838-1876) Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876) Tài Liệu: In­ter­na­tion­al Les­sons Month­ly, 1875 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 91 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Hallelujah, What a Savior 1. Man of Sorrows! what a name For the Son of God, who c ...

Read more

Thánh Ca: Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh

Tựa đề: Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh Nguyên tác: There Is a Green Hill Tựa đề: Kìa Xem Ngọn Đồi Xanh Lời: Cecil F. Alexander, 1848 Nhạc: Hugh Wilson, 1764-1824 Tài Liệu: Hymns for Lit­tle Child­ren, 1848. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 90 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] There Is a Green Hill 1. There is a green hill far away, Outside a city wall, Where th ...

Read more

Cây Sậy Đã Gãy và Ngọn Đèn Gần Tàn

“Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn” (Ma-thi-ơ 12:20) Có gì yếu hơn là một cây sậy đã gãy hay một ngọn đèn sắp tàn? Một cây sậy mọc ven hồ hoặc đầm lầy chỉ cần một con vịt trời đậu lên cũng gãy. Nếu có chân người đạp lên, nó sẽ bị giập và gãy. Bất kỳ một ngọn gió nào thổi trên sông cũng khiến cây sậy lắc qua lắc lại. Bạn khó có thể hình dung  một vật gì mỏng manh, mềm yếu, mà sự tồ ...

Read more

Thánh Ca: Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve

Tựa đề: Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve Nguyên tác: 'Tis Midnight, and On Olive's Brow Lời: William B. Tappan (1794-1849) Nhạc: William B. Bradbury (1816-1868) Tài Liệu: The Male Chorus #92 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 89 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] 'Tis Midnight, and On Olive's Brow 1 'Tis midnight; and on Olive's brow The star is dimmed that ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top