Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 5)

Dự Án Kinh Thánh: Truyền Đạo

Tựa đề: Truyền Đạo Tài liệu: Bible Project [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 116

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 22II Các Vua 23Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 148:13

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 115

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 19II Các Vua 20II Các Vua 21Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Châm Ngôn 11:30

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách II Ti-mô-thê

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách II Ti-mô-thê [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 4 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách II Ti-mô-thê  - Nghe đọc sách II Ti-mô-thê [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Biến: Thư Viện Tin Lành (www.thuvientinlanh.org) ...

Read more

George F. Handel: Trường Ca Solomon

Tác phẩm: Trường Ca Solomon Nguyên tác: Solomon Oratorio   Sáng tác: Georg Friedrich Handel Trình bày: Gabrieli Consort & Players, Nhạc trưởng: Paul McCreesh   Iestyn Davies: Vua Solomon  Gillian Webster:  Hoàng hậu Seba/Phụ nữ thứ hai  Sarah Tynan: Một hoàng hậu của Solomon/Phụ nữ thứ nhất  Jeremy Ovenden: Thầy tế lễ Zadok Peter Harvey: Một người Lê-vi  Địa ...

Read more

Thánh Thi: Thi Thiên 66:16-19

Tựa đề: Thi Thiên 66:16-19 Trình bày: Hoàng Vũ & Anh Thư [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 114

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 17II Các Vua 18Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Dự Án Kinh Thánh: Phúc Âm Lu-ca – Chương 19-23 

Tựa đề: Phúc Âm Lu-ca - Chương 19-23  Tài liệu: Bible Project [divide style="2"] Chương 1-9: [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top