Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 4)

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 144:15

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 2:17-29

Cùng Học Kinh Thánh Rô-ma 2:17-29 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn tự hào về những tín lý hay nghi thức nào trong niềm tin của mình?  Bạn hiểu lý do vì sao những tín lý hay nghi thức đó được thiết lập hay không?  Nếp sống của bạn có minh chứng cho những niềm tin đó hay không?  Những người chung quanh đang nhận xét như thế nào về nếp sống của bạn?    Câu Hỏi Thảo Luận Nhóm độc giả mà Sứ đồ Phao-lô ...

Read more

Phim Tài Liệu: Đa-ni-ên – Chương 3

Phim Tài Liệu: Đa-ni-ên - Chương 3 Video credit: The Incredible Journey Kinh Thánh: Đa-ni-ên - Chương 3 [divide style="2"] Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng cao sáu mươi cu-bít, rộng sáu cu-bít và dựng trong bình nguyên Đu-ra, thuộc tỉnh Ba-by-lôn. Sau đó, Vua Nê-bu-cát-nết-sa truyền lệnh triệu tập các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các thống đốc, các vị tham mưu, các giám đốc ngân khố, các thẩm ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 118

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 1I Sử Ký 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thi Thiên 137 Trong Âm Nhạc

Thi Thiên 137 - Trong Âm Nhạc Thi Thiên 137 là Thi Thiên được sáng tác trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của người Do Thái. Thi Thiên diễn tả tâm trạng của những người xa cách quê hương hoài tưởng lại quá khứ. Bối Cảnh Lịch Sử Năm 597 T.C. vua Nebuchadnezza Đệ II của Babylon chiếm Jerusalem.  Sau đó, Nebuchadnezza lập Sê-đê-kia, một hoàng thân trong hoàng tộc Do Thái, làm vua vương quốc Giu-đa. ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Thi Thiên 42:4

Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kinh Thánh: Khái Quát Sách Gióp

Khái quát: Sách Ru-tơ Video credit: Bible Project [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 117

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 24II Các Vua 25Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Giô-ên 1:12

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sao Các Ngươi Ở Đây?

“Anh em các ngươi sẽ ra trận, còn các ngươi lại ở đây sao?” (Dân 32:6) Có những bổn phận bắt buộc đối với những người có liên hệ bà con với nhau. Người Ru-bên và người Gát sẽ thiếu tình huynh đệ nếu họ chỉ giành chủ quyền trên phần đất đã chiếm được, rồi bỏ mặc các chi tộc khác của Y-sơ-ra-ên đi đánh chiếm phần đất còn lại một mình. Cũng vậy, chúng ta đã thừa hưởng rất nhiều tiện nghi do những nỗ lực và sự ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top