Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 6)

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 163

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 8I Cô-rinh-tô 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kiến Thức: Đức Thánh Linh Trong Ngũ Kinh Và Các Sách Lịch Sử

Tìm Hiểu; Đức Thánh Linh 3. Công Việc Của Đức Thánh Linh Trong Cựu Ước Đức Thánh Linh được nhắc đến rất nhiều lần trong Cựu Ước tuy nhiên các tác giả Cựu Ước ít dùng danh hiệu Thánh Linh (קֹדֶשׁ רוּחַ) nhưng thường dùng danh hiệu “Thần của Đức Chúa Trời” (אֱלהִים רוּחַ) hay là “Thần của Chúa” (אֲדֹנָי רוּחַ). Trong Bản Dịch Kinh Thánh Việt Ngữ 1925, có ba lần danh hiệu “Thánh Linh” được sử dụng trong Cựu Ướ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 14:6-19

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 14:6-19 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn hát hoặc đàn cho vài người nghe hay không?  Người nghe cảm nhận được điều gì sau khi nghe bạn đàn hoặc hát? Họ có góp ý gì sau khi nghe hay không?  Nếu có, lời góp ý là lời khen, khích lệ, phê bình, hay là góp ý xây dựng? Bạn phản ứng như thế nào với lời góp ý đó?  Tại sao?  Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô liệt kê vài ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 162

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 7I Cô-rinh-tô 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Sáng Thế Ký

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Sáng Thế Ký [divide style="2"] [one_half] Phần Giới Thiệu Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7-8 Chương 9 Chương 10-11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 24-25 Chương 25 Chương 26 [/one_half] [one_half_last] Chương 27 Chương 28 Chươn ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 161

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 6I Cô-rinh-tô 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cha Thiên Thượng

Cha các ngươi ở trên trời. (Ma-thi-ơ 6:26) Những người thuộc về Chúa là con của Ðức Chúa Trời đến hai lần: Họ là hậu tự của Ngài qua công cuộc sáng tạo, và được làm con nhờ sự thừa nhận trong Ðấng Christ; do đó, họ được vinh dự để gọi Ngài là “Cha của chúng con ở trên trời.” Cha! Thật là một từ ngữ và một lời quí giá! Chữ này hàm chứa uy quyền: Nếu Ta làm Cha thì sự tôn kính của Ta ở đâu? Nếu các ngươi làm ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 160

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 4I Các Vua 5I Cô-rinh-tô 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Cần Có Đức Thánh Linh

Bài Giảng: Cần Có Đức Thánh Linh Kinh Thánh: Công Vụ 1:4-8 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề Cần Có Đức Thánh Linh và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 159

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 2I Các Vua 3I Cô-rinh-tô 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top