Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống (Page 267)

Tái Sanh – Chương 4.d

Chỉ mới sau mười hai giờ trưa, mọi nút trên điện thoại của tôi đều sáng cùng một lúc. Ðiều nầy cũng chẳng gì lạ. Nó xảy ra quá thường trong suốt vụ Watergate dai dẳng nầy. Khi nào có một lời tố cáo mới về tôi, phóng viên chụp ngay lấy điện thoại gọi tôi để lấy lời phát biểu hay cảm tưởng, một việc làm bình thường của báo chí. Holly cho hay: “Nhật báo Chicago Tribune, Post, New York Times, Thông Tấn Xã AP đề ...

Read more

Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2001)

...

Read more

Tạp Chí Truyền Thanh: 1

Tạp Chí Truyền Thanh 1 Thực hiện: Sống Đạo Ministry ...

Read more

Tái Sanh – Chương 4.c

Mỗi sáng ngay sau tám giờ, những nhân vật quyền lực quan trọng trong chính phủ họp nhau lại quanh chiếc bàn bằng gỗ quý trong căn phòng lịch sử mang tên Roosevelt, đối diện thẳng với văn phòng Tổng Thống ở bên kia hành lang. Trong hơn ba năm, tôi luôn có mặt trong những buổi họp nầy để nghe Kissinger tường trình về những bất an trên thế giới cần lưu ý, thảo luận về những vấn đề nội bộ khẩn cấp với John Ehrl ...

Read more

I Give You Glory

Tựa đề: I Give You Glory Trình bày: OutBreakBand ...

Read more

Thánh Ca: Guide Me O Thou Great Redeemer

Tựa đề:   Cầu Xin Chúa Hướng Dẫn Con Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch Lời:  William Williams Pantycelyn (1717-1791) Nhạc: John Hughes (1873–1932) Tựa đề Anh ngữ: Guide Me O Thou Great Redeemer Lời Anh: Peter Will­iams Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Bài số 155 [divide style="2"] [one_half] Guide Me, O Thou Great Jehovah1. Guide me, O Thou great Jehovah,Pilgrim through this barren la ...

Read more

Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2004)

...

Read more

Tái Sanh – Chương 4.b

Tháng chín đến nhưng tôi vẫn chưa bị tuyên án bởi Ủy Ban của Merrill như tôi tiên đoán. Lúc đầu, các bạn đồng nghiệp của tôi và tôi kết luận rằng Ủy Ban nầy dọa tuyên án chỉ là một kế khiến tôi không thể điều trần trước Ủy Ban Ðiều Tra Ervin và từ đó làm nhục được tôi. Hay có thể đây là sự biện hộ hùng hồn của Dave Shapiro và Jim St. Clair (luật sư mới của Colson) trong những lần gặp Cox và những viên phụ t ...

Read more

Tái Sanh – Chương 4.a

Chương 4: Colson Theo Chúa - Bước Đường Chông Gai Một hôm sau khi Colson trở lại Watergate, Doug Coe, một nhân vật trong nhóm Cầu Nguyện Buổi Sáng (Prayer Breakfast) ở Thượng Nghị Viện đến thăm thể theo lời đề nghị của Tom Phillips. Doug Coe đề nghị Colson gặp một tín đồ Tin Lành tên Harold Hughes, hiện là Thượng Nghị sĩ Ðảng Dân chủ chống chiến tranh Việt Nam kịch liệt và là địch thủ không đội trời chung c ...

Read more

Đi Trong Ý Cha

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top