Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống (Page 257)

Giác Quan Tâm Linh

  "Nhưng phước thay cho mắt các ngươi vì thấy được, và cho tai các ngươi vì nghe được." Ma-thi-ơ 13:16 Khi bạn tin Chúa, bạn bắt đầu một cuộc sống mới trong sự hiện diện của Đức Chúa Jesus. Trong hành trình theo Chúa, Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn khả năng để nghe và nhìn trong lĩnh vực tâm linh, nhờ đó bạn có thể cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời và những điều đang xảy ra chung quanh bạn. Đức Thánh Li ...

Read more

Tình Yêu Bao La

...

Read more

Linh Cương: Hồn Thanh Xuân

Hồn Thanh Xuân Lại nghe chim gáy bên đồi Ngàn hoa nội cỏ bổng tươi trở về Dứt mùa đông lạnh lê thê Không gian dịu gió bốn bề lao xao Xuân đời ý đẹp duyên trao Trắng mây đầu núi, dạt dào sóng xanh Ngoái nhìn ngày tháng hư sinh Cõi buồn giã biệt bóng hình xưa xa Dặn lòng hát khúc thiên ca Hồn thanh xuân mãi, dù hoa héo tàn Phước ân Chúa đổ muôn vàn Đứng đây thấy cả huy hoàng tương lai. Tạ ơn Đấng đã an bài Đờ ...

Read more

Mất Gì?

Nhưng Giô-na chỗi dậy đặng chạy trốn qua Ta-rê-si để lánh khỏi mặt Ðức Chúa Trời. Người xuống đến Gia-phô... (Giô-na 1:3) Thay vì đi Ni-ni-ve giảng Lời Chúa theo lịnh của Ðức Chúa Trời, Giô-na không thích công việc đó nên xuống Gia-phô để trốn tránh nhiệm vụ. Có lúc, những người phục vụ Chúa muốn lánh trách nhiệm. Nhưng kết quả ra sao? Thái độ của Giô-na khiến ông bị thiệt hại gì? Ông đánh mất sự hiện diện ...

Read more

Love Came Down

...

Read more

Mùa Mới

Mùa Mới Kinh Thánh so sánh tấm lòng của mỗi tín hữu giống như một khu vườn hay là một mảnh ruộng của Đức Chúa Trời.  Chúa muốn khu vườn hay mảnh ruộng đó mang lại kết quả tốt đẹp cho Ngài. Kinh Thánh cũng cho biết chúng ta sẽ gặt những gì đã gieo: gieo lúa gặt lúa, gieo cỏ gặt cỏ.  Có lúc, chúng ta nhận ra rằng đôi khi mình có những tư tưởng không tốt, những ham muốn tội lỗi. Những ý nghĩ bất khiết đó có th ...

Read more

Khu Vườn Của Chúa

Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ta đã vào trong vườn ta rồi (Nhã-ca 5:1) Tấm lòng của người tín hữu là mảnh vườn của Ðấng Christ. Ngài đã mua bằng huyết cao quý của Ngài và Ngài bước vào đó để công bố quyền sở hữu của Ngài. Khu vườn hàm ý có sự phân rẽ. Đó không phải là mảnh đất trống, cũng không phải là một cánh đồng hoang, mà có rào, có giậu chung quanh. Điều đó có thể giúp chúng ta thấy được bức tường phân ...

Read more

Bạn Không Thể Nào Dâng Hiến Trội Hơn Đức Chúa Trời

Bạn Không Thể Nào Dâng Hiến Trội Hơn Đức Chúa Trời Rick Warren Đức Chúa Trời nẩy ra ý nghĩ làm phép nhân. Hễ bạn hiến thì giờ cho Ngài, thì Ngài nhân nó lên. Hễ bạn hiến tiền bạc cho Ngài, Ngài nhân nó lên gấp bội. Hễ bạn hiến tài năng cho Ngài, Ngài nhân nó lên gấp bội. Còn nếu bạn hiến năng lực cho Ngài thì sao? Ngài nhân nó lên. Đó là nguyên tắc tương tự như gieo giống. 2 Cô-rinh-tô 9:10 nói: "Đấng cung ...

Read more

Victory in Jesus/Power of the Blood

...

Read more

Kiến Thức: John Newton – Tác Giả Amazing Grace – Ân Điển Lạ Lùng

John Newton – Tác Giả Amazing Grace Thánh ca Amazing Grace - Ấn bản năm 1779 (Photo credit: www.wikipedia.org) Amazing Grace là một thánh ca nổi tiếng trên thế giới. Bài hát do John Newton sáng tác cách đây 240 năm. Mục sư John Newton đã viết bài thánh ca này để minh họa cho bài giảng vào lễ thờ phượng đầu năm 1773 tại nhà thờ Olney, Buckinghamshire, Anh quốc.  Sau đó, bài thánh ca đã được loan truyền khắp ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top