Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống (Page 260)

Tường Lưu: Đôi Khi Tiếng Khóc Rất Cần

Đôi Khi Tiếng Khóc Rất Cần Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. (Thi Thiên 30:5) Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. (Ca Thương 3:23) Coi như ở trọ, tạm thời Những điều thử thách trên đời... với ta Những điều từng khiến lệ nhòa Những điều... đêm đến, xót xa âm thầm. [clear] Ðôi khi tiếng khóc rất cần Cho tâm hồn được đến gần Chúa thêm Thế nên... buồn trọ ...

Read more

Tái Sinh – Chương 7.c

Nhưng khi Lee xin nhân viên trực được tạm thích khẩn cấp, hắn bị từ chối. Tên nhân viên lạnh lùng trả lời: “Nếu có một tai nạn trầm trọng hay có ai trong nhà bị bệnh nặng và bác sĩ gọi điện thoại đến đây, thì tôi có thể điện thoại cho quản trại. Ngoài ra, tôi không có quyền gì hết”. Lee, quá buồn trước sự từ chối, chạy đến tôi “Tôi sẽ đi tối nay. Tôi sẽ nhảy qua rào. Anh không nên biết gì về chuyện nầy cả b ...

Read more

Abide With Me

Tựa đề:  Xin Chúa Ở Cùng Con Nguyên tác: Abide With Me Lời: Henry Francis Lyte (1793-1847) Nhạc: William Henry Monk (1823-1889) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 32 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam (1992) - Bài số 210 [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me abide. When other helpers fail and comf ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Giê-xu Là Bạn Thật

Tựa đề: What A Friend We Have in Jesus Lời Việt: Chúa Giê-xu Là Bạn Thật Lời: Joseph M. Scriven (1820-1886) Nhạc: Charles C. Converse (1832-1918) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 253 [divide style="2"] [one_half] What A Friend We Have in Jesus 1. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear! What a privilege to carry everything to God in prayer! O what peace we often forfeit, ...

Read more

Ngồi Chung Bàn Với Vua

Vì luôn ăn chung bàn với vua, Mê-phi-bô-sết sống tại Giê-ru-sa-lem, dù bị què hai chân. (II Sa-mu-ên 9:13) Mê-phi-bô-sết không phải là một nhân vật quan trọng để trang điểm cho bàn ăn của nhà vua; dầu vậy, ông vẫn có một chỗ tại bàn ăn của vua Ða-vít, bởi vì vua có thể nhìn vào mặt ông để thấy những đặc điểm của Giô-na-than thân yêu. Cũng như Mê-phi-bô-sết, chúng ta có thể thưa với Vua Quang Vinh rằng: “Kẻ ...

Read more

Mục sư Phạm Xuân Thiều: Lời Chúa

Tựa đề: Lời Chúa Diễn giả: Mục sư Phạm Xuân Thiều Kinh Thánh: Thi Thiên 1 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ th ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan

Tựa đề: God Will Take Care of You Lời Việt: Chúa Sẽ Lo Toan Sáng tác: Civilla D. Martin Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 49 Trình bày: Plumb [divide style="2"] [one_half] God Will Take Care of You 1. Be not dismayed what e'er be tide God will take care of you Beneath His wings of love abide God will take care of you Refrain: God will take care of you Through every day, o'er all the way He will ...

Read more

From My Rags to His Riches

Tựa đề: From My Rags to His Riches Sáng tác: Devin McGlamery 1. I sat beside the road of life and watched it pass me by I begged for crumbs of charity but no one heard my cry And when it seemed my destiny was that I would surely lose The Savior came and offered me what I could not refuse Chorus: From my rags to His riches, He made an even trade His beauty for my ashes, and I love the deal He made Now I feel ...

Read more

Tường Lưu: Rồi Mai Kết Thúc Hành Trình

Rồi Mai Kết Thúc Hành Trình Hỡi Ðức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc; tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen. (Thi Thiên 57:7) Chúa thường căn dặn rõ ràng Theo Ngài khắp nẻo trần gian... một lòng Ðừng khi gặp bước long đong Ðã phiền, đã trách, đã hòng buông xuôi. Có đâu bằng phẳng đường đời Có đâu tất cả êm xuôi mọi điều Dù cho thử thách càng nhiều Càng coi nhẹ gót phiêu liêu dưới đời. Ðức ...

Read more

Vững Tin Nơi Chúa

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top