Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 4)

Lời Chúa Mỗi Ngày: Ma-thi-ơ 11:28

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Thi Thiên

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Thi Thiên [divide style="2"] Quyển Thứ Nhất: [one_half] Phần Giới Thiệu - Chương 1 Chương 1 - 1 Chương 2 - 2 Chương 2 - 3 Chương 3 - 3 Chương 4 - 7 Chương 8 - 10 Chương 9 - 10 Chương 11 - 12 Chương 13 - 15 Chương 16 - 16 Chương 17 - 18 Chương 19 - 20 [/one_half] [one_half_last] Chương 20 - 22 Chương 22 - 22 Chương 23 - 24 Chương 25 - 26 Chương 27 - 28 Chương 29 - 30 Chương 31 - 31 ...

Read more

Thi Thiên 23

Tựa đề: Thi Thiên 23 Lời: Kinh Thánh Nhạc: An Quốc Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2017) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 287

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 44Giê-rê-mi 45Thi Thiên 13Giê-rê-mi 46Giê-rê-mi 47Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tay Chúa

Buổi tối ... tay Ðức Giê-hô-va ở trên ta (Ê-xê-chi-ên 33:22) Có thể đây là trường hợp đoán phạt. Nếu vậy, hãy tìm lý do của sự thăm viếng sửa phạt như vậy; hãy nhận lấy ngọn roi và nghe lời Ðấng phải dùng đến nó. Tôi không phải là người duy nhất bị đòn vào ban đêm, cho nên cần vui vẻ chịu đựng nỗi đau, và cẩn thận chăm chỉ rút ra những bài học hữu ích từ đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể cảm biết tay Chúa được ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 286

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 41Giê-rê-mi 42Giê-rê-mi 43Hê-bơ-rơ 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Giô-suê 1:8

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 285

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 38Giê-rê-mi 39Giê-rê-mi 40Hê-bơ-rơ 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Giăng 16:33

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top