Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 6)

Phim: Đấng Được Chọn – The Chosen – Mùa Thứ 2 – Tập 1

Phim: Đấng Được Chọn - The Chosen Mùa thứ hai - Tập 1 Phim bắt đầu 21:30 Phát hành: VidAngle [divide style="2"] The Chosen The Chosen, Đấng Được Chọn, là một bộ phim  truyền hình thuật lại những câu chuyện liên hệ đến các nhân vật được nhắc đến trong bốn sách Phúc Âm.  Phim The Chosen đã được phát hành vào năm 2017.  Mùa đầu tiên của bộ phim gồm 8 tập.  Vào tháng 4/2021, tập 1 của mùa th ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Mác 6:20

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kinh Thánh Theo Chủ Đề: Truyền Giáo

Lời Ban Biên Tập: Trong tuần này, mời bạn đọc ôn lại một số câu Kinh Thánh về chủ đề truyền giáo. Ban Biên Tập Thư Viện Tin Lành [divide style="2"] Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:18-19). "Nhưng khi Ðức Thánh L ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 113

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 14II Các Vua 15II Các Vua 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nghe Đọc Kinh Thánh: Khải Huyền 20-22

Khải Huyền - Chương 20-22 Bản Dịch Kinh Thánh 2011 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 112

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 11II Các Vua 12II Các Vua 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 2:1-16

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 2:1-16 Câu Hỏi Gợi Ý Lúc còn nhỏ, bạn có bao giờ bị cha mẹ của bạn kỷ luật hay không? Nếu có, bạn bị kỷ luật vì làm điều gì?  Bạn có được căn dặn về điều đó trước khi bị kỷ luật hay không?  Theo bạn, cha mẹ bạn có bất công khi kỷ luật bạn như vậy hay không?      Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra lời khuyến cáo cho ai (2:1a)? Nếu người đó làm gì ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 105:35

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Phim Tài Liệu: Đa-ni-ên – Chương 2

Phim Tài Liệu: Đa-ni-ên - Chương 2 Video credit: The Incredible Journey Kinh Thánh: Đa-ni-ên - Chương 2 [divide style="2"] Vào năm thứ hai của triều đại Nê-bu-cát-nết-sa, Nê-bu-cát-nết-sa đã có những giấc mơ khiến tâm trí của vua bị bối rối, vua không ngủ được. Vua đã triệu tập các thuật sĩ, các chiêm tinh, các phù thủy và những người Canh-đê đến để kể lại những giấc mơ cho vua. Vì vậy, họ đã đến và đứng tr ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 111

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 9II Các Vua 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top