Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống (Page 250)

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2013 Mác 15:1-20 Vua của Người Do Thái “Phi-lát hỏi Ngài: ‘Ngươi có phải là Vua người Do Thái không?’ Ðức Chúa Giê-xu đáp: ‘Chính ngươi đã nói thế’” (câu 2 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua người Do Thái trong câu 2 có nghĩa gì? Tại sao vị Vua này im lặng trước những lời cáo buộc của các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái và những lời gạn hỏi của Tổng đốc Phi-lát? Vị Vua này cảm nhận được ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2013 Mác 14:66-72 Thất Bại và Ăn Năn “Vừa lúc ấy, gà gáy lần thứ hai. Rồi Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã nói với ông: Trước khi gà gáy lần thứ hai con sẽ chối Ta ba lần. Ông òa lên khóc!” (câu 72 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Diễn tiến tâm trạng và hành động của Sứ đồ Phi-e-rơ từ khi người ta bắt Chúa đến khi gà gáy lần thứ hai thế nào (câu 47, 54, 66-72)? Ông Phi-e-rơ khám ph ...

Read more

Huyết Của Đấng Christ

Huyết báu của Ðấng Christ (I Phi-e-rơ 1:19) Ðứng trước chân thập tự giá, chúng ta thấy cả tay, chân và hông Chúa đều tuôn ra những dòng huyết báu. Huyết ấy thật quý giá vì công dụng cứu chuộc và thay thế. Nhờ huyết ấy, tội lỗi của người thuộc về Chúa được đền bồi, chuộc lại. Họ được cứu chuộc khỏi tình trạng lệ thuộc  dưới luật pháp; họ được làm hòa lại với Ðức Chúa Trời, được hiệp một với Ngài. Huyết Ðấng ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 7:11-17

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 7:11-17 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn phải đối diện với những buồn đau không ai thấu hiểu không? Trong hoàn cảnh đó bạn đã làm gì? Câu Hỏi Thảo Luận Câu chuyện trong khúc Kinh Thánh này xảy ra tại đâu? Khi nào? Tại sao hoàn cảnh của người phụ nữ trong câu chuyện này khiến Chúa đoái thương (7:12)?  Đám đông dự tang lễ cho thấy tình cảm của dân địa phương đối với người phụ nữ này như ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2013 Mác 14:43-65 Ai Ðang Ở trong Sự Thử Thách?  “Rồi mọi người đều bỏ Ngài và chạy trốn” (câu 50 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Có những ai chịu sự thử thách trong phân đoạn Kinh Thánh này? Họ đã phản ứng như thế nào? Lý do tại sao? So sánh tâm trạng của Chúa Giê-xu lúc bị phản nộp và khi Chúa Giê-xu đưa các môn đệ vào vườn Ghết-sê-ma-nê? Bí quyết nào giúp Chúa Giê-xu có phản ứng đ ...

Read more

Lời Thứ Tha

Lời Thứ Tha Sáng thứ Sáu hôm ấy, đường phố Giê-ru-sa-lem thật huyên náo.   Dân Do Thái từ khắp nơi đổ về dự lễ Vượt Qua khiến đường phố đầy người.  Lễ Vượt Qua năm nay có một sự kiện đáng buồn, đó là Tổng đốc Phi-lát ra lệnh xử tử ba người Do Thái ngay trước ngày lễ. Hai trong số ba người đó là những tên cướp phạm tội giết người.  Người thứ ba là Chúa Giê-xu, người xứ Ga-li-lê. Lính La Mã dẫn đoàn tử tội từ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2013 Mác 14:32-42 Chúa Giê-xu và Ðức Chúa Cha “Ngài nói: ‘A-ba, thưa Cha, Cha có năng quyền làm được mọi việc. Xin cất chén này khỏi Con. Nhưng xin theo ý Cha, chứ không theo ý Con” (câu 36 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Chúa Giê-xu như thế nào khi đối diện với đỉnh điểm của thử thách (câu 33-39)? Qua lời cầu nguyện (câu 36), bạn biết gì về Chúa Giê-xu và mối quan hệ C ...

Read more

Sỉ Nhục

Hỡi các con cái loài người sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? (Thi-thiên 4:2) Một nhà văn sâu sắc đã lập một bản liệt kê đáng buồn về những vinh dự mà dân Y-sơ-ra-ên mù quáng đã dành cho nhà Vua mà họ mong đợi từ lâu. 1. Họ dành cho Ngài một cuộc diễn hành danh dự, trong đó những toán lính La-mã, các thầy tế lễ Do-thái, đàn ông và đàn bà dự phần, còn chính Ngài lại phải vác cây thập tự. Ðó là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2013 Mác 14:27-31 Hãy Cảnh Giác! “Phải tỉnh thức và cầu nguyện để con khỏi sa vào cám dỗ, vì tâm linh thật muốn nhưng thể xác thì yếu đuối” (câu 38 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói tiên tri những điều gì sẽ xảy ra cho các môn đệ (câu 27-28)? Tâm trạng và phản ứng của ông Phi-e-rơ và các môn đệ như thế nào trước lời caœnh báo cuœa Chúa? Họ đã có sai lầm nào khi khẳng đị ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2013 Mác 14:12-26 Giao Ước trong Máu Chúa Giê-xu  “Ngài phán: “Ðây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người” (câu 24 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Có mối liên hệ nào giữa chiên con trong lễ Vượt Qua và Chúa Giê-xu trong buổi tiệc ly (câu 22-24)? Tâm trạng của các môn đệ trong lễ Tiệc Thánh đầu tiên thế nào? Có hy vọng gì cho họ (câu 25)? Ai là người thuộc về giao ước tron ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top