Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống (Page 258)

Làm Chúa Vui

"Có tiếng nhạc khí bằng dây làm vui vẻ Ngài" (Thi-thiên 45:8) Ai có được vinh dự làm cho Cứu Chúa vui? Hội Thánh Ngài - dân của Ngài. Có thể như vậy sao? Chúa làm cho chúng ta vui, nhưng chúng ta làm thế nào cho Ngài vui? Bằng tình yêu của chúng ta. Ồ! Chúng ta nghĩ tình yêu của mình với Chúa thật lạnh lẽo, nhạt nhòa - chúng ta phải hối tiếc nhìn nhận như vậy - nhưng đối với Ðấng Christ, tình yêu đó thật ng ...

Read more

One True God

...

Read more

Càng Gần Chúa Hơn – Nearer My God to Thee

Tựa đề: Nearer, My God, to Thee Lời Việt: Càng Gần Chúa Hơn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 240 và 461 Lời: Sarah Flower Adams Nhạc: Lowell Mason (1856) Trình bày: Witt Studio Chorus tại Wesley Methodist Church [divide style="2"] [one_half] Nearer, My God, to Thee 1. Nearer, my God, to thee, Nearer to thee! E'en though it be a cross That raiseth me, Still all my song shall be, Nearer, my God, to ...

Read more

He Looked Beyond My Faults

Tựa đề: He Looked Beyond My Faults Trình bày: Aaron & Amanda Crabb ...

Read more

This Is Our God

...

Read more

In The Garden

Tựa đề: In The Garden Lời Việt: Ban Mai Với Giê-xu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Bài Số 119 Nhạc và lời:  Charles Austin Miles (1912) Trình bày: Anne Murray [divide style="2"] [one_half] In The Garden 1. I come to the garden alone While the dew is still on the roses And the voice I hear falling on my ear The Son of God discloses. Refrain: And He walks with me, and He talks with me, And He tells me I a ...

Read more

Tái Sinh – Chương 7.d

Vào giữa tháng 11, tôi được chuyển về khám đường Holabird ở Baltimore. Ðiều này xảy ra ngoài sự tiên đoán của tôi. Một lần nữa tôi trở thành nhân chứng, lần nầy cho vụ án Watergate liên quan đến Bob Haldeman, John Ehrlchman, và John Mitchell. Tôi rời trại Maxwell với cảm giác buồn vui lẫn lộn, tôi ghét nơi chốn ấy nhưng lại thương nhiều anh em ở đó. Giây phút chào tạm biệt Paul, Lee, Amos, Homer và những an ...

Read more

Ban Mai Với Chúa

Tựa đề: In The Garden Lời Việt: Ban Mai Với Giê-xu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Bài Số 119 Nhạc và lời:  Charles Austin Miles (1912) Trình bày:  Hoàng Vân [divide style="2"] [one_half] In The Garden 1. I come to the garden alone While the dew is still on the roses And the voice I hear falling on my ear The Son of God discloses. Refrain: And He walks with me, and He talks with me, And He tells me I am ...

Read more

Jesus Saves

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top