Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống

Lời Chúa Mỗi Ngày: Rô-ma 12:12

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Vọng Cổ: Tâm Sự Người Mù

...

Read more

Thánh Ca: Chúa Sẽ Lo Toan

Tựa đề: Chúa Sẽ Lo Toan Nguyên tác: God Will Take Care of You Sáng tác: Civilla D. Martin Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 49 [divide style="2"] [one_half] God Will Take Care of You 1. Be not dismayed what e'er be tide God will take care of you Beneath His wings of love abide God will take care of you Refrain: God will take care of you Through every day, o'er all the way He will care for you Go ...

Read more

Thánh Ca: Điều Nầy Thật Sao – And Can It Be

Tựa đề: Điều Này Thật Sao? Nguyên tác: And Can It Be? Lời: Charles Wesley (1738) Nhạc: Thomas Campbell (1825) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 216 [divide style="2"] [one_half] And Can It Be 1. And can it be that I should gain An interest in the Savior’s blood? Died He for me, who caused His pain— For me, who Him to death pursued? Amazing love! How can it be, That Thou, my God, shouldst die for ...

Read more

Chết Vì Yêu

Tựa đề: Chết Vì Yêu Sáng tác: Trần Nhật Thanh Trình bày: Trần Nhật Thanh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cầu Nguyện – Ngày 01/03/2021

Thứ Hai, 01/3/2021 Văn Phẩm Nguồn Sống (Vietnam Ministries, Inc. ). Cảm tạ Chúa cho VPNS hoạt động được 40 năm (từ năm 1981), đã góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh con dân Chúa qua việc phát hành Kinh Thánh, các tài liệu Sống Với Thánh Kinh, Bài học Nghiên Cứu Thánh Kinh, Chân Trời Mới, các sách giải nghĩa Kinh Thánh, và sách bồi linh. Xin Chúa thăm viếng, ban ơn cho Hội Ðồng Quản Trị, và Ban Chấp Hành có kh ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 4:8

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Charles Stanley: Làm Thế Nào Để Biết Ý Chúa – How to Be Sure of God’s Will

Sứ điệp: Làm Thế Nào Để Biết Ý Chúa Nguyên văn: How to Be Sure of God's Will Diễn giả: Dr. Charles Stanley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca Đức: Giê-xu – Jesus

Tựa đề: Giê-xu Nguyên tác: Jesus Video: Violin Heart [divide style="2"] Lược dịch ý nghĩa lời bài hát Jesus Jesus! Jesus! Jesus!  Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài cho con. Ngài là Vua! Là Đấng Cứu Thế! Ngài là Con Đức Chúa Trời!  Ngài ban cho con Sự Sống, Chân Lý, Bình An. Con Đức Chúa Trời đã trở thành Con Người Để chúng con có thể chiêm ngưỡng Ngài: Là Đấng Cứu Thế của chúng con. Dấu kỳ, phép ...

Read more

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu – Give Thanks!

Tựa đề: Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu Nguyên tác: Give Thanks! Sáng tác: Henry Smith (1978) Trình bày: Don Moen [divide style="2"] [one_half] Give Thanks Give thanks with a grateful heart Give thanks unto the Holy One Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart Give thanks unto the Holy One Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now Let the weak say, "I ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top