Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 5)

Chính Ta Sẽ Giúp Con

"Ta sẽ giúp ngươi, Ðức Giê-hô-va phán vậy." (Ê-sai 41:14) Sáng nay, xin mỗi chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Chúa Giê-xu phán với chính mình: "Ta sẽ giúp ngươi." Ta là Ðức Chúa Trời ngươi! Giúp ngươi chỉ là một việc nhỏ đối với Ta. Hãy suy gẫm về những điều Ta đã làm. Không phải Ta đã giúp ngươi sao? Tại sao? Vì Ta đã mua chuộc ngươi bằng chính huyết Ta. Ta đã chết thay ngươi. Chẳng phải Ta đã giúp ngươi sao? ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 266

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mi-chê 5Mi-chê 6Mi-chê 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đáp Ơn Chúa

Bài Giảng: Đáp Ơn Chúa Kinh Thánh: Thi Thiên 103 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Đáp Ơn Chúa và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

I Cô-rinh-tô 13 – Tình Yêu Thương

Nguyên tác: I Cô-rinh-tô 13 Nhạc và lời: Trần Quốc Bảo Trình bày: Xuân Trường [divide style="2"] ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 265

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mi-chê 1Mi-chê 2Mi-chê 3Mi-chê 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 264

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-na 1Giô-na 2Giô-na 3Giô-na 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 263

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Áp-đia 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiên Tri và Chiến Tranh

Sứ điệp: Tiên Tri và Chiến Tranh Kinh Thánh: II Các Vua 6:8-7:20 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ (9/15/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 262

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:A-mốt 5A-mốt 6A-mốt 7A-mốt 8A-mốt 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:1-4

Cùng Học Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:1-4 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu có ai nói bạn cư xử như một đứa con nít, bạn phản ứng thế nào? Tại sao? Nếu bạn thật sự cư xử như một đứa con nít thì bạn nghĩ gì về người ấy? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô đã gọi các tín hữu tại Cô-rinh-tô là những người thế nào (3:1b)? Tại sao Sứ đồ Phao-lô không thể giải thích những vấn đề thuộc linh cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô (3:1a)?  S ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top