Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống

Lời Chúa Mỗi Ngày: Xa-cha-ri 7:10

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ngài Biết Tên Con

Tựa đề: Ngài Biết Tên Con Nguyên tác: He Knows My Name Sáng tác: Tommy Walker Trình bày: Issac Thái ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Linh Dẫn Dắt

Tựa đề: Thánh Linh Dẫn Dắt Nguyên tác: Holy Spirit, Faithful Guide Lời: Marcus M. Wells - 1858, (1815-1895) Nhạc: Marcus M. Wells - 1858, (1815-1895) Tài liệu: New York Mu­sic­al Pi­o­neer Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 137 [divide style="2"][one_half] Holy Spirit, Faithful Guide 1. Holy Spirit, faithful Guide, ever near the Christian’s side; Gently lead us by the hand, pilgrims in a desert lan ...

Read more

Thánh Ca: Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai

Tựa đề: Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai Nguyên tác: The Comforter Has Come Lời: Frank Bottome (1890) Nhạc: William J. Kirkpatrick (1890) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 135 Trình bày: Ban hát Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Woodlands UMC [divide style="2"] [one_half] The Comforter Has Come! 1. Oh, spread the tidings ’round, wherever man is found, Wherever human hearts and human woes abou ...

Read more

In Christ Alone

...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 17/05/2021

Thứ Hai, 17/5/2021 HT Báp-tít Kew, MS Ðoàn Hưng Khôi. Hội Thánh đổi tên thành HT Bình Gốm (Earthen Vessels Church) dời địa điểm sinh hoạt sang vùng Box Hill, miền đông thành phố Melbourne. HT thờ phượng Chúa lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật. Đây là HT người Việt duy nhất tại vùng miền đông Melbourne. Xin Chúa phục hưng con dân Ngài đặc biệt hướng lòng đến giới trẻ, đẩy mạnh tinh thần phục vụ Chúa cho các em trong ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Chúa Thăng Thiên

Bài giảng: Chúa Thăng Thiên Kinh Thánh: Lu-ca 24:50-53; Công Vụ 1:6-11 Diển giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Hội Thánh Giám Lý Garden Grove, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ma-thi-ơ 6:30

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Lễ Thăng Thiên

Kinh Thánh Theo Chủ Đề Lễ Thăng Thiên Ngài nói với họ: “Đây là những lời của Ta mà Ta đã nói cùng các ngươi khi Ta còn ở với các ngươi: Đó là tất cả những điều đã chép về Ta trong Luật Pháp Môi-se, các Tiên Tri, và các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.” Sau đó Ngài mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh. Rồi Ngài nói với họ: “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu thống khổ, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại; và ...

Read more

R.C. Sproul: Sự Thăng Thiên Của Đức Chúa Jesus Christ

Bài giảng: Sự Thăng Thiên Của Đức Chúa Jesus Christ Nguyên văn: The Ascension of Jesus Christ Diễn giả: R.C. Sproul [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top