Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống (Page 259)

Nothing But The Blood

Tựa đề: Huyết Chúa Mầu Nhiệm - Nothing But the Blood Nhạc và lời: Robert Lowry (1877) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 182 Trình bày: Beth Croft [divide style="2"] [one_half] Nothing But the Blood 1. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus; What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Refrain: Oh! precious is the flow That makes me white as snow; No other fount ...

Read more

Thánh Chúa Siêu Việt – Piano

...

Read more

Tinh Thần Truyền Giáo

Tâm Tình của bà Quả phụ Mục sư Chung Khâm Lộc. Trình bày tại Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (2009). Bà QPMS Chung Khâm Lộc hiện nay đã 91 tuổi và đang hầu việc Chúa tại Malaysia được 10 năm. Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tường Lưu: Đôi Khi Tiếng Khóc Rất Cần

Đôi Khi Tiếng Khóc Rất Cần Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. (Thi Thiên 30:5) Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. (Ca Thương 3:23) Coi như ở trọ, tạm thời Những điều thử thách trên đời... với ta Những điều từng khiến lệ nhòa Những điều... đêm đến, xót xa âm thầm. [clear] Ðôi khi tiếng khóc rất cần Cho tâm hồn được đến gần Chúa thêm Thế nên... buồn trọ ...

Read more

Tái Sinh – Chương 7.c

Nhưng khi Lee xin nhân viên trực được tạm thích khẩn cấp, hắn bị từ chối. Tên nhân viên lạnh lùng trả lời: “Nếu có một tai nạn trầm trọng hay có ai trong nhà bị bệnh nặng và bác sĩ gọi điện thoại đến đây, thì tôi có thể điện thoại cho quản trại. Ngoài ra, tôi không có quyền gì hết”. Lee, quá buồn trước sự từ chối, chạy đến tôi “Tôi sẽ đi tối nay. Tôi sẽ nhảy qua rào. Anh không nên biết gì về chuyện nầy cả b ...

Read more

Abide With Me

Tựa đề:  Xin Chúa Ở Cùng Con Nguyên tác: Abide With Me Lời: Henry Francis Lyte (1793-1847) Nhạc: William Henry Monk (1823-1889) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 32 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam (1992) - Bài số 210 [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me abide. When other helpers fail and comf ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Giê-xu Là Bạn Thật

Tựa đề: What A Friend We Have in Jesus Lời Việt: Chúa Giê-xu Là Bạn Thật Lời: Joseph M. Scriven (1820-1886) Nhạc: Charles C. Converse (1832-1918) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 253 [divide style="2"] [one_half] What A Friend We Have in Jesus 1. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear! What a privilege to carry everything to God in prayer! O what peace we often forfeit, ...

Read more

Ngồi Chung Bàn Với Vua

Vì luôn ăn chung bàn với vua, Mê-phi-bô-sết sống tại Giê-ru-sa-lem, dù bị què hai chân. (II Sa-mu-ên 9:13) Mê-phi-bô-sết không phải là một nhân vật quan trọng để trang điểm cho bàn ăn của nhà vua; dầu vậy, ông vẫn có một chỗ tại bàn ăn của vua Ða-vít, bởi vì vua có thể nhìn vào mặt ông để thấy những đặc điểm của Giô-na-than thân yêu. Cũng như Mê-phi-bô-sết, chúng ta có thể thưa với Vua Quang Vinh rằng: “Kẻ ...

Read more

Mục sư Phạm Xuân Thiều: Lời Chúa

Tựa đề: Lời Chúa Diễn giả: Mục sư Phạm Xuân Thiều Kinh Thánh: Thi Thiên 1 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ th ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan

Tựa đề: God Will Take Care of You Lời Việt: Chúa Sẽ Lo Toan Sáng tác: Civilla D. Martin Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 49 Trình bày: Plumb [divide style="2"] [one_half] God Will Take Care of You 1. Be not dismayed what e'er be tide God will take care of you Beneath His wings of love abide God will take care of you Refrain: God will take care of you Through every day, o'er all the way He will ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top