Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 4)

Mục sư Nguyễn A-se: Một Ngày Đáng Nhớ

Sứ điệp: Một Ngày Đáng Nhớ Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 13:3-5 Diễn giả: Mục sư Nguyễn A-se (7/14/2019) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 213

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 60Ê-sai 61Ê-sai 62Ê-sai 63Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 13:1-14

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 13:1-14 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ cơ sở nhà thờ được sử dụng không đúng mục đích hay không? Ai đã quyết định trong việc này? Những người trong Hội Thánh đã phản ứng như thế nào trước quyết định đó? Câu Hỏi Thảo Luận Người Do Thái được nhắc nhở về chuyện gì (13:1)? Tại sao (13:2)?  Phản ứng của họ như thế nào khi biết được mạng lệnh của Chúa (13:3)? Tô-bi-gia là ai (2:10)? Ôn ...

Read more

Thánh Ca: Thi Thiên 121

Tựa đề: Thi Thiên 121 Nguyên Tác: Psalm 121 Nhạc và Lời:  Charles H. Pur­day (1799-1885) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 9 [divide style="2"] [one_half] Psalm 121 1. Unto the hills around do I lift up my longing eyes O whence for me shall my salvation come, from whence arise? From God, the Lord, doth come my certain aid, From God, the Lord, who heaven and earth hath made. 2. He will not suffer ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 212

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 57Ê-sai 58Ê-sai 59Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Mi-chê

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Mi-chê [divide style="2"] Phần Giới Thiệu - Chương 1 Chương 1 Chương 2 Chương 3 Phần 1 Chương 3 Phần 2 Chương 4 Phần 1 Chương 5 Phần 1 Chương 6 Phần 1 Chương 6 Phần 2 Chương 6 Phần 3 Chương 7 Phần 1 Chương 7 Phần 2 Chương 7 Phần 3 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Mi-chê  - Nghe đọc sách Mi-chê [divide style="2"] Tài liệ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 211

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 53Ê-sai 54Ê-sai 55Ê-sai 56Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Bóng Mây Tội Lỗi

Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi (Ê-sai 44:22) Hãy suy xét thật kỹ điểm tương đồng của sự dạy dỗ: tội lỗi chúng ta giống như những đám mây. Mây có muôn hình, muôn màu sắc; tội lỗi chúng ta cũng vậy. Mây che khuất ánh mặt trời, khiến phong cảnh bên dưới đen mờ; cũng vậy, tội lỗi che khuất chúng ta với ánh sáng của mặt Chúa, khiến ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 210

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 50Ê-sai 51Ê-sai 52Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời

Bài Giảng: Nhìn Xem Con Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Lu-ca 7:18-35; Công Vụ 10 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân   [divide style="2"] 18. Các môn đồ của Giăng báo cáo tất cả những điều ấy cho ông. Vì thế Giăng gọi hai môn đồ của ông đến 19. và sai họ đi gặp Chúa để hỏi rằng, “Thầy có phải là đấng chúng tôi đang trông đợi, hay chúng tôi phải chờ một đấng khác?” 20. Khi hai người ấy đến gặp Ngài, họ nói, “G ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top