Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống

Mục Sư Nguyễn Bá Quang: Giúp Việc Tin Lành

Sứ điệp: Giúp Việc Tin Lành Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:1-13 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Ê-phê-sô 3:1-13 [one_half] Bản Dịch Việt Ngữ 1. Chính vì lý do này mà tôi là Phao-lô đang làm tù nhân của Đấng Christ Jesus - đó vì cớ anh em - tức là những người ngoại quốc. 2. Chắc anh em đã nghe về thiên chức phổ biến ân điển của Đức Chúa Trời đã được trao cho tôi để lo cho anh em, 3. và sự mặc khả ...

Read more

Phim Tài Liệu: Tìm Kiếm Tài Liệu Lịch Sử Về Việc Chúa Giáng Sinh

Phim Tài Liệu: Tìm Kiếm Tài Liệu Lịch Sử Về Việc Chúa Giáng Sinh Video: History Channel [divide style="2"] Thư Viện  Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Hỡi Môn Đồ Trung Tín

Tựa đề: Hỡi Môn Đồ Trung Tín Nguyên Tác: Oh, Come, All Ye Faithful Giai điệu: Adeste Fideles Hòa âm: John F. Wade Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 55 [divide style="2"] [one_half] Oh, Come, All Ye Faithful 1. Oh, come, all ye faithful, Joyful and triumphant! Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem; Come and behold him Born the king of angels: Refrain: Oh, come, let us adore him, Oh, come, let us ad ...

Read more

Giáng Sinh Quay Về

Tựa đề: Giáng Sinh Quay Về Sáng tác: Kim Hân Trình bày: Diệu Hiền Nhạc và lời: Giáng Sinh Quay Về [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

Thánh Ca: Nô-ên Đầu Tiên – The First Noel

Tựa đề: Nô-ên Đầu Tiên Nguyên tác: The First Noel Nhạc và Lời: Dân Ca Anh Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 73 Trình bày: The Crosby Family [divide style="2"] [one_half] The First Noel 1. The first Noel the angel did say Was to certain poor shepards in fields as they lay: In fields where they lay a keeping their sheep On a cold winter's night that was so deep. Refrain: Noel Noel Noel Noel ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Đa-ni-ên 2:23

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Người Đã Đến

Nguyên tác: Người Đã Đến Nhạc và lời: Đặng Ngọc Quốc Trình bày: Khắc Quang [divide style="2"] ...

Read more

Thánh Ca: Nói Cùng Thiếu Nữ Đã Hứa Hôn Với Giô-sép – To a Maid Engaged to Joseph

Nguyên Tác: To a Maid Engaged to Joseph Lời: Gracia Grindal (1983) Nhạc: Rusty Edwards (1983) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ - Bài 215 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 01/12/2023

Thứ Sáu, 01/12/2023 Xin Chúa cho việc in ấn và phổ biến Sống Với Thánh Kinh — tài liệu do VPNS cung cấp có tên là Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày được phát hành tại Việt Nam. Xin Chúa quan phòng, thêm ơn, thêm sức trên những người phân phối để quyển sách nhỏ này đến với mọi miền đất nước. Xin Chúa cho con dân Chúa lòng khao khát học hỏi Lời Ngài, cho thêm nhiều con cái Chúa tham gia, trung tín học Lời Chúa mỗi ...

Read more

Mục Sư Đoàn Hưng Linh: Khôi Phục Hy Vọng Về Nhau

Bài giảng: Khôi Phục Hy Vọng Về Nhau Kinh Thánh: Phi líp 1:1-8 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh  Chúa Nhật 26/11/2023 Hội Thánh Thanh Lễ Wesminster, California [divide style="2"] Phi líp 1:1-8 1. Phao-lô và Ti-mô-thê - là những tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ - gởi cho toàn thể thánh đồ trong Đức Chúa Jesus Christ tại Phi-líp, cùng các giám mục và các chấp sự. 2. Nguyện xin ân điển và bình an từ Đức Ch ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top