Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 7)

Lời Chúa Mỗi Ngày: Châm Ngôn 22:1

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 147

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 1Gióp 2Gióp 3Gióp 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Giăng 14:12

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 4:1-12

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 4:1-12 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn nghe những lời hứa nực cười hoặc khó tin hay không? Nếu có, những điều đã được hứa là gì? Những người đã hứa là ai? Bạn đã làm gì với những lời hứa của họ?  Câu Hỏi Thảo Luận Để giải thích về khái niệm con người có thể được xưng công chính bởi đức tin, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến tên người nào (4:1)? Có phải người đó được xưng công chính bởi v ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 146

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xơ-tê 6Ê-xơ-tê 7Ê-xơ-tê 8Ê-xơ-tê 9Ê-xơ-tê 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ga-la-ti 6:9

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách II Sử Ký

Chương 1 Chương 2-4 Chương 5-6 Chương 7 Chương 8-9 Chương 11-12 Chương 13-16 Chương 17 Chương 18 Chương 19-20 Chương 21-22 Chương 23-24 Chương 25-26 Chương 27-28 Chương 29-30 Chương 31-32 Chương 33-34 Chương 35 Chương 36 [divide style="2"]Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.org) ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Là Ánh Sáng Của Con – The Lord Is My Light

Tựa đề: Chúa Là Ánh Sáng Của Con Nguyên tác: The Lord Is My Light Kinh Thánh: Thi Thiên 27, Ê-sai 9:1-6 Sáng tác: Walt Harrah Lời Việt: Linh Thi (7/9/2014) [divide style="2"] [one_half] The Lord Is My Light The Lord is my light and my salvation The Lord is the strength of my life The Lord is my light and my salvation The Lord is the strength of my life So I will not be afraid No I will not be afraid Because ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 145

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xơ-tê 1Ê-xơ-tê 2Ê-xơ-tê 3Ê-xơ-tê 4Ê-xơ-tê 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ma-thi-ơ 6:26

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top