Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống (Page 5)

Những Người Ở Phía Sau

Họ theo ngọn cờ mình phải đi hậu binh (Dân-số Ký 2:31) Lúc các đạo quân Y-sơ-ra-ên bắt đầu di chuyển thì toán quân của chi tộc Ðan phải đi sau cùng. Người Ðan ở trong một vị trí không được nổi bật lắm. Tuy nhiên vị trí của họ không phải là điều quan trọng, bởi vì họ thật sự cũng là một thành phần trong đạo quân giống như các chi phái đang đi phía trước: Họ theo cùng một trụ mây, ăn cùng một loại bánh Ma-na, ...

Read more

Ánh Sáng Cho Đời

...

Read more

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide style="2"] [one_half] I Know He Holds Tomorrow1. I don't know about tomorrowI just live from day to dayI don't borrow from its sunshineFor its skies may turn to grayI don't worry o'er the futureFor I know what Jesus saidAnd today ...

Read more

Vài Nhận Xét Về Mục sư Ravi Zacharias

Vài Nhận Xét Về Mục sư Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Nếu Khi Nào – Day by Day

Tựa đề: Nếu Khi Nào Nguyên tác: Day By Day Lời: Carolina Sandell Berg Nhạc: Oscar Ahnfelt Lời Việt: Chung Thị Hoàng Bích Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 114 [divide style="2"] [one_half] Day by Day 1. Day by day, and with each passing moment, Strength I find to meet my trials here; Trusting in my Father’s wise bestowment, I’ve no cause for worry or for fear. He, whose heart is kind beyond all m ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 25/05/2020

Thứ Hai, 25/5/2020 HTTL Báp-tít Việt. Tạ ơn Chúa cho HT phát triển tốt và tham gia sinh hoạt HT chung. Xin Chúa ban ơn sức, đồng công với đầy tớ Chúa trong việc gây dựng và phát triển nhà Ngài, đáp ứng nhu cầu thanh thiếu niên, và con dân Chúa có mối liên hệ thắm thiết với Chúa.  Trích Lịch Cầu Nguyện Văn Phẩm Nguồn Sống www.vpns.org [divide style="2"]Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.or ...

Read more

Chúa Nhật 24/5/2020: Hội Thánh Sacramento, California

Chúa Nhật 24/5/2020 - 10:00 am (PST)  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Sacramento. Mục sư Hứa Trung Tín [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Chúa Nhật 24/5/2020: Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas, Texas

Hội Thánh Baptist Đức Tin Dallas, Texas Diễn giả: Mục sư Lê Hồng Phúc  Chúa Nhật 24/5/2020 - 10:00 am (CDT) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Chúa Nhật 24/5/2020: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

Tựa đề: Mục Đích Chúa Thăng Thiên Diễn giả: Mục sư Trần Công Chánh Hội Thánh Nguyễn Tri Phương  Chúa Nhật 24/5/2020  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Nơi Nương Náu Tâm Hồn

Tựa đề: Nơi Nương Náu Tâm Hồn Nguyên Tác: The Hiding Place Kinh Thánh: Thi Thiên 91 Nhạc và lời: Bryan Jeffery Leech Lời Việt: Vĩnh Phúc Trình bày: Mai Hương Audio: Hướng Dương & Ca Dao Productions [divide style="2"] [one_half] The Hiding Place In a time of trouble, In a time forlorn, There is a hiding place Where hope is born, In a time of danger, When our faith is proved There is a hidi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top